Yeşaya 61

4. Mesih’in Görevleri (61. Bölüm)

61:1-4   Buradaki konuşmacının Rab İsa olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü Nasıra’daki havrada 1-2a ayetlerinden alıntı yapmış (Luk.4:16-21) ve şunu eklemiştir: “Dinlediğiniz bu Yazı bugün yerine gelmiştir” (21. ayet). Kutsal Ruh’la meshedilmiş, dünyadaki hizmeti yoksullara kurtuluşun iyi haberini getirmek, yüreği ezik olanların yaralarını sarmak, günahkârlara özgürlüklerini ilan etmek ve tutsakları kurtarmaktır. Alıntıyı, “Rab’bin lütuf yılını ilan etmek” sözleriyle tamamlar, çünkü “Tanrımız’ın öç alacağı gün” ifadesi, ikinci gelişine kadar gerçekleşmeyecektir. O zaman Siyon’da yas tutanları avutacak, kül yerine çelenk, yas yerine sevinç yağı, çaresizlik ruhu yerine övgü giysisi verecektir. Seçilmiş halkı o zaman Rab’bin diktiği doğruluk ağaçları olarak anılacak ve O’na yücelik getirecektir. Viraneye dönmüş vaat edilen ülkenin kentlerini yeniden inşa edeceklerdir.

61:5-9   Yabancılar, İsrailliler’in sürülerini güdecek, onlara ırgat ve bağcı olacaklar ve İsrailliler’i Tanrımız’ın kâhinleri ve hizmetkârları olarak onurlandıracaklardır. Ulusların zenginliği Yahudiler’i besleyecek ve yüzyılların utancı, Tanrı halkının iki kat onurun tadını çıkartmasıyla sona erecektir (7’nci ayet Yahudiler’e işaret eder). Seçtiği halkına yapılan adaletsizliği, soygunları ve yanlışı hatırlayan Rab, halkını ödüllendirecek ve onlarla sonsuza dek sürecek bir antlaşma yapacaktır. Öyle ki, uluslar onları Rab’bin bereketlediği halk olarak kabullensinler. Bu, genellikle yeni antlaşma olarak kabul edilir (Yer.31:31-34; İbr.38:8-12).

61:10,11   Mesih, kurtarılmış az sayıda kişinin övgülerine yön verir. Kurtuluş ve doğruluğun görkemli giysilerini kutlar. Tanrı, halkını bu giysilerle örtmüştür ve İsrail’de, bin yıllık krallık sırasında ulusların önünde doğruluk ve övgü görülecektir (10, 11’inci ayetlerdeki konuşmacı, bazen Yeşaya, Siyon ya da Mesih’in kendisi olarak düşünülür. Biz sonuncusunu, yani 1-3’üncü ayetlerdeki konuşmacı olan Mesih’i tercih ediyoruz).

 

Kutsal Kitap

1-3 Egemen RABbin Ruhu üzerimdedir.
Çünkü O beni yoksullara müjde iletmek için meshetti.
Yüreği ezik olanların yaralarını sarmak için,
Tutsaklara serbest bırakılacaklarını,
Zindanlarda bulunanlara kurtulacaklarını,
RABbin lütuf yılını,
Tanrımızın öç alacağı günü ilan etmek,
Yas tutanların hepsini avutmak,
Siyonda yas tutanlara yardım sağlamak
-Kül yerine çelenk,
Yas yerine sevinç yağı,
Çaresizlik ruhu yerine
Onlara övgü giysisini vermek- için
RAB beni gönderdi.
Öyle ki, RABbin görkemini yansıtmak için,
Onlara ‹‹RABbin diktiği doğruluk ağaçları›› densin.
4 O zaman eski yıkıntıları yeniden inşa edecek,
Çoktan viraneye dönmüş yerleri yeniden kuracak,
Kuşaklar boyu yıkık kalmış kentleri onaracaklar.
5 Yabancılar sürülerinizi güdecek,
Irgatınız, bağcınız olacaklar.
6 Sizlerse RABbin kâhinleri,
Tanrımızın görevlileri diye çağrılacaksınız.
Ulusların servetiyle beslenecek,
Zenginlikleriyle övüneceksiniz.
7 Utanç yerine iki kat onur bulacaksınız,
Aşağılanma yerine payınızla sevineceksiniz,
Böylece ülkenizde iki kat mülk edineceksiniz;
Sevinciniz sonsuz olacak.
8 ‹‹Çünkü ben RAB adaleti severim,
Nefret ederim soygun ve haksızlıktan.
Sözümde durup hak ettiklerini verecek,
Onlarla ebedi bir antlaşma yapacağım. yakmalık sunulardan››.
9 Soylarından gelenler uluslar arasında,
Torunları halklar arasında tanınacak.
Onları gören herkes
RABbin kutsadığı soy olduklarını anlayacak.››
10 RABde büyük sevinç bulacağım,
Tanrımla yüreğim coşacak.
Çünkü çelenkle süslenmiş güvey gibi,
Takılarını kuşanmış gelin gibi,
Bana kurtuluş giysisini giydirdi,
Beni doğruluk kaftanıyla örttü.
11 Toprak filizlerini nasıl çıkartır,
Bahçe ekilen tohumları nasıl yetiştirirse,
Egemen RAB de doğruluk ve övgüyü
Bütün ulusların önünde öyle yetiştirecek.