Zekeriya 12

VI. MESİH’İN İKİNCİ GELİŞİNİ VURGULAYAN İKİNCİ ÖNBİLDİRİ     YA DA YÜK (12-14. Bölümler)

A. Yeruşalim Uluslara Sıkıntı Kaynağı Olacak (12:1-3)

Burada ulusların gelecekteki bir günde Yeruşalim’i kuşattıkları görülür. Kente sıkıntı verenlerin hepsi büyük sıkıntıya uğrayacaktır. Çok ağır bir değirmen taşını kaldırmayı deneyerek kendilerini yaralayacaklardır.

B. Rab Yahuda’nın Düşmanlarını Yok Edecek (12:4)

Tanrı o gün her atı dehşete düşürecek, her atlıyı çılgına döndürecektir.

C. Yahudiler Tanrı’yı Güç Kaynakları Olarak Kabul Edecekler (12:5)

Yeruşalim dışındaki Yahuda önderleri, Yeruşalim’in gücünü Rab’den aldığını bileceklerdir.

Ç. Uzakta Bulunan Yahuda, Düşmanlarını Yutacak ve Zaferi İlk    Kazanan Olacak (12:6-9)

O gün Yahuda önderleri yakıp yok eden bir ateşe benzeyecektir. Önce çadırlarda oturan Yahuda halkı kurtarılacaktır; öyle ki, Yeruşalim halkı, kendisini Yahuda halkından üstün göremesin. Yeruşalim’de oturanlar korunacak ve güçlendirilecek, istilacı uluslar ise yok edilecektir.

D. Ulus Mesih’i Reddettiği İçin Yas Tutacak (12:10-14)

Halk, bedenini deştikleri Mesih’e baktığında derin yas tutacaktır. “Bana, yani deştiklerine bakacaklar; biricik oğlu için yas tutan biri gibi yas tutacak, ilk oğlu için acı çeken biri gibi acı çekecekler” (10. ayet). Bana sözcüğüne dikkat edin. Bedenini deştikleri Rab İsa Mesih, Tanrı’ydı. Biricik oğul için yas tutmak, bir İsrailli’nin yaşayacağı en derin üzüntüydü. “Hadat-Rimmon’daki yas” ile (11. ayet) ilgili olarak, 2.Tarihler 35:20-24’e bakınız. Yas tutanlar arasında kraliyet ailesi, peygamberler (Natan), kâhinler (Levi), öğretmenler (Şimi) ve halk bulunacaktır. Bazıları Şimi’nin, Levi’yle birlikte Şekem halkına zulmeden Şimon 1 olduğunu düşünürler (Yar.34:25). Burada “kendi içinde yas tutacak” (12-14. ayetler) sözcüklerinin tekrarlanışına dikkat edin; gerçek tövbe, Tanrı’yla baş başa zaman geçirmemizi gerektirir.

 

Kutsal Kitap

1 Bildiri: İşte RABbin İsraile ilişkin sözleri. Gökleri geren, yeryüzünün temelini atan, insanın içindeki ruha biçim veren RAB şöyle diyor:
2 ‹‹Yeruşalimi çevredeki bütün halkları sersemleten bir kâse yapacağım. Yeruşalim gibi Yahuda da kuşatma altına alınacak.
3 O gün Yeruşalimi bütün halklar için ağır bir taş yapacağım. Onu kaldırmaya yeltenen herkes ağır yaralanacak. Yeryüzünün bütün ulusları Yeruşalime karşı birleşecek.
4 O gün her atı dehşete düşürecek, her atlıyı çılgına döndüreceğim. Yahuda halkını gözeteceğim, ama öbür halkların bütün atlarını kör edeceğim.
5 O zaman Yahuda önderleri, ‹Her Şeye Egemen Tanrısı RABbe güvenen Yeruşalim halkı güç kaynağımızdır› diye düşünecekler.
6 ‹‹O gün Yahuda önderlerini odunların ortasında yanan bir mangal gibi, ekin demetleri arasında alev alev yanan bir meşale gibi yapacağım. Sağda solda, çevredeki bütün halkları yakıp yok edecekler. Yeruşalim ise sapasağlam yerinde duracak.
7 ‹‹Ben RAB önce çadırlarda oturan Yahuda halkını kurtaracağım. Öyle ki, Davut soyuyla Yeruşalimde oturanlar Yahudadan daha çok onura kavuşmasın.
8 Ben RAB o gün Yeruşalimde oturanları koruyacağım. Böylece aralarındaki en güçsüz kişi Davut gibi, Davut soyu da Tanrı gibi, kendilerine öncülük eden RABbin meleği gibi olacak.
9 O gün Yeruşalime saldıran bütün ulusları yok etmeye başlayacağım.
10 ‹‹Davut soyuyla Yeruşalimde oturanların üzerine lütuf ve yakarış ruhunu dökeceğim. Bana, yani deştiklerine bakacaklar; biricik oğlu için yas tutan biri gibi yas tutacak, ilk oğlu için acı çeken biri gibi acı çekecekler.
11 O gün Yeruşalimde tutulan yas, Megiddo Ovasında, Hadat-Rimmonda tutulan yas gibi büyük olacak.
12 Ülkede her boy kendi içinde yas tutacak: Davut, Natan, Levi, Şimi boyundan ve geri kalan boylardan aileler. Her boyun erkekleri ayrı, kadınları ayrı yas tutacak.››

1. Şimon adının İbranicesi Simeon’dur. Özgün metinde sesli harfler yer almıyordu. Sesli harfler eklenmeden önce bu sözcük kolaylıkla Şimey olarak hatalı biçimde yazılabilirdi.