Yunus 1

YORUM

I. PEYGAMBERİN İTAATSİZLİĞİ (1. Bölüm)

A. Yunus’un Görev Çağrısı (1:1, 2)

Tanrı Yunus’u İsrail’in en büyük düşmanı olan Asur’un başkenti Ninova’ya vaaz etmeye gönderdi. Peygamberin oraya gitmekten neden korktuğunu anlamak güç değildir (Bk. Ön Olaylar ve Konular).

B. Yunus’un Tarşiş’e Kaçışı (1:3)

Yunus, itaatsizlik ederek Tarşiş’e giden bir gemiye bindi (büyük olasılıkla İspanya’nın güney kıyısında). H. C. Woodring, peygamberin görevine başkaldırışını şöyle yorumlar:

Tanrı onun Ninova’ya, Filistin’in sekiz yüz kilometre kuzeybatısındaki Asur’un başkentine gitmesini istedi. Yunus, doğuya gitmek yerine, 3.200 kilometre batıya gitti. Tanrı, Yunus’un bir kara yolculuğu yapmasını istemişti. Bunun yerine Yunus tatsız bir deniz yolculuğu yaptı (Yahudiler deniz yolculuğundan nefret ederdi). Tanrı, onu o zamanın en büyük başkentine gönderdi. Yunus ise, bunun aksini yaparak uygarlıktan uzak bir ticaret merkezine yöneldi. Rab, peygamberiyle birlikte gitmek istedi. Yunus ise Tanrı’nın varlığından ve gücünden kaçmayı denedi. 1

C. Denizdeki Fırtına (1:4-10)

Tanrı şiddetli bir rüzgar ve korkunç bir fırtına gönderdi, öyle ki gemi ve içindekiler ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldılar. Tanrısız denizciler (büyük olasılıkla Fenikeliler) bu sıkıntının sorumlusunu bulmak için kura çektiler. İbrani Yunus suçlu olarak açıklandı; Rab’bin huzurundan kaçıyordu.

Ç. Yunus’un Denize Atılması ve Büyük Bir Balık Tarafından Yutulması (1:11-17)

1:11-16   “Denizin dinmesi için sana ne yapalım?” sorusu, bedeli ne olursa olsun insanın kendi canının derdine düştüğünü gösteren tipik bir insan davranışını sergiler. Tanrısız deniz kurtları yine de dürüst davrandılar. Yunus onlara kendisini denize atmalarını öğütledi. Bunu yapma konusunda isteksizdiler ve geri dönmek için küreklere asıldılar. Ama sonunda çaresizlikleri nedeniyle bunu yapmak zorunda kaldılar, çünkü onlara karşı olan deniz giderek kuduruyordu.

1:17   Rab’bin hazırladığı büyük bir balık Yunus’u yuttu ve üç gün üç gece onu tutsak etti (buradaki mucize, bir balığın bir adamı yutabilmesi değil, adamın balığın karnında sindirilmeden kalabilmesidir).

 

Kutsal Kitap

1-2 RAB bir gün Amittay oğlu Yunusa, ‹‹Kalk, Ninovaya, o büyük kente git ve halkı uyar›› diye seslendi, ‹‹Çünkü kötülükleri önüme kadar yükseldi.››
3 Ne var ki, Yunus RABbin huzurundan Tarşişe kaçmaya kalkıştı. Yafaya inip Tarşişe giden bir gemi buldu. Ücretini ödeyip gemiye bindi, RABden uzaklaşmak için Tarşişe doğru yola çıktı.
4 Yolda RAB şiddetli bir rüzgar gönderdi denize. Öyle bir fırtına koptu ki, gemi neredeyse parçalanacaktı.
5 Gemiciler korkuya kapıldı, her biri kendi ilahına yalvarmaya başladı. Gemiyi hafifletmek için yükleri denize attılar. Yunus ise teknenin ambarına inmiş, yatıp derin bir uykuya dalmıştı.
6 Gemi kaptanı Yunusun yanına gidip, ‹‹Hey! Nasıl uyursun sen?›› dedi, ‹‹Kalk, tanrına yalvar, belki halimizi görür de yok olmayız.››
7 Sonra denizciler birbirlerine, ‹‹Gelin, kura çekelim›› dediler, ‹‹Bakalım, bu bela kimin yüzünden başımıza geldi.›› Kura çektiler, kura Yunusa düştü.
8 Bunun üzerine Yunusa, ‹‹Söyle bize!›› dediler, ‹‹Bu bela kimin yüzünden başımıza geldi? Ne iş yapıyorsun sen, nereden geliyorsun, nerelisin, hangi halka mensupsun?››
9 Yunus, ‹‹İbraniyim›› diye karşılık verdi, ‹‹Denizi ve karayı yaratan Göklerin Tanrısı RABbe taparım.››
10 Denizciler bu yanıt karşısında dehşete düştüler. ‹‹Neden yaptın bunu?›› diye sordular. Yunusun RABden uzaklaşmak için kaçtığını biliyorlardı. Daha önce onlara anlatmıştı.
11 Deniz gittikçe kuduruyordu. Yunusa, ‹‹Denizin dinmesi için sana ne yapalım?›› diye sordular.
12 Yunus, ‹‹Beni kaldırıp denize atın›› diye yanıtladı, ‹‹O zaman sular durulur. Çünkü biliyorum, bu şiddetli fırtınaya benim yüzümden yakalandınız.››
13 Denizciler karaya dönmek için küreklere asıldılar, ama başaramadılar. Çünkü deniz gittikçe kuduruyordu.
14 RABbe seslenerek, ‹‹Ya RAB, yalvarıyoruz›› dediler, ‹‹Bu adamın canı yüzünden yok olmayalım. Suçsuz bir adamın ölümünden bizi sorumlu tutma. Çünkü sen kendi istediğini yaptın, ya RAB.››
15 Sonra Yunusu kaldırıp denize attılar, kuduran deniz sakinleşti.
16 Bu olaydan ötürü denizciler RABden öyle korktular ki, Ona kurbanlar sundular, adaklar adadılar.
17 Bu arada RAB Yunus’u yutacak büyük bir balık sağladı. Yunus üç gün üç gece bu balığın karnında kaldı.

1.H. Chester Woodring, “Easter Challenge” Lectures on Yonah, Emmaus Bible School, 1960.