Zekeriya 9

V. İLK ÖNBİLDİRİ YA DA YÜK, MESİH’İN İLK GELİŞİNİN VURGULANMASI (9-11. Bölümler)

Son bölümler iki önbildiri ya da yük içerir. Birinci bildiri 9-11’inci bölümlerde Mesih’in ilk gelişini vurgularken, 12-14’üncü bölümlerde (ikinci bildiri) Mesih’in görkemli görünüşü özlemle beklenmektedir.

A. Uluslar Yargılanacak (9:1-8)

9:1-7   9’uncu bölümde Tanrı’nın yargısı önce Suriye’ye (Hadrak, Şam, Hama – 1, 2a. ayetler), sonra Sur, Sayda (2b-4. ayetler) ve Filistliler’e (Aşkelon, Gazze, Ekron, Aştot – 5-7. ayetler) duyurulur. Sur, zenginliğiyle ve kaleye sahip bir kent olmasıyla gurur duyardı, ama Rab onu denize atacaktı. Filistliler’in kentlerinin gururu, Sur’un düşüşünü gördüklerinde kırılacaktı; onlar kentin ele geçirilemez olduğunu düşünürlerdi. Filistliler ise, putperestlikten temizlenecek ve İsrail’de bir oymak olarak yaşayacaklardı. Ekron, Yevuslular’a benzeyecekti; İsrail halkı arasında sadık ve huzurlu vatandaşlar olarak yaşayacaklardı.

9:8   Yabancı istilacılar artık tapınağı ya da halkı bir daha tehdit edemeyeceklerdi. Aslında 1-8’inci ayetler, bu uluslar Büyük İskender tarafından fethedildiğinde kısmen gerçekleşmiştir (Bk. 13. ayetteki Grek referansı).

B. Mesih’in Siyon’a İlk Gelişi (9:9)

Tanrı halkı, Mesih’in (Kral) geleceği vaadiyle teşvik edilir. 9’uncu ayet, O’nun ilk gelişinde bir eşek üstüne binerek alçakgönüllülükle lütfedeceğini bildirir. İncil’in ilk dört bölümü içinde, Yahudiler için yazılmış olan Matta ve evrensel hedef öngörülerek yazılmış olan Yuhanna, bu ayeti Rabbimiz’in Yeruşalim’e zaferli girişi olarak belirtip alıntı olarak kullanmışlardır.

C. Silahsızlanma ve Mesih’in İkinci Gelişindeki Evrensel Barış (9:10)

10’uncu ayette, yine de O’nun ikinci gelişi özlemle beklenir. Büyük güç ve görkemle geldiğinde savaşlar durdurulacak; Mesih, “Bir denizden bir denize, Fırat’tan yeryüzünün uçlarına dek” egemenlik sürecektir (Zekeriya, Mezmur 72:8’den alıntı yapar). İçinde bulunduğumuz Lütuf Çağı 9 ve 10’uncu ayetler arasında gizlenmiştir.

Ç. Tutsakların Sürgünden Yeruşalim’e Geri Dönüşü (9:11-12)

Antlaşmanın kanı, bir antlaşmayı mühürleyen kana işaret eder. Bu ifade yasa antlaşmasını da belirtiyor olabilir (Çık.24:8): İsrail ülkesine güvence verilen antlaşma (Yas.30:1-10); Davut’la yapılan antlaşma (2Sa.7:4-17) ya da İsrail’in Rab’le yaptığı genel antlaşma ilişkisi.

İsrail’in tutsakları susuz çukurdan çıkartılıp özgür kılınacak ve Yeruşalim, Filistin ya da Tanrı anlamına gelen kaleye geri döneceklerdir.

D. İsrailliler’in Grekler Karşısındaki Zaferi (9:13)

Yahuda ve İsrail (Efrayim) o gün Grekler’e boyun eğdiren ve fetheden ülkeler olacaklardır. Bu peygamberlik, Makabiler’in savaşı sırasında (İ.Ö. 175-163) kısmen gerçekleşmiştir. Ama aynı zamanda dünyanın dört bir yanına dağıtılmış olan İsrail’in son yenilenmesini de beklemektedir.

E. Rab’bin, Halkını Korumak İçin Araya Girmesi (9:14-17)

Adı bilinmeyen bir yorumcu kutsal savaşı şöyle yorumlar:

Tanrı’nın zaferli halkı yalnızca yenilmiş düşmanlarının kanını içmekle ve sunağın yanlarına ve boynuzlarına serpilmek için kanla doldurulmuş kurbanlık kaplara benzemekle kalmayacak, aynı zamanda sunağın köşelerine olduğu gibi kanlı zaferin üzerlerine serptiği kanla üstün geleceklerdir.

