Yoel 2

II. DÜŞMAN İSTİLASI (2:1-11)

2:1-3   Halk boru sesiyle uyarılarak savaşa çağrılır, çünkü Rab’bin günü çok yaklaşmıştır. Referans, Babil sürgünü için verilmiştir, ama gerçekleşmesi gelecekte olacaktır. İstilacılar gelmeden önce Yahuda ülkesi Aden bahçesi gibiydi; ama sonra ıssız bir çöle dönüştü.

2:4-11   Çekirgelerin, hızlı savaş atlarına tırmanarak surları aşan savaşçılara benzetilmesi, her yere bir hırsız gibi girerek gökleri karartmaları, peygamberlik kitaplarındaki en şiirsel tanımlardan bazılarını oluşturur.

Bu dayanılmaz istila, Tanrı’nın buyruğu ve çağrısıyla gerçekleşmiştir.

III. TANRI YAHUDA’YI TÖVBE ETMEYE ÇAĞIRIYOR (2:12-14)

Rab o anda bile halkını tövbeye çağırır. O’na geri dönmek için hiçbir zaman geç değildir. Ancak bu geri dönüş, şekilsel törenden daha fazlasını içermelidir. Bütün yürekleriyle, oruç tutarak, ağlayarak ve yas tutarak Rab’be dönmelidirler.

IV. ORUÇLA İLGİLİ DUYURU (2:15-17)

Her sınıftan insan özel bir toplantı yaparak ve oruç tutarak adanmaya çağrılır. Gelecekte bir gün, kâhinler içten pişmanlık duyan bir topluluk önünde Rab’be yalvaracaklardır.

V. VAAT EDİLEN TANRI KURTARIŞI (2:18 – 3:21)

A. Maddesel Refah (2:18, 19, 21-27)

Sonra Rab, halkı için gayrete gelecek ve onlara acıyacaktır. Halkına tahıl, yeni şarap ve zeytinyağı göndererek doyuracak, ulusların arasında aşağılanmalarına izin vermeyecekti. Ülke verimli ve üretken hale gelecekti. Bol yağmurlar, harman yerini tahılla dolduracak, şarap ve zeytinyağı tekneleri dolup taşacaktı. Halk yenilenecek ve tekrar utandırılmayacaktı. Tanrı, çekirgelerin kaybettirdiği yılları da geri verecekti (2:25).

B. Düşmanın Yıkımı (2:20)

Yoel’in geri kalan bölümünde Rab, Yahuda için neler yapacağını anlatır. Kuzey ordusunu (Asur) Doğu Denizi’nden (Lut Gölü), Batı Denizi’ne (Akdeniz) kadar sürerek yok edecektir.

C. İnsanların Üzerine Tanrı’nın Ruhu’nun Dökülmesi (2:28, 29)

Tanrı, o gün Ruhu’nu bütün insanların üzerine dökecektir. Genç kuşak peygamberlik edecek, görümler görecek, yaşlılar da düşler görecekti. Bu son peygamberlik, Elçilerin İşleri 2:16-21’de kısmen yerine gelmiş, ama Pentikost’la birlikte sona ermemiştir. Son peygamberliğin gerçekleşmesi, Mesih’in bin yıllık egemenliğinin başlangıcında olacaktır.

Ç. Mesih’in İkinci Gelişinden Önceki Belirtiler (2:30-32)

Rab, göklerde göstereceği belirtilerin arkasından Kutsal Ruhu’nu dökecektir. Önceden bildirilen bu belirtilerin bazıları şunlardır: Kan, ateş ve duman sütunları, kararan güneş ve kan rengine dönen ay. Mesih olan İsa’ya dönerek O’nun adını çağıran herkes O’nunla birlikte bin yıllık döneme girmek için kurtarılacaktır.

 

