Zekeriya 4

D. Altın Kandillik ve İki Zeytin Ağacı (4. Bölüm)

Anlamı: Tanrı’nın ışığını taşıyan İsrail, tapınağı Tanrı’nın Ruhu (zeytinyağıyla resmedilen) aracılığıyla yeniden inşa edecektir.

4:1-6   Beşinci görüm, yanında iki zeytin ağacı bulunan som altından bir kandilliği tanımlar. Kandilliğin tepesinde zeytinyağı için bir tas, üzerinde yedi kandil, kandillerde yedişer oluk vardır. Sapının ucunda bir tas bulunur; bu tas zeytinyağı haznesi görevini yapmaktadır. Ayrıca kandilliğin yanında, biri zeytinyağı tasının sağında, öbürü solunda olmak üzere iki zeytin ağacı bulunur.

Som altından kandillik, büyük olasılıkla Tanrı’nın dünya üzerindeki tanığı olan İsrail’in simgelemektedir. İşlevini yalnızca zeytinyağı, yani Kutsal Ruh aracılığıyla yerine getirerek dünyaya ışık olabilir. Görümün ilk akla gelen yorumu, tapınağın insan enerjisi ya da gücüyle değil, Rab’bin Ruhu’nun aracılığıyla inşa edilecek olmasıdır. Zorluklar uzaklaştırılacaktır. Zerubbabil, temelini attığı gibi tapınağı yeniden inşa edilişini de tamamlayacaktır. Unger şu yorumu yapar:

Burada belirtilen ruhsal ilke, (6. ayet) zeytinyağının kendiliğinden ve aniden insan çabası olmadan ışık sağlaması, görümdeki betimlemeyle çok iyi resmedilmiştir. Üzerine dökülen Ruh’un doluluğuyla harekete geçen İsrail’in bin yıllık dönemdeki tanıklığını önceden temsil eder. Ancak ifadenin geçtiği koşullar ve çevre dikkate alındığında, vaat doğrudan Zerubbabil’e uygulanır; tapınağın tamamlanma görevini yerine getiren odur. 1

4:7-10   Dağ gibi engele rağmen tapınak tamamlanacak ve halk tapınağın güzelliğine hayran olarak, “Ne güzel, ne güzel…” diye bağıracaktır. Küçük işler yapma gününü küçümseyenler, yani Tanrı’nın büyük bir iş yapma olasılığıyla alay edenler Zerubbabil’in elinde ölçü ipini görecekler, Zerubbabil’in yapıyı tamamladığı güne tanıklık edeceklerdir.

Yedi kandil, Rab’bin bütün yeryüzünde dolaşan yedi gözüdür.

4:11-14   Zekeriya iki zeytin ağacını ve iki zeytin dalını sorduğunda, melek onların bütün dünyanın Rabbi’ne hizmet eden kutsanmış iki kişi olduklarını açıklar. Bu iki kişi, genellikle kral ve kâhinin görevlerini temsil eden Zerubbabil ve Yeşu olarak düşünülür.

Bu görüm, yenilenme için ruhsal gücün gerekli olduğunu öğretir; bir önceki görüm temizlenmenin gerekliliğini öğretmişti.

 

Kutsal Kitap

1 Benimle konuşan melek yine geldi ve uykudan uyandırır gibi beni uyandırdı.
2 ‹‹Ne görüyorsun?›› diye sordu. ‹‹Som altın bir kandillik görüyorum›› diye yanıtladım, ‹‹Tepesinde zeytinyağı için bir tas, üzerinde yedi kandil, kandillerde yedişer oluk var.
3 Ayrıca kandilliğin yanında, biri zeytinyağı tasının sağında, öbürü solunda iki zeytin ağacı da var.››
4 Benimle konuşan meleğe, ‹‹Bunların anlamı nedir, efendim?›› diye sordum.
5 Melek, ‹‹Bunların anlamını bilmiyor musun?›› diye karşılık verdi. ‹‹Hayır, efendim›› dedim.
6 Bunun üzerine şöyle dedi: ‹‹RAB Zerubbabile, ‹Güçle kuvvetle değil, ancak benim Ruhumla başaracaksın› diyor. Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.
7 Sen kim oluyorsun, ey ulu dağ? Zerubbabilin önünde bir düzlük olacaksın! O tapınağın son taşını çıkarırken, halk da, ‹Ne güzel, ne güzel!› diye bağıracak.››
8 RAB bana yine seslendi:
9 ‹‹Bu tapınağın temelini Zerubbabilin elleri attı, tapınağı tamamlayacak olan da onun elleridir. O zaman beni size Her Şeye Egemen RABbin gönderdiğini anlayacaksınız.
10 ‹‹Küçük işleri yapma gününü kim küçümsüyor? İnsanlar Zerubbabilin elinde çekülü görünce sevinecekler. -‹‹Bu yedi kandil RABbin bütün yeryüzünde dolaşan gözleridir.››-
11 Meleğe, ‹‹Kandilliğin sağındaki ve solundaki bu iki zeytin ağacı nedir?›› diye sordum,
12 ‹‹Altın gibi yağ akıtan iki altın oluğun yanındaki bu iki zeytin dalı nedir?››
13 ‹‹Bunların anlamını bilmiyor musun?›› diye karşılık verdi. ‹‹Hayır, efendim›› dedim.
14 Melek, ‹‹Bunlar bütün dünyanın Rabbi’ne hizmet eden, zeytinyağıyla kutsanmış iki kişidir›› diye açıkladı.

1. Unger, Zechariah, s.75.