Yoel 3

D. Ulusların Yargılanması (3:1-16a)

3:1-8 1   Tanrı, ulusları Yehoşafat Vadisi’ne toplayacak ve onları Yahudiler’e yaptıkları kötülüklerden dolayı orada yargılayacaktır. Sur, Sayda ve Filist, Tanrı halkını yağmalayıp tutsak ettiği için ceza görecektir. Bu kentlerdeki halka, suçlarına uygun bir ceza verilecek, köle olarak satılacaklardır.

3:9-16a   Uluslara, “Savaşa hazırlanın!” diye seslenilir, çünkü Rab Yargı Vadisi’nde onlarla görüşecektir. Rab, Yehoşafat Vadisi’nde çevredeki bütün ulusları yargılamak üzere oturacaktır. Egemen Tanrı halen bütün insanları ve ulusları denemektedir. Bu, günümüz düşüncesine göre modası geçmiş bir görüştür. Stevenson şunu belirtir:

“İnsanlar gelecek olan yargıya ilişkin Kutsal Kitap öğretişini düşünmezler, çünkü bireyler ve uluslar için bu demode bir kavramdır. Ancak Tanrı halkı kuşaklar boyunca Rab’bin gününde, bütün yeryüzünün Yargıcı’nın adil olanı yapacağı gerçeğine sımsıkı tutunmuşlardır. Kutsal Yazılar’ın Kayası’nı temel alan güvencemiz budur.” 2

E. Yahudiler’in Yenilenmesi ve Gelecekteki Bereketleri (3:16b-21)

Ama Rab halkını kurtararak bereketleyecek, istilacıları durduracak ve bolluk sağlayacaktır. İsrail ülkesi verimli olacak ve bol suya kavuşacaktır: O gün dağlardan tatlı şarap damlayacak, tepelerden süt, Yahuda derelerinde su akacaktır. Mısır ve Edom ıssız çöle dönecek, ama Yahuda kentleri sonsuza kadar insanla dolacaktır. Tanrı, akan kanların öcünü alacaktır.

Kitap, güven veren bir ifadeyle son bulur: “RAB Siyon’da oturur.”

 

Kutsal Kitap

1 ‹‹O günler Yahuda ve Yeruşalim halkını
Sürgünden geri getirdiğimde,
2 Bütün ulusları toplayıp
Yehoşafatfç Vadisine indireceğim. Mirasım olan İsrail halkını
Uluslar arasına dağıttıkları ve ülkemi bölüştükleri için Onları orada yargılayacağım.
3 Çünkü halkım için kura çektiler,
Erkek çocukları fahişelere ücret olarak verdiler. İçtikleri şaraba karşılık kızları sattılar.
4 Ey Sur, Sayda ve bütün Filist halkı,
Bana yapmak istediğiniz nedir? Neye karşılık vermeye çalışıyorsunuz?
Eğer karşılık verirseniz, Karşılığını çarçabuk ödetirim size.
5 Altınımı, gümüşümü alıp
Değerli eşyalarımı tapınaklarınıza götürdünüz.
6 Yahuda ve Yeruşalim halkını
Topraklarından uzaklaştırmak için Greklere sattınız.
7 Göreceksiniz, onları, sattığınız yerde
Harekete geçireceğim. Onlara yaptığınızı kendi başınıza getireceğim.
8 Oğullarınızı, kızlarınızı
Yahuda halkına sattıracağım. Onları uzak bir ulusa, Sabalılara satacaklar.››
RAB böyle diyor.
9 ‹‹Uluslar arasında şunu duyurun:
Savaşa hazırlanın, yiğitlerinizi harekete geçirin. Bütün savaşçılarınız toplanıp saldırıya geçsin.
10 Saban demirlerinizi
Çekiçle dövüp kılıç yapın, Bağcı bıçaklarınızı mızrak yapın.
Güçsüz olan ‹Güçlüyüm› desin.
11 Ey çevredeki uluslar,
Tez gelin, bir araya toplanın. Ya RAB, yiğitlerini oraya indir.
12 Uluslar harekete geçip
Yehoşafat Vadisinde toplansınlar. Çünkü çevredeki bütün ulusları
Yargılamak için orada olacağım.
13 Salın orakları, ekinler olgunlaştı. Gelin, üzümleri çiğneyin,
Sıkma çukuru üzümle dolu, şarap tekneleri taşıyor. Ulusların kötülükleri bu denli çoktur.››
14 Kalabalıklar,
Yargı vadisini dolduran nice kalabalıklar… Yargı vadisinde RABbin günü yaklaştı.
15 Güneş ve ay kararıyor,
Yıldızların parıltısı görünmez oluyor.
16 RAB Siyondan kükreyecek,
Yeruşalimden gürleyecek. Gök ve yer sarsılacak.
Ama RAB kendi halkı için sığınak, İsrailliler için kale olacak.
17 ‹‹O zaman bileceksiniz ki,
Siyonda, kutsal dağımda oturan Tanrınız RAB benim. Yeruşalim kutsal olacak;
Yabancılar bir daha orayı ele geçiremeyecek.
18 ‹‹O gün dağlardan
Tatlı şarap damlayacak; Tepelerde süt,
Yahuda derelerinde su akacak. RABbin Tapınağından çıkan bir pınar
Şittim Vadisini sulayacak.
19 ‹‹Ama Mısır viraneye,
Edom ıssız çöle dönecek. Çünkü Yahudalıların ülkesine saldırıp
Suçsuz insanların kanını döktüler.
20 Oysa Yahuda sonsuza dek yaşayacak.
Yeruşalim kuşaktan kuşağa sürecek.
21 Akan kanların öcünü alacağım,
Suçluyu cezasız bırakmayacağım.›› Masoretik metin ‹‹Akan kanları cezasız bırakacağım››. RAB Siyon’da oturur.

1. İbranice Kutsal Kitap’ta, 2:28-32, 3’üncü bölümü oluşturur. Buna göre bizim 3’üncü bölümümüz, 4’üncü bölüm haline gelir.

2. Herbert F. Stevenson, Three Prophetic Voices. Studies in Joel, Amos and Hosea, s.40.