Kutsal Kitap

1 Siyonda boru çalın,
Kutsal dağımda boru sesiyle halkı uyarın. Ülkede yaşayan herkes korkudan titresin.
Çünkü RABbin günü çok yaklaştı, geliyor.
2 Zifiri karanlık bir gün olacak,
Bulutlu, koyu karanlık bir gün. Dağların üzerine çöken karanlık gibi
Kalabalık ve güçlü bir çekirge ordusu geliyor. Böylesi hiçbir zaman görülmedi,
Kuşaklar boyu da görülmeyecek. geçiyor.
3 Önlerini ateş kavuruyor,
Artları alev alev. Önlerinde Aden bahçesi gibi uzanan topraklar
Artlarında ıssız çöllere dönüyor. Hiçbir şey onlardan kurtulamıyor.
4 Atlara benziyorlar,
Savaş atları gibi koşuyorlar.
5 Savaş arabalarının, anızı yiyip bitiren alevlerin
Çıkardığı gürültüye benzer bir sesle, Savaşa hazırlanmış güçlü bir ordu gibi
Sıçraya sıçraya dağları aşıyorlar.
6 Uluslar onların karşısında dehşete düşüyor;
Herkesin beti benzi soluyor.
7 Yiğitler gibi saldırıyorlar,
Askerler gibi surları aşıyorlar. Dosdoğru ilerliyorlar,
Yollarından sapmadan.
8 İtişip kakışmadan,
Her biri kendi yolundan yürüyor. Savunma hatlarını yarıp geçiyorlar,
Sırayı bozmadan.
9 Kente doğru koşuşuyor,
Surların üzerinden aşıyorlar. Evlere tırmanıyor ve hırsız gibi
Pencerelerden içeri süzülüyorlar.
10 Yeryüzü önlerinde sarsılıyor,
Gökyüzü titriyor; Güneş ve ay kararıyor,
Yıldızların parıltısı görünmez oluyor.
11 RAB ordusunun başında gürlüyor.
Sayısızdır Onun orduları Ve buyruğuna uyan güçlüdür.
RABbin o büyük günü ne korkunçtur! O güne kim dayanabilir?
12 RAB diyor ki,
‹‹Şimdi oruç tutarak, ağlayıp yas tutarak Bütün yüreğinizle bana dönün.
13 Giysilerinizi değil,
Yüreklerinizi paralayın Ve Tanrınız RABbe dönün.
Çünkü RAB lütfeder, acır, Tez öfkelenmez, sevgisi engindir,
Cezalandırmaktan vazgeçer.
14 Kim bilir, belki size acır da kararından döner.
Ardında bereket bırakır. O zaman Ona tahıl ve şarap sunuları sunarsınız.
15 ‹‹Siyonda boru çalın,
Oruç için gün belirleyin, özel bir toplantı yapın.
16 Halkı toplayın, topluluğu kutsal kılın,
Yaşlıları bir araya getirin. Çocukları, hatta emzikte olanları toplayın.
Güvey odasından, gelin gerdeğinden çıkıp gelsin.
17 Kâhinler, RABbin hizmetkârları,
Tapınağın girişiyle sunak arasında ağlaşıp, ‹Ya RAB, halkını esirge› diye yalvarsınlar.
‹Mirasın olan halkının aşağılanmasına izin verme, Uluslar onunla alay etmesin.
Halklar arasında neden, Onların Tanrısı nerede? densin?› ››
18 O zaman RAB halkına acıyıp ülkesini esirgeyecek.
19 Halkına şöyle yanıt verecek:
‹‹Bakın, size tahıl, yeni şarap Ve zeytinyağı vereceğim,
Bunlara doyacaksınız. Artık ulusların sizi aşağılamasına izin vermeyeceğim.
20 Kuzeyden gelen çekirge ordusunu sizden uzaklaştıracağım,
Kurak ve ıssız bir ülkeye süreceğim. Önden gidenleri Lut Gölüne,
Arkadan gelenleri Akdenize süreceğim. Leşleri kokacak,
Kokuları göklere yükselecek. Çünkü korkunç şeyler yaptılar.
21 ‹‹Ey toprak, korkma, sevinçle coş!
Çünkü RAB büyük işler yaptı.
22 Ey kır hayvanları, korkmayın!
Çünkü otlaklar yeşeriyor. Ağaçlar meyvelerini yükleniyor,
İncir ağaçları, asmalar ürünlerini veriyor.
23 Ey Siyon halkı,
Tanrınız RABde sevinç bulun, coşun. İlk yağmuru size tam ölçüsüyle veriyor;
Daha önce olduğu gibi, İlk ve son yağmurları yağdırıyor. geçiyor. doğruluğu öğretecek olan öğretmeni veriyor››.
24 Harman yeri tahılla dolacak.
Şarap ve zeytinyağı tekneleri taşacak.
25 Üzerinize gönderdiğim büyük çekirge ordusunun,
Olgunlaşmış ve yumurtadan yeni çıkmış çekirgenin, Yavrunun ve genç çekirgenin
Size kaybettirdiği yılları geri vereceğim.
26 Bol bol yiyip doyacak
Ve sizin için harikalar yaratan Tanrınız RABbin adını öveceksiniz.
Halkım bir daha utandırılmayacak.
27 Bileceksiniz ki, İsrail halkının arasındayım,
Tanrınız RAB benim, başka biri yok. Halkım bir daha utandırılmayacak.››
28 ‹‹Ondan sonra bütün insanların üzerine
Ruhumu dökeceğim. Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar.
Yaşlılarınız düşler, Gençleriniz görümler görecek.
29 O günler kadın, erkek kullarınızın üzerine de Ruhumu dökeceğim.
30 Göklerde ve yeryüzünde,
Kan, ateş ve duman sütunlarından belirtiler göstereceğim.
31 RABbin büyük ve korkunç günü gelmeden önce
Güneş kararacak, ay kan rengine dönecek.
32 O zaman RAB’bi adıyla çağıran herkes kurtulacak.
RAB’bin dediği gibi, Siyon Dağı’nda ve Yeruşalim’de kurtulup
Sağ kalanlar arasında RAB’bin çağıracağı kimseler olacak.››