Yunus 4

IV. PEYGAMBERİN HOŞNUTSUZLUĞU (4. Bölüm)

A. Yunus’un Alıngan Duası (4:1-3)

Yunus İsrail’in düşmanlarının esirgenmesinden dolayı kızgındı. Umutsuzluk içinde ölebilmeyi diledi; belki de Asur’un İsrail’i tekrar tehdit edeceğinden korkuyordu.

İsrail’in düşmanlarının çoğu Tanrı tarafından ciddi biçimde cezalandırıldılar. İsrail halkı düşmanlarının kurtuluşunu değil, yıkımını bekledi. Yunus bir vaiz olarak Tanrı’nın lütuf ve merhametini kavradı. Aynı zamanda Asur gibi ülkelerin genellikle Tanrı tarafından yok edilmek üzere bir kenarda tutulduklarını biliyordu. Tanrı’nın Asur’a merhamet etmesi (İsrail’in Eski Antlaşma’daki en kötü düşmanları), sıradan bir İsrailli için yanlış görünüyordu.

B. Tanrı’nın Sorusu (4:4)

 Rab, peygamberin vicdanını denemek için şu soruyu sordu: “Ne hakla öfkeleniyorsun?”

C. Kent Dışında Somurtarak Oturan Yunus (4:5)

 Yunus Ninova’nın içinden geçerek kentten çıktı ve neler olacağını görmek için kentin doğusundaki bir yerde durdu.

Ç. Tanrı’nın Merhametinden Çıkarılacak Ders (4:6-11)

4:6-8   Rab Tanrı orada, Yunus’u güneşten koruması için bir bitki sağladı. 1Yunus, buna çok sevindi. Ancak ertesi gün, Tanrı bu bitkinin kurumasına neden olan bir kurtçuk hazırladı. Rab, aynı zamanda güneşle birlikte yakıcı bir doğu rüzgarı estirdi; bunlar peygamberin bayılmasına ve ölmek istemesine neden oldu.

4:9-11   Tanrı sonra peygambere, bitkiye acıdığını hatırlattı; Tanrı’nın yüz yirmi bini aşkın insan ve çok sayıda hayvana acıyarak kenti esirgeme hakkı yok muydu?

Bu küçük kitabın verdiği ders, Tanrı’nın dünyaya olan sevgisidir. Tanrı yalnızca Yahudiler’i değil, diğer ulusları da aynı şekilde sever.

 

Kutsal Kitap

1 Yunus buna çok gücenip öfkelendi.
2 RABbe şöyle dua etti: ‹‹Ah, ya RAB, ben daha ülkemdeyken böyle olacağını söylemedim mi? Bu yüzden Tarşişe kaçmaya kalkıştım. Biliyordum, sen lütfeden, acıyan, tez öfkelenmeyen, sevgisi engin, cezalandırmaktan vazgeçen bir Tanrısın.
3 Ya RAB, lütfen şimdi canımı al. Çünkü benim için ölmek yaşamaktan iyidir.››
4 RAB, ‹‹Ne hakla öfkeleniyorsun?›› diye karşılık verdi.
5 Yunus kentten çıktı, kentin doğusundaki bir yerde durdu. Kendisine bir çardak yaptı, gölgesinde oturup kentin başına neler geleceğini görmek için beklemeye başladı.
6 RAB Tanrı Yunusun üzerine gölge salacak, sıkıntısını giderecek bir keneotu sağladı. Yunus buna çok sevindi.
7 Ama ertesi gün şafak sökerken, Tanrının sağladığı bir bitki kurdu keneotunu kemirip kuruttu.
8 Güneş doğunca Tanrı yakıcı bir doğu rüzgarı estirdi. Yunus başına vuran güneşten bayılmak üzereydi. Ölümü dileyerek, ‹‹Benim için ölmek yaşamaktan iyidir›› dedi.
9 Ama Tanrı, ‹‹Keneotu yüzünden öfkelenmeye hakkın var mı?›› dedi. Yunus, ‹‹Elbette hakkım var, ölesiye öfkeliyim›› diye karşılık verdi.
10 RAB, ‹‹Keneotu bir gecede çıktı ve bir gecede yok oldu›› dedi, ‹‹Sen emek vermediğin, büyütmediğin bir keneotuna acıyorsun da,
11 ben Ninova’ya, o koca kente acımayayım mı? O kentte sağını solundan ayırt edemeyen yüz yirmi bini aşkın insan, çok sayıda hayvan var.››

1.Rab, boyun eğmeyen peygamber için dört şey hazırlamıştı: 1) Büyük bir balık (1:17), 2) Bitki – keneotu; 3) Bitki kurdu (4:7); ve 4) Şiddetli bir doğu rüzgarı (4:8).