Yeşu 23

E. Yeşu’nun İsrail Önderlerine Yaptığı Veda Konuşması (23. Bölüm)

Bu, Yeşu’nun iki veda konuşmasından ilkidir. İleri gelenleri ve tüm İsrail halkını toplayarak konuştu.

Yeşu’nun hem cesur olmaları, hem de yazılı olanı yerine getirmeleri (6. ayet) için kullandığı sözler, Rab’bin kendisine söylediği sözlerle aynıdır (1:7). Rabbin bu sözlerinin gerçekliğini yaşayarak görmüştü ve şimdi aynı sözleri bir sonraki kuşağa güvenle aktarabiliyordu.

Onlara, Rab’bin ülke ve ülkedeki putperest halka ilişkin verdiği vaatleri yerine getirme konusundaki sadakatini hatırlattı. Tanrı düşmanı önlerinden püskürtüp sürmeye devam edecekti, ama halkın O’na itaat etmesi gerekiyordu. Her şeyden önce, kendilerini ulusların putperestliğinden uzak tutmalı ya da Kenanlılar’la evlilik yapmamalıydılar. Aksi taktirde bu putperestler İsrail için sürekli bir sıkıntı kaynağı olacaktı.

Tanrı’nın sözlerinden hiçbiri boş çıkmadı (14. ayet). Bu, ülkenin tamamının Yahudiler’in eline geçtiği anlamına gelmiyordu, çünkü Rab, bu ulusları önlerinden azar azar kovacağını söylemişti (Yas.7:22). Rab’bin vaatlerinden hiçbirinin boş çıkmadığı gerçeği, Yeşu’nun başladığı işi bitirmeleri için önderlere ısrar ederken kullandığı güçlü bir teşvikti. Bu öğüde bir de uyarı eklemişti (5, 16. ayetler); Antlaşmalarını unutup putlara dönerlerse, Yehova Kenanlılar’ı yok etmek için gösterdiği sadakatin aynısını onları yok etmek için de gösterecekti.

Yeni Antlaşma’da bu bölümün benzeri, 2.Korintliler 6:14-18’de görülür. Tanrı halkının, Tanrı için ayrılmış olması büyük önem taşır. Aynı zamanda hem Rab’be yapışıp hem de düşmanlara bağlı kalamayız.

 

Kutsal Kitap

1 RAB İsraili çevresindeki bütün düşmanlarından kurtarıp esenliğe kavuşturdu. Aradan uzun zaman geçmişti. Yeşu kocamış, yaşı hayli ilerlemişti.
2 Bu nedenle ileri gelenleri, boy başlarını, hakimleri, görevlileri, bütün İsrail halkını topladı. Onlara, ‹‹Kocadım, yaşım hayli ilerledi›› dedi,
3 ‹‹Tanrınız RABbin sizin yararınıza bütün bu uluslara neler yaptığını gördünüz. Çünkü sizin için savaşan Tanrınız RABdi.
4 İşte Şeria Irmağından gün batısındaki Akdenize dek yok ettiğim bütün bu uluslarla birlikte, geri kalan ulusların topraklarını da kurayla oymaklarınıza mülk olarak böldüm.
5 Tanrınız RAB bu ulusları önünüzden püskürtüp sürecektir. Tanrınız RABbin size söz verdiği gibi, onların topraklarını mülk edineceksiniz.
6 Musanın Yasa Kitabında yazılı olan her şeyi korumak ve yerine getirmek için çok güçlü olun. Yazılanlardan sağa sola sapmayın.
7 Aranızda kalan uluslarla hiçbir ilişkiniz olmasın; ilahlarının adını anmayın; kimseye onların adıyla ant içirmeyin; onlara kulluk edip tapmayın.
8 Bugüne dek yaptığınız gibi, Tanrınız RABbe sımsıkı bağlı kalın.
9 Çünkü RAB büyük ve güçlü ulusları önünüzden sürdü. Bugüne dek hiçbiri önünüzde tutunamadı.
10 Biriniz bin kişiyi kovalayacak. Çünkü Tanrınız RAB, size söylediği gibi, yerinize savaşacak.
11 Bunun için Tanrınız RABbi sevmeye çok dikkat edin.
12 Çünkü Ona sırt çevirir, sağ kalıp aranızda yaşayan bu uluslarla birlik olur, onlara kız verip onlardan kız alır, onlarla oturup kalkarsanız,
13 iyi bilin ki, Tanrınız RAB bu ulusları artık önünüzden sürmeyecek. Ve sizler Tanrınız RABbin size verdiği bu güzel topraklardan yok oluncaya dek bu uluslar sizin için tuzak, kapan, sırtınızda kırbaç, gözlerinizde diken olacaklar.
14 ‹‹İşte her insan gibi ben de bu dünyadan göçüp gitmek üzereyim. Bütün varlığınızla ve yüreğinizle biliyorsunuz ki, Tanrınız RABbin size verdiği sözlerden hiçbiri boş çıkmadı; hepsi gerçekleşti, boş çıkan olmadı.
15 Tanrınız RABbin size verdiği sözlerin tümü nasıl gerçekleştiyse, Tanrınız RAB verdiği bu güzel topraklardan sizi yok edene dek sözünü ettiği bütün kötülükleri de öylece başınıza getirecektir.
16 Tanrınız RAB’bin size buyurduğu antlaşmayı bozarsanız, gidip başka ilahlara kulluk eder, taparsanız, RAB’bin öfkesi size karşı alevlenecek; RAB’bin size verdiği bu güzel ülkeden çabucak yok olup gideceksiniz.››