Yeşu 20

C. Sığınak Kentler (20. Bölüm)

Bundan sonraki adım, Şeria Irmağı’nın her bir yanında üçer kent olarak altı sığınak kent seçmekti… Birini öldüren kişi, dökülen kanın öcünü alacak kişiden kaçarak bu kente sığınabilecekti. Birini öldüren kişiden kastedilen, istemeyerek kazayla öldürmüş olmasıydı. Kanın öcünü alacak kişi ise genellikle öldürülen kişinin intikamını almak isteyen yakın bir akrabasıydı. Birini öldüren kişi bir sığınak kente kaçabilirse, orada başkâhin ölünceye kadar kalmalıydı. Sonra kaçıp geldiği kente, kendi evine güvenlik içinde dönebilirdi.

SIĞINAK KENTLER ÜZERİNE ARASÖZ

Sığınak kentler ilgi çekici oldukları kadar teolojik bir öneme de sahiplerdi. MacLear, kentler hakkında geleneksel ayrıntılar verir:

Yahudi yorumcular, bize daha sonraki zamanlarda, kazayla katil olan kişiye sunulan sığınağın nasıl daha güvenli olabileceğini anlatırlar:

a.       Sığınak kentlere giden yollar daima dikkatle tamir edilerek korunur ve 14,5 metre genişliğinde yapılmaları istenirdi;

b.      Kaçan kişiyi alıkoyacak ya da hızını kesecek olan tüm engeller yok edilirdi;

c.       Yolda tümsek ya da tepecik bırakılmaz, üzerinde köprü olmayan ırmağa izin verilmezdi;

d.      Her dönemeçte, kaçan kişiye rehberlik etmek için, üzerinde ‘sığınak’ yazılı levhalar dikilmişti;

e.       Birini öldüren kişi bir kez böyle bir kente yerleştiğinde, kendisine oturacağı rahat bir konut verilirdi. Kent halkı, geçinebilmesi için ona bir iş ya da sanat öğretirdi. 1

Bu kentler, İsrail ulusunu ve Mesih’i öldürmekle işlediği suçu resmederler. Mesih, pişman İsrail’in kutsal sığınak olarak kaçabileceği Sığınak Kent’tir. D. L. Moody, “Sığınak kentlerin Mesih’i işaret ettiklerini ve taşıdıkları adların bu nedenle önemli olduklarını” belirtir. 2

Sığınak kentler ve adlarının anlamları aşağıda sıralanmıştır:

Şeria Irmağı’nın Batısı
Kedeş Kutsallık
Şekem Güç
Kiryat-Arba ya da Hevron Paydaşlık
Şeria Irmağı’nın Doğusu
Ramot-Gilat Yükselten
Golan Mutluluk
Beser Güvenlik

Böylece Mesih bu kentlerin adları aracılığıyla belirtilen her bereketi sağlar. Haritaya kısa bir bakış, sığınak kentlerin, ülkedeki hiçbir noktanın her bir kentten 45 kilometreden fazla uzakta olmayacak şekilde stratejik olarak yerleştirildiklerini gösterecektir. Moody şu yorumu yapar:

Sığınak kentler, ülkenin her yanından girilebilecek şekilde yerleştirilmişlerdi; Mesih de aynı şekilde ihtiyaç duyan günahkârların, kolayca yanına girebilmesini sağlamaktadır (1Yu.2:1, 2). 3

Birini öldüren kişiye sığınak kentte sunulan geçici kurtuluş ile Mesih’teki günahkâra sunulan sonsuz kurtuluş arasındaki benzerliklere dikkat edin. Kente giden yollar düz ve iyi yönlendirilmişti (Tıpkı kurtuluş yolu gibi). Öyle ki, hiç kimse bir hata yapmasın ve yaşamını yitirmesin. Kentler tüm ülkeye yayılmışlardı ve kente girişler kolaylaştırılmıştı (Tıpkı Mesih’in yanına herkesin kolayca girebilmesi gibi). Krizler insanları sığınak kente çekerler. Pek çok kez Rab İsa’ya sığınmaları için insanların bir krizle yönlendirilmeye ihtiyaçları vardır. Suçlu kişi için tarafsız bir zemin yoktu –ya kentte güvenlik içinde yaşardı ya da dökülen kanın öcünü almak isteyen kişinin gazabına uğrardı. Her birey ya Mesih’te güvenlik içindedir ya da Tanrı’nın yargısı altındadır (Yu.3:36).

 

Kutsal Kitap

1-2 Bundan sonra RAB Yeşuya, ‹‹Musa aracılığıyla size buyurduğum gibi, İsraillilere kendileri için sığınak olacak kentler seçmelerini söyle›› dedi.
3 ‹‹Öyle ki, istemeyerek, kazayla birini öldüren oraya kaçsın. Sizin de öç alacak kişiden kaçıp sığınacak bir yeriniz olsun.
4 ‹‹Bu kentlerden birine kaçan kişi, kentin kapısına gidip durumunu kent ileri gelenlerine anlatsın. Onlar da onu kente, yanlarına kabul edip kendileriyle birlikte oturacağı bir yer versinler.
5 Öç almak isteyen kişi adam öldürenin peşine düşerse, kent ileri gelenleri onu teslim etmesinler. Çünkü adam öldüren öldürdüğü kişiye önceden kin beslemiyordu, onu istemeyerek öldürdü.
6 Bu kişi topluluğun önüne çıkıp yargılanıncaya ve o dönemde görevli başkâhin ölünceye dek o kentte kalmalıdır. Ondan sonra kaçıp geldiği kente, kendi evine dönebilir.››
7 Böylece Naftalinin dağlık bölgesinde bulunan Celiledeki Kedeşi, Efrayimin dağlık bölgesindeki Şekemi ve Yahudanın dağlık bölgesindeki Kiryat-Arbayı -Hevronu- seçtiler.
8 Ayrıca Şeria Irmağının kıyısındaki Erihanın doğusunda, Ruben oymağının sınırları içindeki kırsal bölgede bulunan Beser Kentini, Gad oymağının sınırları içinde Gilattaki Ramotu, Manaşşe oymağı sınırları içinde de Başandaki Golanı belirlediler.
9 Birini kazayla öldürüp kaçan bir İsrailli’nin ya da İsrailliler arasında yaşayan bir yabancının, topluluğun önünde yargılanmadan öç almak isteyenlerce öldürülmesini önlemek için belirlenen kentler bunlardı.

1. G.F. Maclear, The Cambridge Bible for Schools and Colleges, The Book of Joshua, s.183.

2. D. L. Moody, Notes from my Bible, s.48, 49.

3. A.g.e., s.49.