Yeşaya 62

5. Yeruşalim’in Gelecekteki Zevkleri (62. Bölüm)

62:1-5   Rab, Yeruşalim’e vaat edilen bereketler yerine gelinceye dek susmayacaktır (dinlenmeyecek). O zaman uluslar Siyon’un haklı çıkartıldığını görecek, Rab kente yeni bir ad verecektir. Siyon’a bir kralın tacına duyduğu hayranlığı duyarak davranacaktır. “Terk edilmiş” ve “Virane” olarak anılan kent, “Sevdiğim” ve “Evli” olarak adlandırılacaktır. Bu adlar, Tanrı’nın kentine ve ülkesine duyduğu şefkati ve bir kocanın sevgisini açıklamaktadır. Yeruşalim halkı, ülkeleriyle evli sayılacaklar ve Rab, Siyon’la bir güveyin geliniyle sevindiği gibi sevinecektir.

62:6-9   Bu arada, Rab Yeruşalim’in surlarına bekçiler dikmiş ve onlara, Yeruşalim yeryüzünün övüncü oluncaya kadar kendisine durup dinlenmeden yakarmalarını… rahat vermemelerini buyurmuştur. İsrail’in tahılı bir daha asla düşmanlarına verilmeyecektir. Üründen, o ürünü yetiştiren kişiler yararlanacaktır.

62:10-12   Sürgünlere Babil’in kent kapılarından geçmeleri ve iyi döşenmiş ana yollardan ellerinde gururla sallanan sancaklarıyla İsrail’e geri dönmeleri söylenir. İsrail’in kurtuluşu ulusa, Mesih’in kişiliğinde gelmiştir. Bu, bütün dünyaya duyurulur. Mesih, halkını ödüllendirecektir. “Kutsal Halk” gibi saygın bir ada sahip olacaklar ve Yeruşalim’e, “aranan, terk edilmemiş kent” denilecektir. Bu paragraf, Babil’den dönüşten çok, Mesih’in ikinci gelişinde İsrail için gerçekleşecek olan yenilenmeyi belirtir.

 

Kutsal Kitap

1 Zaferi ışık gibi parlayıncaya,
Kurtuluşu meşale gibi yanıncaya dek
Siyon uğruna susmayacak,
Yeruşalim uğruna sessiz kalmayacağım.
2 Uluslar senin zaferini,
Bütün krallar görkemini görecek.
RABbin kendi ağzıyla belirlediği yeni bir adla anılacaksın.
3 RABbin elinde güzellik tacı,
Tanrının elinde krallık sarığı olacaksın.
4 Artık sana ‹‹Terk edilmiş››,
Ülkene ‹‹Virane›› denmeyecek;
Bunun yerine sana ‹‹Sevdiğim››,
Ülkene ‹‹Evli›› denecek.
Çünkü RAB seni seviyor,
Ülken de evli sayılacak.
5 Bir delikanlı bir kızla nasıl evlenirse,
Oğulların da seninle öyle evlenecek.
Güvey gelinle nasıl sevinirse,
Tanrın da seninle öyle sevinecek. veren seninle evlenecek››.
6-7 Ey Yeruşalim, surlarına bekçiler diktim,
Gece gündüz hiç susmayacaklar.
Ey RABbe sözünü anımsatanlar, Yeruşalimi pekiştirene,
Onu yeryüzünün övüncü kılana dek
Durup dinlenmeden RABbe yakarın, Ona rahat vermeyin.
8 RAB sağ elini, güçlü kolunu kaldırıp ant içti:
‹‹Tahılını bir daha düşmanlarına yedirmeyeceğim,
Emek verdiğin yeni şarabı yabancılar içmeyecek.
9 Tahılı devşiren yiyecek
Ve RABbe övgüler sunacak.
Üzümü toplayan,
Şarabını kutsal avlularımda içecek.››
10 Geçin, geçin kent kapılarından!
Halkın yolunu açın!
Toprak yığıp yol yapın,
Taşları ayıklayın, uluslar için sancak dikin!
11 RAB çağrısını dünyanın dört bucağına duyurdu:
‹‹Siyon kızına, ‹İşte kurtuluşun geliyor› deyin,
‹Ücreti kendisiyle birlikte, ödülü önündedir.› ››
12 Siyon halkına, ‹‹RAB’bin fidyeyle kurtardığı kutsal halk›› diyecekler.
Ve sen Yeruşalim,
‹‹Aranan, terk edilmemiş kent›› diye anılacaksın.