Yeşaya 9

9:1-5   Bu ayetlerde Mesih’in gelişi aktarılır. İsrail’in kuzey bölgesi (Naftali bölgesi) daha önce Tanrı tarafından alçaltıldıysa da şimdi onurlandırılacaktır (Ulusların yaşadığı Celile, Kurtarıcı’nın büyüdüğü yer ve halk arasındaki görevinin bir bölümünün geçtiği bölgeydi). Mesih’in İlk Gelişi Celile’ye ışık getirmişti. İkinci Gelişi ulusa sevinç getirecek, köleliğe ve savaşa son verecektir.

9:6   İlk Geliş, 6a ayetinde tanımlanır: “Çünkü bize bir çocuk doğacak, bize bir Oğul verilecek.” İlk cümle O’nun insanlığından, ikincisi ise Tanrılığı’ndan söz eder. Ayetin diğer bölümü, İkinci Gelişine işaret eder:

Yönetim onun omuzlarında olacak – krallar Kral’ı ve rablerin Rab’bi olarak egemenlik sürecek. Ayetin sonu ise O’nun kişisel yüceliğini tanımlar:

Onun adı Harika Öğütçü olacak – Harika sözcüğü sıfat olarak değil, isim olarak kullanılır. O’nun kimliğinden ve işinden söz eder. Öğütçü sözcüğü de O’nun bilgelikle yöneteceğini gösterir.

Güçlü Tanrı – Her Şeye Gücü Yeten.

Ebedi Baba – ya da sonsuzluğun Babası (ya da “Kaynağı”). Kendisi sonsuz olduğundan, O’na iman edenlere sonsuzluk verir. Vine şu yorumu yapar: “Bu açıklama çift yönlüdür:

  1. O sonsuzlukta yaşar ve sonsuzluğa sahiptir (57:15);
  2. sevecendir, yumuşak huyludur, şefkatlidir, bilge Öğretici, Eğiten ve Sağlayan’dır.” 1

Esenlik Önderi (SarŞalom) – sıkıntı dolu bu dünyaya sonunda esenlik getirecek Olan.

9:7   Yönetimi, her yerde esenlik sağlayan, sonsuz bir yönetim olacaktır. Davut’un tahtında oturarak adalet ve doğrulukla egemenlik sürecektir. Tüm bunları Rab’bin gayreti gerçekleştirecektir.

9:8-12   Peygamber tekrar yargı konusuna döner. Çağrısı dört kıtaya ayrılır. Çağrıların her biri bir nakaratla sona ermektedir. “RAB’bin öfkesi dinmedi, eli hâlâ kalkmış durumda” (12, 17, 21, 10:4).

Daha önce cezadan ders almayan İsrail, eskisinden daha büyük bir kibir ve gururla tehdidini sürdürür. Ama Rab Doğu’dan gelen Asurlular ve Batı’dan gelen Filistliler’in İsrail’e saldırdıklarını bildirir.

9:13-17   Rab, ileri gelen saygın kişiden sahte öğretişler veren peygambere kadar tüm halkın yıkıma uğrayacağı konusunda uyarıda bulunur. Tanrısızlık yaygın olduğundan, Rab’bin öfkesi dinmemiştir, eli hâlâ kalkmış durumdadır – eli merhametle değil, yargıyla kalkmıştır.

9:18-21   Genel kötülük nedeniyle, ülke sivil savaş ateşi, karmaşa, kıtlık, yağmacılık ve insan eti yeme felaketleriyle tükenmektedir.

