Zekeriya 3

Ç. Başkâhin Yeşu (3. Bölüm)

Anlamı: Kâhinlik, ulusun temsilcisi, temizlenmiş ve yenilenmiş.

3:1-3   Kirli giysiler içindeki başkâhin Yeşu, İsrail’in temsilcisi olarak kâhinliği simgeler. Şeytan (İbranice’de düşman), İsrail’i kâhinlik görevini yerine getirmek için yetersiz olmakla suçlar. Tanrı Şeytan’a, ulusun ateşten, yani tutsaklıktan çıkarılan yarı yanmış odun parçası olduğunu söyleyerek yanıt verir.

3:4-7   Melek, ulusun temizleneceğini ve bayramlık giysilerle donatılacağını vaat eder. Zekeriya’nın isteği üzerine Yeşu’nun başına temiz bir sarık sarılır, Rab’bin Meleği de O’nun yanında durmaktadır. Eğer halk Rab’be sadık kalır ve itaat ederse, Tanrı’nın evini yönetecek ve avlularını koruyacaktır. Kendisine orada duranların arasına katılıp Rab’bin huzuruna çıkma ayrıcalığı verilecektir.

3:8,9   Yeşu ve kâhin arkadaşları insanları şaşırtan harika bir belirtiydiler. Unger, konuyu ayrıntılarıyla inceler:

…Önbildirinin habercileri olan, konumları itibarıyla gelecekte gerçekleşecek olayları ima eden insanlar… Mesih aracılığıyla İsrail kurtarılacak, yenilenecek, Yeşu ve kâhin arkadaşlarının önceden canlandırdıkları gibi, başkâhinleri olan bir ulus olarak yeniden kurulacaklardı. 1

8’inci ayette Mesih’ten, “Dal adındaki kulum” olarak söz edilir; 9’uncu ayette Mesih, tek taşın üzerindeki yazıt olarak betimlenir (Dan.2:34, 35). Bazı araştırmacılar Dal’ın Mesih’in ilk gelişine, taşın ise ikinci gelişine uyarlanabileceğini düşünmüşlerdir. Gaebelein, üzerine yazıt oyulmuş yedi gözlü tek taşın kurtarılmış ulus, krallığın temeli, Kutsal Ruh’la doldurulmuş anlamlarına gelmesi gerektiğini söyler. Çünkü onunla bağlantılı olarak, “Bir günde bu ülkenin günahını kaldıracağım” ifadesi yer alır. Yenilenmiş İsrail, Tanrı’nın Egemenliği’nin çekirdeğidir. 2

3:10   Bölüm, bin yıllık dönemdeki kırsal yaşamın huzurlu doğasının ışıltısıyla kapanır:

“‘O gün her biriniz komşusunu asmasının, incir ağacının altında oturmaya çağıracak.’ Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.”

 

Kutsal Kitap

1 RAB, meleğinin önünde duran Başkâhin Yeşuyu ve onu suçlamak için sağında duran Şeytanı bana gösterdi.
2 RABbin meleği Şeytana, ‹‹RAB seni azarlasın, ey Şeytan!›› dedi, ‹‹Yeruşalimi seçen RAB seni azarlasın! Bu adam ateşten çıkarılan yarı yanmış odun parçası değil mi?››
3 Yeşu meleğin önünde çok kirli giysiler içinde duruyordu.
4 Melek önündeki meleklere, ‹‹Üzerinden kirli giysileri çıkarın›› dedi. Sonra Yeşuya, ‹‹Bak, suçunu kaldırdım. Sana bayramlık giysiler giydireceğim›› dedi.
5 Ben de Yeşunun başına temiz bir sarık sarmalarını söyledim. Başına temiz bir sarık sarıp onu giydirdiler. RABbin meleği de onun yanında duruyordu.
6 Sonra RABbin meleği Yeşuyu uyardı:
7 ‹‹Her Şeye Egemen RAB diyor ki, ‹Eğer yollarımda yürür, verdiğim görevleri yerine getirirsen, tapınağımı sen yönetecek, avlularımı sen koruyacaksın. Sana burada duranların arasına katılıp huzuruma çıkma ayrıcalığını vereceğim.
8 ‹‹ ‹Ey Başkâhin Yeşu, sen ve önünde oturan kâhin arkadaşların, dinleyin! Çünkü onlar gelecek olayların önbelirtisidir. Dal adındaki kulumu ortaya çıkarıyorum.
9 Yeşunun önüne koyduğum taşa bakın! O tek taşın yedi gözüfç var; onun üzerine bir yazıt oyacağım› diyor Her Şeye Egemen RAB, ‹Bir günde bu ülkenin günahını kaldıracağım.
10 O gün her biriniz komşusunu asmasının, incir ağacının altında oturmaya çağıracak.› Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.››

1. Merrill F. Unger, Zechariah: Prophet of Messiah’s Glory, s.64, 65.

2. Arno C. Gaebelein, Studies in Zechariah, s.42.