Yeşaya 64

64:1-5   63:15’de başlayan dua bu ayetlerde devam eder ve itirafa dönüşür. Sağ kalanlar, Tanrı’ya gökleri yarıp aşağı inerek düşmanlarına hiddetini göstermesi için yalvarırlar. Tanrı’nın daha önceki müdahalelerini hatırlar ve kendisini bekleyen kişi için sergilediği eşsiz eylemleri düşünürler. Doğruluk içinde yaşamaktan zevk alanlara Tanrı’nın iyilik ettiğini anımsarlar. Ama onlar uzun süren günahları nedeniyle Tanrı’nın öfkesine hedef olmuşlardır. Bu durumlarına rağmen hâlâ kurtuluş umutları olup olmadığını merak ederler.

64:6,7   Kişisel kirliliklerini itiraf ederler ve en iyi işlerinin (doğruluklar) bile kirli adet bezlerine benzediğini kabul ederler. 1 Kendi günahlarının sonucunda rüzgar tarafından sürüklenen solmuş yapraklara dönmeleri şaşırtıcı değildir. İsrail’de ruhsal ölüm vardır. Aracı olacak hiç kimse yoktur, çünkü Rab onları günahlarının sonuçlarına terk etmiştir.

64:8,9   Ancak, Rab yine de onların Babası’dır. Çömlekçinin çömlekle bir şeyler yapabileceğinden hâlâ umutları vardır. Bu nedenle öfkelenmemesi, bağışlaması, günahlarını anmaması ve kendilerini hâlâ halkı olarak kabul etmesi için yalvarırlar.

64:10-12   Ülkenin umutsuz koşulları –özellikle Yeruşalim’in ve tapınağın acınacak durumu– Tanrı’nın öfkesinden vazgeçerek, sıkıntı içindeki halkının yararına davranması için güçlü nedenlerdir.

 

Kutsal Kitap

1-2 Ya RAB, adını düşmanlarına duyurmak için
Keşke gökleri yarıp insen!
Dağlar önünde sarsılsa!
Gelişin, ateşin çalıları tutuşturmasına,
Suyu kaynatmasına benzese!
Uluslar senin önünde titrese!
3 Beklemediğimiz olağanüstü işler yaparak
Yeryüzüne indin, dağlar önünde sarsıldı.
4 Çünkü kendisine umut bağlayanlar için
Etkin olan tek Tanrı sensin;
Senden başkasını hiçbir zaman hiç kimse işitmedi,
Hiçbir kulak duymadı, hiçbir göz görmedi.
5 Doğru olanı sevinçle yapanların,
Senin yollarından yürüyüp seni unutmayanların yardımına koşarsın.
Ama onlara karşı uzun süre günah işlediğimizde öfkelendin.
Nasıl kurtuluruz?
6 Hepimiz murdar olanlara benzedik,
Bütün doğru işlerimiz kirli âdet bezi gibi.
Yaprak gibi soluyoruz,
Suçlarımız rüzgar gibi sürükleyip götürüyor bizi.
7 Adınla seni çağıran, sana tutunmak için çaba gösteren yok;
Çünkü bizden yüz çevirdin,
Suçlarımız yüzünden bizi tükettin.
8 Yine de Babamız sensin, ya RAB,
Biz kiliz, sen çömlekçisin.
Hepimiz senin ellerinin eseriyiz.
9 Ya RAB, fazla öfkelenme,
Suçlarımızı sonsuza dek anma.
Lütfen bak bize, hepimiz senin halkınız.
10 Kutsal kentlerin çölleşti,
Siyon çöl oldu,
Yeruşalim viraneye döndü.
11 Atalarımızın sana övgü sunduğu
Kutsal ve görkemli tapınağımız yandı,
Değer verdiğimiz her yer yıkıntıya döndü.
12 Bunlara karşın, ya RAB,
Hâlâ kendini tutacak mısın,
Suskun kalıp bize alabildiğine eziyet çektirecek misin?

1. Kirli adet bezleri.