Zekeriya 5

E. Uçan Tomar (5:1-4)

Anlamı: Yalan yere yemin edenler ve ülkeyi soyanlara karşı duyurulan Tanrı laneti.

5:1,2   Uçan tomar görümü, üçlü bir dizideki yönetim ve yargıyla ilişkisi olanların ilkidir. Uzunluğu dokuz metre, genişliği dört buçuk metre olarak ölçülen tomar, Süleyman’ın tapınağının revağı ile aynı büyüklüktedir.

5:3,4   Melek, yalan yere ant içen herkesin ve her hırsızın üzerine gelecek laneti duyurur. Bu lanetin bir bölümü olarak hırsızlık yapan ya da yalan yere yemin edenlerin evleri yıkılacak, kereste ve taşlarıyla birlikte evlerinin tümü yok edilecektir. Belki de bu görüm Mesih’in egemenliği kurulmadan önce dünya uluslarının uğrayacağı yargıyla ilgilidir. İnsana karşı işlenen günahlar (hırsızlık) ve Tanrı’ya karşı işlenen günahlar (yalan yere ant içmek) o zaman yargılanacaktır (Bunlar aynı zamanda yasanın iki taş levhasını da temsil ediyor olabilir).

F. Ölçü Kabındaki Kadın (5:5-11)

Anlamı: Putperestlik ve çıkar gözeten inanç, çıktığı ülke olan Babil’e geri gönderilerek uzaklaştırılır.

Yedinci görüm bir kap içinde oturan bir kadını gösterir (İbranice’de efa). Efa iş hayatında kullanılan en büyük ölçüydü, bir ölçü kabına benziyordu. Kadın burada “kötülüğün” kişiselleştirilmesidir. Ülkede Efa’nın üstünde kurşun bir kapak dururdu; bunun anlamı kötülüğün engellenmesiydi. Ama diğer iki kadın Efa ile birlikte Şinar’a (Babil) kaçtılar. Bu ifade, putperestlik ve çıkar gözeten inancın İsrail’den ayrılarak çıkış yeri olan Babil’e geri gönderilerek uzaklaştırılacağını belirtiyor gibi görünmektedir. Böyle bir uzaklaştırma, elbette Babil’in yargısı ve krallığın kurulması için bir hazırlıktı. 11’inci ayette geçen ev sözcüğü putperest tapınak anlamına gelmektedir.

İsrail, Babil sürgününden sonra putperestlikten temizlendi, ama gelecekte Mesih karşıtına tanrı olarak tapındığında, putperestliğin en kötü biçimini kucaklayacaktı.

 

Kutsal Kitap

1 Gözlerimi yine kaldırıp bakınca, uçan bir tomar gördüm.
2 Melek, ‹‹Ne görüyorsun?›› diye sordu. ‹‹Uçan bir tomar görüyorum. Uzunluğu yirmi, genişliği on arşın›› diye yanıtladım.
3 Melek, ‹‹Bütün ülkeye yağacak lanettir bu›› dedi, ‹‹Tomarın bir yanına yazılanlar uyarınca, hırsızlık eden herkes sökülüp atılacak; öbür yanına yazılanlar uyarınca da yalan yere ant içenler kovulacak.
4 Her Şeye Egemen RAB, ‹Lanet yağdıracağım› diyor, ‹Hırsızın ve benim adımla yalan yere ant içenin evi üzerine lanet yağacak. Ve lanet o evin üzerinde kalacak; kerestesiyle, taşlarıyla birlikte evin tümünü yok edecek.› ››
5 Sonra benimle konuşan melek yaklaşıp, ‹‹Gözlerini kaldır›› dedi, ‹‹Ortaya çıkan şu nesnenin ne olduğuna bak.››
6 ‹‹Nedir?›› diye sordum. ‹‹Bir ölçü kabı›› dedi, sonra ekledi: ‹‹Bu, bütün ülke halkının suçudur.››
7 Derken kurşun kapak kaldırıldı. Kabın içinde bir kadın oturuyordu.
8 Melek, ‹‹İşte bu kötülüktür!›› diyerek kadını gerisingeri ölçü kabına itip kurşun kapağı yerine koydu. ölçek.
9 Gözlerimi kaldırıp bakınca, rüzgarda uçarak yaklaşan iki kadın gördüm. Leylek kanatlarına benzeyen kanatları vardı. Kabı yerle gök arasına kaldırdılar.
10 Benimle konuşan meleğe, ‹‹Kabı nereye götürüyorlar?›› diye sordum.
11 ‹‹Kadın için bir ev yapmak üzere Şinar topraklarına›› diye yanıtladı, ‹‹Ev hazır olunca kap oraya, yerine konulacak.››