Zekeriya 1

YORUM

I. TÖVBE VE İTAAT ÖĞÜDÜ: HALK, BABALARININ HATALARINA  DÜŞMEMELERİ KONUSUNDA UYARILIR (1:1-6)

İlk altı ayet kitabın giriş kısmını oluşturur. Bu ayetlerle Berekya oğlu Zekeriya Rab’bin bildirisini halka, O’na geri dönmeleri için ısrar ederek duyurur. 3’üncü ayet, kitabın anahtar notudur: “‘Her Şeye Egemen RAB, bana dönün, ben de size dönerim’ diyor.” Halkı Yeşaya, Yeremya ve Hoşea gibi peygamberleri reddeden babalarının hatalarına düşmemeleri konusunda uyarır. Bu uyarıdan sonra halkın üzerine yargı geldi. Bu yargının, kötü yolları ve uygulamaları nedeniyle Rab’bin terbiyesi olduğunu fark ettiler.

II. HALKIN TAPINAĞI YENİDEN İNŞA ETMELERİNİ TEŞVİK ETMEK İÇİN TASARLANMIŞ SEKİZ GÖRÜM (1:7 – 6:8)

Zekeriya, kitabına kendi zamanından bin yıllık egemenlik dönemine kadar uzanan, önbildiri niteliğindeki bir görümle başlar.

A. Kızıl Ata Binmiş Bir Adam (1:7-17)

Anlamı: Tanrı, kendi halkı acı çekerken ulusların duyarsız kalmasından hoşnut değildir. Ulusları cezalandıracak ve halkını yenileyecektir.

1:7-11   7’nci ayette peygamber, sekiz görümünü anlatmaya başlar.

Birinci görümde Rab (kızıl ata binmiş adamı “Rab’bin Meleği’yle karşılaştırın, 11. ayet), yeryüzünde kızıl, kula ve beyaz atlar üzerinde devriye gezen temsilcileriyle (büyük olasılıkla melekler) birlikte görülür. Vadideki mersin ağaçları, uluslara boyun eğmiş olan İsrail’i simgeler. Peygamber binicilerin ne anlama geldiğini sorduğunda, melek ona bunu açıklayacağını söyler. Ama Rab (mersin ağaçlarının arasında duran adam) onların görevlerinin yeryüzünde devriye gezmek olduğu yanıtını verir. Dünyayı dolaşan biniciler, dünyanın esenlik ve güvenlik içinde olduğunu bildirirler. Bu, büyük olasılıkla Tanrının halkı zulüm görürken, başta Babil olmak üzere diğer ulusların tasasız yaşadıkları anlamına gelmektedir.

1:12-17   Rab’bin meleği, Her Şeye Egemen RAB’be, yetmiş yıl virane olarak kalan Yeruşalim ve Yahuda için aracılık eder. Teşvik edici bir yanıt veren melek, peygambere, Tanrı’nın halkı için araya gireceği yorumunu yapar. Uluslar, Yahuda’ya zalim davrandıkları için Tanrı’yı kızdırmışlardı. Tanrı Yeruşalim’e geri dönecek ve tapınak yeniden inşa edilecekti. Buradaki ölçü ipi tekrar inşa etme anlamındadır, oysa 2.Krallar 21:13’de yıkım anlamına gelir. Peygamber halka, Tanrı’nın Yahuda’nın kentlerini bereketleyeceğini, Siyon’u avutacağını ve Yeruşalim’i yeniden seçeceğini bildirmelidir.

B. Dört Boynuz ve Dört Usta (1:18-21)

Anlamı: Dört dünya imparatorluğunun yıkılması.

Bu ikinci görümün tamamen yerine gelmesi gelecekte gerçekleşecektir. Dört boynuzla kastedilen Yahuda, İsrail ve Yeruşalim’i dağıtan dört ulus, başka bir deyişle dört dünya imparatorluğudur: Babil, Med-Pers, Grek ve Roma 1 . Dört ustanın kimliği bildirilmez, ama Yahuda’yı dağıtan ulusların güçlerini yok etmek için Tanrı tarafından görevlendirilen temsilciler oldukları açıktır. G. Coleman Luck şu açıklamayı yapar:

Tanrı’nın bu dört temsilcisi kimdir? Hezekiel 14:21 ve Vahiy 6:1-8’de sözü edilen Tanrı’nın dört yargısını temsil ediyor olabilecekleri ileri sürülmüştür; savaş, kıtlık, yabanıl hayvanlar ve bulaşıcı hastalık. Daha büyük bir olasılık ise bir önceki görümde resmedilen dört imparatorluğu deviren dört gücü temsil etmeleridir: Med-Pers Babil’i, Grekler Med-Persler’i, Roma Grekler’i ve Mesih’in egemenliği yeniden uyanan son günlerdeki Roma İmparatorluğu’nu devirecekti. Buradaki genel gerçek, Tanrı’nın halkına karşı gelen her kötü gücün sonunda devrileceği ve yargılanacağıdır. 2