Merrill Unger İsrail ve düşmanları arasındaki karşıtlığı şöyle resmeder:

Zekeriya, çamurda basılıp çiğnenen sapan taşlarına benzeyen İsrail’in düşmanlarını, belirgin bir antitezle, Siyon’un zaferli oğullarını (az sayıda sağ kalan kişi) Rab’bin ülkesinde parıldayan bir tacın değerli taşlarına benzeterek kıyaslar. Buradaki örneğin, Mesih’in egemenliğine giren İsrail’in sadık şehitleri ve kutsallarının ödülü olduğu açıktır. 1

 

Kutsal Kitap

1 Bildiri: RABbin sözü Hadrak ülkesine ve Şam Kentine yöneliktir. Çünkü insanların, özellikle bütün İsrail oymaklarının gözü RABbe çevrilidir.
2 Bu söz Hadrak sınırındaki Hamaya,
Çok becerikli olmasına karşın Sur ve Sayda kentlerine de yöneliktir.
3 Sur kendine bir kale yaptı;
Toprak kadar gümüş
Ve sokaktaki çamur kadar altın biriktirdi.
4 Ama Rab onun mal varlığını alıp götürecek;
Denizdeki gücünü yok edecek
Ve ateş kenti yiyip bitirecek.
5 Aşkelon bunu görünce korkacak;
Gazze acıdan kıvranacak,
Ekron da öyle, çünkü umudu sönecek.
Gazze kralını yitirecek,
Aşkelon ıssız kalacak.
6 Aşdotta melez bir halk oturacak,
Filistlilerin gururunu kıracağım.
7 Ağızlarından kanı alınmamış eti,
Dişlerinin arasından yasak yiyecekleri alacağım.
Sağ kalanlar Tanrımıza bağlanacak
Ve Yahuda oymağında bir boy sayılacak.
Ekron Yevuslular gibi olacak.
8 Akın eden ordulara karşı
Evimin çevresinde ordugah kuracağım.
Hiçbir kıyıcı
Bir daha halkımın üzerinden geçmeyecek,
Çünkü artık halkımı ben gözetiyorum.
9 Ey Siyon kızı, sevinçle coş!
Sevinç çığlıkları at, ey Yeruşalim kızı!
İşte kralın!
O adil kurtarıcı ve alçakgönüllüdür.
Eşeğe, evet, sıpaya,
Eşek yavrusuna binmiş sana geliyor!
10 Savaş arabalarını Efrayimden,
Atları Yeruşalimden uzaklaştıracağım.
Savaş yayları kırılacak.
Kralınız uluslara barışı duyuracak,
Onun egemenliği bir denizden bir denize,
Fırattan yeryüzünün uçlarına dek uzanacak.
11 Size gelince,
Sizinle yaptığım kurban kanıyla yürürlüğe girmiş antlaşma uyarınca,
Sürgündeki halkınızı
Susuz çukurdan çıkarıp özgür kılacağım.
12 Kalenize dönün,
Ey siz, umut sürgünleri!
Bugün bildiriyorum ki,
Size yitirdiğinizin iki katını vereceğim.
13 Yahudayı yayımı gerer gibi gereceğim
Ve Efrayimi ok gibi ona dolduracağım.
Oğullarını Greklere karşı uyandıracağım, ey Siyon
Ve seni bir savaşçının kılıcı gibi yapacağım.
14 O zaman RAB halkının üzerinde görünecek,
Oku şimşek gibi çakacak.
Egemen RAB boru çalacak
Ve güney fırtınalarıyla ilerleyecek.
15 Onları Her Şeye Egemen RAB koruyacak.
Düşmanlarını yok edecek
Ve sapan taşlarıyla yenecekler.
Şarap içmiş gibi içip gürleyecek
Ve kurban kanı serpmekte kullanılan çanaklar gibi sunağın köşelerine dolacaklar.
16 O gün Tanrıları RAB
Sürüsü olan halkını kurtaracak.
Onun ülkesinde taç mücevherleri gibi parlayacaklar.
17 Ne yakışıklı ve güzel olacaklar!
Delikanlılar tahılla,
Genç kızlar yeni şarapla güçlenecek.

1. Unger, Zechariah, s.170.