Yeşaya 65

8. Rab’bin, Sağ Kalanların Duasına Verdiği Yanıt (65. bölüm)

65:1   Rab burada, önceki ayetlerdeki duayı yanıtlar (63:15-64:12).

Bulunduğu koşullar nedeniyle ilk ayet, İsrail’in Tanrı’yı arama konusundaki başarısızlığına ve O’nun çağrısına yanıt vermekteki isteksizliğine işaret eder. Ama Pavlus bu ayeti Romalılar 10:20’de uluslara yapılan çağrıya uyarlar: “Aramayanlar beni buldu; sormayanlara kendimi gösterdim.”

65:2-7   Bu ayetler şüphesiz İsrail’e işaret eder. Tanrı kendisini zina ve putperestlik gibi iğrençliklere teslim etmiş olan halkına usanmadan seslenir. Gizli törenler başlattıkları için kendilerini diğer insanlardan dahakutsal görmektedirler. En Yüce Olan’ı sürekli kızdırdıklarından, bütün zina ve günahlarının karşılığı kendilerine geri ödenecektir.

65:8-12   Rab, kötü bağın (ulusun geri kalanı) içindeki, taneleri sulu salkımı (sadık bakiye) esirgeyeceğini vaat eder. Koruduğu bu bakiye, ülkede kalacaktır.Sürüler batıdaki Şaron Ovası’nda otlayacak ve doğudaki AkorVadisi, kutsalların yararına hizmet edecektir. İnançtan dönenlere gelince, bu farklı bir öyküdür. Tapınağı terk etmişler ve Gad’a (talih anlamına gelir) ve Meni’ye (kısmet anlamına gelir) tapmışlardır. Tanrı bu nedenle onları kılıca teslim edecektir. Rab’bin ricalarına karşılık vermek yerine, kötü olanı yapmış ve Rab’bin hoşlanmadığını seçmişlerdi.

65:13-16   Gerçek imanlılarla imansızların paylarına düşenler arasındaki zıtlık burada dile getirilir. Bu, bol yiyecekle açlık, bol içecekle susuz kalmak, sevinmekle utanmak, ezgi söylemekle feryat etmek, zina eden birinin lanetiyle (Say.5:21-24) bereket arasındaki farklılıktır. O gün, yeryüzündeki yanlışlar düzeltildiğinde, insanlar kendilerini bereketlediklerinde ya da ant içtiklerinde Sadık Tanrı’nın adını anacaklardır. Başka bir deyişle Tanrı, tasarılarını gerçekleştiren, söylediklerini yapan olarak kabul edilecektir.

65:17   65’inci bölümün son ayetleri bin yıllık dönemin koşullarını tanımlar. Yeni gökyüzü ve yeni yeryüzü burada Mesih’in yeryüzündeki egemenliğine işaret eder; Vahiy 21’de ise sonsuz yönetimi belirtirler. Yeşaya’daki yeni gökyüzü ve yeni yeryüzünde hâlâ günah ve ölüm vardır; Vahiy 21’de ise bunlara rastlamayız.

65:18-23   Egemenlik geldiğinde, Rab Yeruşalim ve İsrail halkıylasevinecektir. Ağlayış ve feryat artık duyulmayacaktır. Birkaç gün yaşayıp ölen bebekler olmayacak, yaşını başını almadan kimse ölümü tatmayacaktır. Yüz yaşında ölen genç, yüz yaşına basmayan kişi lanetli sayılacaktır. İnsanlar, elleriyle ürettiklerinin tadını çıkaracaklardır, çünkü sadık olanlar için bin yıllık dönem sırasında yaşam süresi uzatılacaktır. Boş yere emek verilmeyecek ve genç insanlar savaş ya da felaket sonucu ölmeyeceklerdir. Anne babalar ve çocuklar Rab’bin bereketinin tadını çıkaracaklardır.

65:24,25   Dualara artık engel çıkmayacaktır. Vahşi hayvanlar evcilleşecek, yılanların yiyeceğiyse toprak olacaktır. Tanrı’nın kutsal dağı olan Siyon’da artık tehlikeyle karşılaşılmayacaktır.