 

Kutsal Kitap

1 Dariusun krallığının ikinci yılının sekizinci ayında RAB İddo oğlu Berekya oğlu Peygamber Zekeriya aracılığıyla şöyle seslendi:
2 ‹‹RAB atalarınıza çok öfkelendi.
3 Bu nedenle halka de ki, ‹Her Şeye Egemen RAB, bana dönün, ben de size dönerim diyor.
4 Atalarınız gibi davranmayın! Önceki peygamberler, Her Şeye Egemen RAB kötü yollarınızdan ve kötü uygulamalarınızdan dönün diyor, diyerek onları uyardılar. Ne var ki, onlar dinlemediler, bana aldırış etmediler. Böyle diyor RAB.
5 Hani atalarınız nerede? Peygamberler de sonsuza kadar mı yaşar?
6 Peygamber kullarıma buyurduğum sözler ve kurallar atalarınıza ulaşmadı mı?› ‹‹Onlar da dönüp, ‹Her Şeye Egemen RAB yollarımıza ve uygulamalarımıza bakarak bizim için ne düşündüyse aynen yaptı› dediler.››
7 Dariusun krallığının ikinci yılında, on birinci ay olan Şevat ayının yirmi dördüncü günü RAB İddo oğlu Berekya oğlu Peygamber Zekeriyaya görümlerle seslendi.
8 Gece vadideki mersin ağaçlarının arasında kızıl ata binmiş bir adam gördüm. Arkasında kızıl, kula ve beyaz atlar vardı.
9 ‹‹Efendim, bunlar ne?›› diye sordum. Benimle konuşan melek, ‹‹Bunların ne olduğunu sana göstereceğim›› diye yanıtladı.
10 Mersin ağaçları arasında duran adam da, ‹‹Bunlar dünyayı dolaşmak için RABbin gönderdikleridir›› diye açıkladı.
11 Mersin ağaçları arasında duran RABbin meleğine, ‹‹Dünyayı dolaştık›› dediler, ‹‹İşte bütün dünya esenlik ve güvenlik içinde!››
12 Bunun üzerine RABbin meleği, ‹‹Ey Her Şeye Egemen RAB, yetmiş yıldır öfkelendiğin Yeruşalimden ve Yahuda kentlerinden sevecenliğini ne zamana dek esirgeyeceksin?›› dedi.
13 RAB benimle konuşan meleği tatlı, avutucu sözlerle yanıtladı.
14 Bunun üzerine benimle konuşan melek, ‹‹Şunu duyur!›› dedi, ‹‹Her Şeye Egemen RAB, ‹Yeruşalim ve Siyon için büyük kıskançlık duyuyorum› diyor,
15 ‹Tasasız uluslara ise çok öfkeliyim; çünkü ben biraz öfkelenmiştim, onlarsa kötülüğe kötülük kattılar.›
16 ‹‹Onun için RAB, ‹Yeruşalime sevecenlikle döneceğim› diyor, ‹Tapınağım orada yeniden kurulacak ve Yeruşalim üzerine ölçü ipi çekilecek!› Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.
17 ‹‹Şunu da duyur: Her Şeye Egemen RAB, ‹Kentlerim yine bollukla dolup taşacak› diyor, ‹Ben RAB, Siyonu yine avutacağım, Yeruşalimi yine seçeceğim.› ››
18 Sonra gözlerimi kaldırıp baktım, dört boynuz vardı.
19 Benimle konuşan meleğe, ‹‹Bunlar ne?›› diye sordum. Melek, ‹‹Bunlar Yahuda, İsrail ve Yeruşalim halkını dağıtmış olan boynuzlardır›› diye karşılık verdi.
20 Sonra RAB bana dört usta gösterdi.
21 ‹‹Bunlar ne yapmaya geliyor?›› diye sordum. Melek, ‹‹Şu boynuzlar Yahuda halkını öyle dağıttı ki, kimse başını kaldıramadı›› dedi, ‹‹Bu ustalar da Yahuda halkını dağıtmak için boynuz kaldıran ulusları yıldırıp boynuzlarını yere çalmaya geldiler.››

1. Bazıları dört görümün, yalnızca “sekizinci görümdeki (bütün yön­leri temsil edercesine) karşıtlığın bütünlüğünü temsil ettiğini” düşünürler (Joyce G. Baldwin, Haggai, Zechariah, Malachi, s.407). Yine de, uluslar için verilen özel referans, eski bir yorumdur.

2. G. Coleman Luck, Zechariah, s.26, 27.