 

Kutsal Kitap

1 Bununla birlikte sıkıntı çekmiş olan ülke karanlıkta kalmayacak. Geçmişte Zevulun ve Naftali bölgelerini alçaltan Tanrı, gelecekte Şeria Irmağının ötesinde, Deniz Yolunda, ulusların yaşadığı Celileyi onurlandıracak.
2 Karanlıkta yürüyen halk
Büyük bir ışık görecek;
Ölümün gölgelediği diyarda
Yaşayanların üzerine ışık parlayacak.
3 Ya RAB, ulusu çoğaltacak, sevincini artıracaksın.
Ekin biçenlerin neşelendiği,
Ganimet paylaşanların coştuğu gibi,
Onlar da sevinecek senin önünde.
4 Çünkü onlara yük olan boyunduruğu,
Omuzlarını döven değneği,
Onlara eziyet edenlerin sopasını paramparça edeceksin;
Tıpkı Midyanlıları yenilgiye uğrattığın günkü gibi.
5 Savaşta giyilen çizmeleri
Ve kana bulanmış giysileri
Yakılacak, ateşe yem olacak.
6 Çünkü bize bir çocuk doğacak,
Bize bir oğul verilecek.
Yönetim onun omuzlarında olacak.
Onun adı Harika Öğütçüfı, Güçlü Tanrı,
Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak.
7 Davutun tahtı ve ülkesi üzerinde egemenlik sürecek.
Egemenliğinin ve esenliğinin büyümesi son bulmayacak.
Egemenliğini adaletle, doğrulukla kuracak
Ve sonsuza dek sürdürecek.
Her Şeye Egemen RABbin gayreti bunu sağlayacak.
8 Rab İsrail için,
Yakup soyu için yargısını bildirdi.
Bu yargı yerine gelecek.
9 Bütün halk, Efrayim ve Samiriyede yaşayanlar,
Rabbin bu yargısını duyacak.
Gururlu ve küstah olan bu halk diyor ki,
10 ‹‹Kerpiç evler yıkıldı,
Ama yerlerine yontma taştan evler yapacağız.
Yabanıl incir ağaçları kesildi,
Ama yerlerine sedir ağaçları dikeceğiz.››
11-12 Bundan dolayı RAB, Resinin hasımlarını
Halka karşı güçlendirecek;
Düşmanlarını, doğudan Aramlıları,
Batıdan Filistlileri ayaklandıracak.
Bunlar ağızlarını ardına kadar açıp İsraili yutacaklar.
Bütün bunlara karşın RABbin öfkesi dinmedi,
Eli hâlâ kalkmış durumda.
13 Halk kendisini cezalandıran RABbe dönmeyecek,
Her Şeye Egemen RABbi aramayacak.
14 Bunun için RAB İsrailden başı da kuyruğu da
Hurma dalını da sazı da
Bir günde kesip atacak.
15 Baş ileri gelen saygın kişi,
Kuyruksa öğretisi sahte olan peygamberdir.
16 Çünkü bu halkı saptıranlar ona yol gösterenlerdir.
Onları izleyenler de yem oluyor.
17 Bu yüzden Rab onların gençleri için sevinç duymayacak,
Öksüzlerine, dul kadınlarına acımayacak.
Çünkü hepsi tanrısızdır, kötülük yaparlar.
Her ağız saçmalıyor.
Bütün bunlara karşın RABbin öfkesi dinmedi,
Eli hâlâ kalkmış durumda.
18 Kötülük dikenli çalıları yiyip bitiren ateş gibidir.
Ormandaki çalılığı tutuşturur,
Duman sütunları yükseltir.
19 Her Şeye Egemen RABbin öfkesi
Ülkeyi ateş gibi sardı.
Halk ateşe yem olacak,
Kardeş kardeşini esirgemeyecek.
20 İnsanlar şurada burada bulduklarını yiyecekler,
Ama aç kalacak, doymayacaklar.
Herkes çocuğunun etini yiyecek:
21 Manaşşe Efrayim’i,
Efrayim Manaşşe’yi yiyecek,
Sonra birlikte Yahuda’nın üzerine yürüyecekler.
Bütün bunlara karşın RAB’bin öfkesi dinmedi,
Eli hâlâ kalkmış durumda.

1. A.g.e., s.43.