Zekeriya Giriş


ZEKERİYA

Yazar

William MacDonald


Bu kitap, Tanrı Sözü’nün zenginliğini açık ve kolay anlaşılır hale getirmek için hazırlanan bir Kutsal Kitap yorumudur. Samimi, saygılı, adanmış ve ilmi bir şekilde yazılmıştır. Kişisel tapınma zamanlarınızda ve grupça yapılan Kutsal Kitap çalışmalarınızda kullanmak için uygun bir seçenektir.


This is a Bible commentary that makes the riches of God’s Word clear and easy for you to understand. It is written in a warm, reverent, and devout and scholarly style. It is a good choice for your personal devotions and group Bible study.

© 1995 by William MacDonald, Believer’s Bible Commentary
Christian Missions in Many Lands, Inc.
PO Box 13, Spring Lake, NJ 07762
USA
— All Rights Reserved —


Giriş

“Zekeriya’nın peygamberliği Hıristiyanlar için çok değerlidir; çünkü Mesih’in ilk, özellikle de ikinci gelişi ve İsrail ulusunun bunu izleyen bin yıllık yenilenmesiyle bağlantılı olayların panoramik (genel) açıklaması ve Mesih’e ilişkin vurgulamaları yönünden eşsizdir.” — Merrill F. Unger

I. KUTSAL YAZILAR’DAKİ YERİ

Yaratılış, Mezmurlar ve Yeşaya, Yeni Antlaşma’da en çok alıntı yapılan kitaplardandır; uzunlukları ve kapsamları düşünüldüğünde, bu durum şaşırtıcı değildir. Pek çokları için Yeni Antlaşma’da, Zekeriya’nın on dört bölümünden yaklaşık kırk kez alıntı yapıldığını öğrenmek şaşırtıcı olacaktır. Hiç kuşkusuz bunun nedeni, kitabın Kısa Peygamberlik Kitapları arasında en çok Mesih merkezli yazılan kitap olduğu gerçeğidir.

Zekeriya’nın büyüleyici simgesel görümleri, çağrıları ve esinlemeleri, sürgünden sonra yazılan bu kitaba duyulan ilgiyi ve verilen önemi arttırmaktadır.

II. KİTABIN YAZARI

Eski Antlaşma’da adı Zekeriya (Rab hatırlar) olan yaklaşık otuz kişi bulunur; Yeni Antlaşma’da aynı isim Zakariyas (Grekçe), Türkçe’de Zekeriya olarak geçer.

Bu peygamber ve kâhin, büyük olasılıkla sürgün sırasında Babil’de doğmuştu. Nehemya onun Yeruşalim’e varışından söz eder (12:4, 16), Ezra da görevine değinir (5:1; 6:14). Zekeriya yaşlı Hagay’ın kısa süren görevini devralarak Yahudi halkından sağ kalan az sayıda kişiyi teşvik etmiştir.

Zekeriya’nın görevi uzun sürdü. 9-14’üncü bölümleri büyük olasılıkla tarihleri belirlenmiş kısımlardan sonra yazdı.

III. TARİH

Zekeriya, peygamberliklerine İ.Ö. 520’de başladı. O yıl, Hagay’ın görev yaptığı yıldı, ama o en az üç yıl görevini sürdürmüştü.

IV. ÖN OLAYLAR VE KONULAR

Zekeriya, Berekya’nın oğluydu. Hagay gibi o da sürgünden ülkelerine geri dönen Yahuda halkının peygamberiydi. Hagay’la birlikte tapınağın yeniden inşa edilişindeki teşvik görevini yürüttü (Ezr.5:1). Zekeriya’nın peygamberliği, Hagay’ın ikinci ve üçüncü mesajları arasındaki dönemde başladı.

Yüksek derecede simgesel bir dil kullanarak sekiz görüm aracılığıyla dünya uluslarının güçlerini yitireceklerini bildirdi; Mesih’i reddettikleri için günah işleyen Yahudiler’in yargısını, temizlenmeyi, yenilenmeyi, sağ kalanların görkemini ve Yeruşalim’in gelecekteki refahını duyurdu. İlk beş görüm lütuf bildirileridir; son üç görüm ise yargıyı bildirir.

Zekeriya’nın Mesih’e ilişkin dikkat çekici peygamberlikleri, O’nun Yeruşalim’e girişini (9:9); otuz parça gümüş için ele verilmesini (11:12, 13), vurulan çoban olarak ölümünü (13:7); Zeytin Dağı’na tekrar gelişini (14:4); Başkâhin ve Kral olarak bin yıl sürecek egemenliğini (14:9) önceden bildirdi.

Peygamberliklerin çoğu, Zekeriya’nın yaşadığı dönemde kısmen uygulanmış ya da yerine gelmiştir; ancak pek çoğu gelecekte tamamlanacaktır.

