Yeşu 11

H. Kuzeydeki Mücadele (11. Bölüm)

11:1-9   İsrail’in tırmanan zaferleri hakkında gelen haberler Kuzey Krallarını bir araya getirdi. Merom suları yakınlarında bir araya geldiler, bu yer Celile Gölü’nün kuzeyindeydi. Yeşu ve ordusu onlara saldırdı ve bozguna uğrattı. Sonra Yeşu Rab’be itaat ederek, atlarının dizlerinin arkasında bulunan iki büyük kirişten birini kesti ve savaş arabalarını yaktı. Diz arkasında bulunan kirişlerden birini kesmenin anlamı, atı sakatlamaktır.

11:10-15   Hasor’un başkenti ateşe verilmişti; tepe üstüne kurulu diğer kentler yıkılmış, ama yakılmamıştı. Yeşu belki de bu kentlerin buraya yerleşecek olan İsrailliler için yararlı olabileceğini hissetmişti. Tüm kentlerde yaşayanları öldürdü ve ganimetin tamamı İsrailliler tarafından ele geçirildi. Tam itaat, tam zafer sağlar (15. ayet).

11:16-20   Bu ayetler, Yeşu’nun ülkeyi güneydeki Edom’dan kuzeydoğudaki Hermon Dağı’na ve kuzeybatıdaki Lübnan Vadisi’ne kadar fethetmesini yeniden gözden geçirir. Givon yıkımdan kurtulmuştu. Yeruşalim fethedilmeden Davut’un zamanına kadar kaldı (16. ayette söz edilen Goşen, Mısır’da değil, Filistin’in güneyinde bir yerdi).

11:21-23   Anaklılar’ın Gazze, Gad ve Aşdot’un dışındaki tüm kentlerde yok edildikleri gerçeğinden özellikle söz edilir. “Ülke barışa kavuştu” (23. ayet). Ana savaşların kazanıldığı belirtilir; ancak yine de büyük bir ‘düşman temizliği’ sürmektedir.

 

Kutsal Kitap

1 Olup bitenleri duyan Hasor Kralı Yavin, Madon Kralı Yovava, Şimron ve Akşaf krallarına,
2 dağlık kuzey bölgesinde, Kinneret Gölünün güneyindeki Aravada, Şefelada ve batıda Dor Kenti sırtlarındaki krallara,
3 doğu ve batı bölgelerindeki Kenan, Amor, Hitit, Periz halklarına ve dağlık bölgedeki Yevuslularla Hermon Dağının eteğindeki Mispa bölgesinde yaşayan Hivlilere haber gönderdi.
4 Bu krallar bütün ordularıyla, kıyıların kumu kadar sayısız askerleriyle, çok sayıdaki at ve savaş arabalarıyla yola çıktılar.
5 Bütün bu krallar İsraillilere karşı savaşmak üzere birleşerek Merom suları kıyısına gelip hep birlikte ordugah kurdular.
6 Bu arada RAB Yeşuya, ‹‹Onlardan korkma›› diye seslendi, ‹‹Onların hepsini yarın bu saatlerde İsrailin önünde yere sereceğim. Atlarını sakatlayıp savaş arabalarını ateşe ver.››
7 Böylece Yeşu bütün ordusuyla birlikte Merom suları kıyısındaki kralların üzerine beklenmedik bir anda yürüdü ve onlara saldırdı.
8 RAB onları İsraillilerin eline teslim etti. Onları bozguna uğratan İsrailliler, kaçanları Büyük Saydaya, Misrefot-Mayime ve doğuda Mispe Vadisine kadar kovalayıp öldürdüler; kimseyi sağ bırakmadılar.
9 Yeşu, RABbin kendisine buyurduğu gibi yaptı, atlarını sakatladı, savaş arabalarını ateşe verdi.
10 Yeşu bundan sonra geri dönüp Hasoru ele geçirdi, Hasor Kralını kılıçla öldürdü. Çünkü Hasor eskiden bütün bu krallıkların başıydı.
11 İsrailliler kentteki bütün canlıları kılıçtan geçirip yok ettiler. Soluk alan bir tek kişiyi esirgemediler. Ardından Yeşu Hasoru ateşe verdi.
12 Böylece bütün bu kentlerle krallarını ele geçirdi. RABbin kulu Musanın buyruğu uyarınca hepsini kılıçtan geçirip yok etti.
13 Ancak, İsrailliler, Yeşunun ateşe verdiği Hasor dışında, tepe üzerinde kurulu kentlerden hiçbirini ateşe vermediler.
14 Bu kentlerdeki bütün mal ve hayvanları ganimet olarak aldılar, insanların tümünü ise kılıçtan geçirip öldürdüler; soluk alan bir tek kişiyi esirgemediler.
15 RABbin kulu Musa RABden aldığı buyrukları Yeşuya aktarmıştı. Yeşu bunlara uydu ve RABbin Musaya buyurduklarını eksiksiz yerine getirdi.
16-17 Böylece Yeşu, dağlık bölge, bütün Negev ve Goşen bölgesi, Şefela, Arava ve İsrail dağlarıyla bu dağların etekleri, Seir yönünde yükselen Halak Dağından Hermon Dağının altındaki Lübnan Vadisinde bulunan Baal-Gata varıncaya dek bütün toprakları ele geçirdi. Buraların krallarını yakalayıp öldürdü.
18 Yeşu bu krallarla uzun süre savaştı.
19 Givonda yaşayan Hivliler dışında, İsraillilerle barış antlaşması yapan bir kent olmadı. İsrailliler öbür kentlerin hepsini savaşarak aldılar.
20 Çünkü onları İsraile karşı savaşmaya kararlı yapan RABbin kendisiydi. Böylece RABbin Musaya buyurduğu gibi, İsrailliler onlara acımadı, hepsini öldürüp yok ettiler.
21 Yeşu bundan sonra Anaklıların üzerine yürüdü. Onları dağlık bölgeden, Hevron, Devir ve Anavdan, Yahuda ve İsrailin bütün dağlık bölgelerinden söküp attı. Kentleriyle birlikte onları tümüyle yok etti.
22 İsraillilerin elindeki topraklarda hiç Anaklı kalmadı. Yalnız Gazze, Gat ve Aşdotta sağ kalanlar oldu.
23 RAB’bin Musa’ya söylediği gibi, Yeşu bütün ülkeyi ele geçirdi ve İsrail oymakları arasında mülk olarak bölüştürdü. Böylece savaş sona erdi, ülke barışa kavuştu.