 

Kutsal Kitap

1 ‹‹Beni sormayanlara göründüm,
Aramayanlar beni buldu.
Adımla anılmayan bir ulusa,
‹Buradayım, buradayım› dedim.
2 Kötü yolda yürüyen,
Kendi tasarılarının ardınca giden
Asi bir halka
Bütün gün ellerimi uzatıp durdum.
3 O halk ki, bahçelerde kurban keserek,
Tuğlalar üzerinde buhur yakarak
Gözümün içine baka baka boyuna öfkelendirir beni.
4 Mezarlıkta oturur,
Gizli yerlerde geceler,
Domuz eti yerler;
Kaplarında haram et var.
5 Birbirlerine, ‹Uzak dur, yaklaşma› derler,
‹Çünkü ben senden daha kutsalım.›
Böyleleri burnumda duman,
Bütün gün yanan ateştir.
6-7 ‹‹Bakın, yanıt önümde yazılı duruyor.
Susmayacak, suçlarının karşılığını vereceğim.
Onların da atalarının da suçlarının cezasını
Başlarına getireceğim›› diyor RAB.
‹‹Çünkü dağların üzerinde buhur yaktılar,
Tepelerin üzerinde beni aşağıladılar.
Bu nedenle eskiden yaptıklarının karşılığını
Başlarına getireceğim.››
8 RAB diyor ki, ‹‹Taneleri sulu salkımı görünce,
Halk, ‹Salkımı yok etmeyin, bereket onda› diyor.
Kullarımın hatırı için ben de öyle yapacağım,
Onların hepsini yok etmeyeceğim.
9 Yakup soyunu sürdürecek,
Dağlarımı miras alacak olanları
Yahuda soyuna bırakacağım.
Seçtiklerim oraları miras alacak,
Kullarım orada yaşayacak.
10 Şaron, bana yönelen halkımın sürülerine ağıl,
Akor Vadisi sığırlarına barınak olacak.
11 ‹‹Ama sizler, RABbi terk edenler,
Kutsal dağımı unutanlar,
Talih ilahına sofra kuranlar,
Kısmet ilahına karışık şarap sunanlar,
12 Ben de sizi kılıca kısmet edeceğim,
Boğazlanmak üzere eğileceksiniz hepiniz.
Çünkü çağırdığımda yanıt vermediniz,
Konuştuğumda dinlemediniz;
Gözümde kötü olanı yaptınız,
Hoşlanmadığımı seçtiniz.››
13 Bu yüzden Egemen RAB diyor ki,
‹‹Bakın, kullarım yemek yiyecek,
Ama siz aç kalacaksınız.
Kullarım içecek,
Ama siz susuz kalacaksınız.
Kullarım sevinecek,
Ama sizin yüzünüz kızaracak.
14 Kullarım mutluluk içinde ezgiler söyleyecek,
Ama siz yürek acısından feryat edecek,
Ezik bir ruhla haykıracaksınız.
15 Adınız seçtiklerimin ağzında ancak lanet olarak kalacak.
Egemen RAB sizi öldürecek,
Ama kullarına başka bir ad verecek.
16 Öyle ki, ülkede kim bereket istese
Sadık Tanrıdan isteyecek;
Ülkede kim ant içse,
Sadık Tanrı üzerine ant içecek.
Çünkü geçmiş sıkıntılar unutulup
Gözümden saklanacak.››
17 ‹‹Çünkü bakın, yeni bir yeryüzü,
Yeni bir gök yaratmak üzereyim;
Geçmiştekiler anılmayacak, akla bile gelmeyecek.
18 Yaratacaklarımla sonsuza dek sevinip coşun;
Çünkü Yeruşalimi coşku,
Halkını sevinç kaynağı olarak yaratacağım.
19 Yeruşalim için sevinecek,
Halkım için coşacağım.
Orada ağlayış ve feryat duyulmayacak artık.
20 Orada birkaç gün yaşayıp ölen bebekler olmayacak,
Yaşını başını almadan kimse ölümü tatmayacak.
Yüz yaşında ölen genç,
Yüz yaşına basmayan kişi lanetli sayılacak.
21 Evler yapıp içlerinde yaşayacak,
Bağlar dikip meyvesini yiyecekler.
22 Yaptıkları evlerde başkası oturmayacak,
Diktikleri bağın meyvesini başkası yemeyecek.
Çünkü halkım ağaçlar gibi uzun yaşayacak,
Seçtiklerim, elleriyle ürettiklerinin tadını çıkaracaklar.
23 Emek vermeyecekler boş yere,
Felakete uğrayan çocuklar doğurmayacaklar.
Çünkü kendileri de çocukları da
RABbin kutsadığı soy olacak.
24 Onlar bana yakarmadan yanıt verecek,
Daha konuşurlarken işiteceğim onları.
25 Kurtla kuzu birlikte otlayacak,
Aslan sığır gibi saman yiyecek.
Yılanın yiyeceğiyse toprak olacak.
Kutsal dağımın hiçbir yerinde
Kimse zarar vermeyecek, yok etmeyecek.››
Böyle diyor RAB.