 

ANA HATLAR
      Bölüm
I.  TÖVBE VE İTAAT ÖĞÜDÜ: HALK, BABALARININ HATALARINA DÜŞMEMELERİ KONUSUNDA UYARILIR 1:1-6
II.  HALKIN TAPINAĞI YENİDEN İNŞA ETMELERİNİ TEŞVİK ETMEK İÇİN TASARLANMIŞ SEKİZ GÖRÜM 1:7 – 6:8
  A.  Kızıl Ata Binmiş Bir Adam 1:7-17
  B.  Dört Boynuz ve Dört Usta 1:18-21
  C.  Elinde Ölçü İpi Tutan Adam 2.
  Ç.  Başkâhin Yeşu 3.
  D.  Altın Kandillik ve İki Zeytin Ağacı 4.
  E.  Uçan Tomar 5:1-4
  F.  Ölçü Kabındaki Kadın 5:5-11
  G.  Dört Savaş Arabası 6:1-8
III.  YEŞU’NUN BAŞKÂHİN OLARAK TAÇ GİYMESİ 6:9-15
IV.  BEYTEL’Lİ YAHUDİLER’İN ORUÇ TUTMAYI SÜRDÜRME KONUSUNDAKİ İSTEKLERİ 7, 8.
  A.  Oruçla İlgili Soru 7:1-3
  B.  İlk Bildiri 7:4-7
  C.  İkinci Bildiri 7:8-14
  Ç.  Üçüncü Bildiri 8:1-17
  D.  Dördüncü Bildiri 8:18-23
V.  İLK ÖNBİLDİRİ YA DA YÜK, MESİH’İN İLK GELİŞİNİN VURGULANMASI 9-11.
  A.  Uluslar Yargılanacak 9:1-8
  B.  Mesih’in Siyon’a İlk Gelişi 9:9
  C.  Silahsızlanma ve Mesih’in İkinci Gelişindeki Evrensel Barış 9:10
  Ç.  Tutsakların Sürgünden Yeruşalim’e Geri Dönüşü 9:11-12
  D.  İsrailliler’in Grekler Karşısındaki Zaferi 9:13
  E.  Rab’bin, Halkını Korumak İçin Araya Girmesi 9:14-17
  F.  Halka, Yağmuru Putlardan Değil, Rab’den İstemeleri Öğütlenir 10:1, 2
  G.  Tanrı Yahuda Önderlerini Cezalandıracak, Mesih’i Gönderecek ve  Halkına Zafer Sağlayacaktır 10:3-5
  Ğ.  İsrail ve Yahuda Bir Araya Getirilip Yenilenecek 10:6-12
  H.  Sadakatsiz Önderler Cezalandırılacak 11:1-3
  I.  Mesih Sürünün Gerçek Çobanı Olacak 11:4-8a
  İ.  Mesih, Halkı Tarafından Reddedilir 11:8-14
  J.  Tanrı Onları Sahte Çobanın (Mesih Karşıtı) Eline Teslim Eder 11:15-17
VI.  MESİH’İN İKİNCİ GELİŞİNİ VURGULAYAN İKİNCİ ÖNBİLDİRİ YA DA YÜK 12-14.
  A.  Yeruşalim Uluslara Sıkıntı Kaynağı Olacak 12:1-3
  B.  Rab Yahuda’nın Düşmanlarını Yok Edecek 12:4
  C.  Yahudiler Tanrı’yı Güç Kaynakları Olarak Kabul Edecekler 12:5
  Ç.  Uzakta Bulunan Yahuda, Düşmanlarını Yutacak ve Zaferi İlk Kazanan  Olacak 12:6-9
  D.  Ulus Mesih’i Reddettiği İçin Yas Tutacak 12:10-14
  E.  Günahtan Arınma Sağlanacak 13:1
  F.  Putlar ve Sahte Peygamberler Uzaklaştırılacak 13:2-6
  G.  Mesih Vurulacak ve İsrail Dağılacak 13:7
  Ğ.  Ulusun Üçte Biri Rab’be Dönecek 13:8, 9
  H.  Uluslar Yeruşalim’e Karşı Savaşmak İçin Bir Araya Gelecek 14:1, 2
  I.  Rab’bin Kendisi Araya Girecek 14:3-5
  İ.  İklim ve Işık Kaynaklarındaki Kozmik Değişimler 14:6, 7
  J.  Diri Suların Irmağı 14:8
  K.  Mesih Kral Olarak Egemenlik Sürecek 14:9
  L.  Ülkedeki Coğrafi Değişimler 14:10
  M.  İnsanların Yerleştiği Güvenlik İçindeki Yeruşalim 14:11
  N.  Rab Düşman Uluslara Bela ve Panikle Sıkıntı Verecek 14:12-15
  O.  Uluslardan Sağ Kalanlar Yeruşalim’de Tapınacak ya da Belayla  Cezalandırılacaklar 14:16-19
  Ö.  Sıradan Kazanlar da Sunağın Önündeki Çanaklar Gibi Olacak, Rab’bin  Tapınağında Artık Tüccar Bulunmayacak 14:20-21