Yeşaya 58

C. İsrail’in Günahı, Yargılanması, Tövbesi ve Yenilenmesi (58-66. Bölümler)

Yeşaya Kitabı’nın son dokuz bölümünde, hem sadıkların hem de inançtan dönenlerin başına gelenler resmedilir. Alfred Martin bunu şöyle özetler:

Kitabın son kısmı Tanrı’nın, Kul’un halkını ve dünya için bereket kanalı olan İsrail’i düşünerek hazırladığı görkemli iyi sonucu tanımlar. Bölüm boyunca, başkaldıran ve sadık kişi arasındaki büyük zıtlık vurgulanır. Bu zıtlık, Tanrı sözünün büyük bölümünde görülür. 1

1. Gerçek Ruhsallığın Zevkleri (58. Bölüm)

58:1-5   Peygamber, Yahuda’nın günahını yüksek sesle duyurmalıdır. Halk buyrulmuş olan, her günkü törenleri yerine getirmekten zevk alıyor gibi görünür; gerçekten itaatkar bir ulusmuşçasına törenleri uygularlar. Aslında Tanrıyı oruç ve pişmanlık eylemlerine kayıtsız kalmakla suçlamaktadırlar; ama Tanrı, kendilerinden hoşnut oldukları, işçilerini sömürdükleri ve oruç tuttuklarında yumruklaştıkları için onları kınar. Tuttukları oruç Tanrı’nın istediği oruç değildir. Gerçek oruç, fiziksel bir durum ya da yasın dışa yansıtılması değildir. 2

58:6-8   Tanrı’nın istediği oruç, haksız yere zincire, boyunduruğa vurulanları salıvermek, ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak, her türlü boyunduruğu kırmak, yiyeceği açla paylaşmak, barınaksız yoksulları eve almak, çıplak olanı giydirmek ve ihtiyaç içindeki komşuya yardım etmektir. Toplumsal adaleti uygulayanlar, rehberlik, şifa ve kendilerine eşlik eden bir korumadan yoksun kalmayacaklardır. “Doğruluğunuz”, yukarıda sözü edilen merhamet işleri ya da iman edenlere verilmiş olan, Tanrı’nın doğruluğu anlamına gelebilir. 5-8’inci ayetlerin yorumu için bir İskoç ezgi kitabından alıntı yapmaya değer:

Baskı yükünü hissedenler senin yumuşak merhametini paylaşsınlar:
Çaresiz ve evsiz yoksullara özel ilgi göster.
Aç öksüzü, bol bereketine davet et;
Yolcuyu evine çağır ve uyuması için yatak hazırla.
Soğuktan üşümüş, bitkin düşmüşleri ısıt ve giydir;
Yüreği ezik şekilde yas tutanı sevinçli kılmak, görevin olsun.
O zaman ışığın sabah gibi parlayacak, esenlik içinde ve sevinçli olacaksın;
Ve yücelerdeki Rab’bin görkemi yolunu aydınlatacak.

58:9-12   Tanrısayar kişi, Rab’be her seslendiğinde, işitileceğinden emindir; “İşte buradayım.” Eğer zulmü yok ederse, parmağını suçlamayla uzatmaz ya da alay etmezse, çamur ve iftira atmaktan vazgeçerse, eğer insanın hem ruhsal hem bedensel ihtiyacını karşılarsa, Tanrı böyle kişinin gecesini gündüze çevireceğini vaat eder. Rab önünden gidecek, ona iyi şeyleri bol bol sağlayacak, şifa ve güç, güzellik, verimlilik ve ulusal yenilenmeye sahip olacaktır. “Halkınız eski yıkıntıları onaracak… ‘Duvardaki gedikleri onaran, sokakları oturulacak hale getiren’ denecek sizlere” (12. ayet).

58:13,14   Eğer Tanrı, halkı Şabat Günü’nde 3 çalışmaz ya da kendi zevkini düşünmezse, o günü onurlandırır. Tanrı’nın kutsal gününü yüceltmekten zevk alırsa, o günü veren Rab’le sevinecek ve Rab kendisine yeryüzünde egemenlik ve Yakup’a vaat ettiği mirası verecektir. Bunu söyleyen Rab olduğu için bu vaadin yerine gelmesine hiçbir şey engel olamaz.

 

Kutsal Kitap

1 ‹‹Avaz avaz bağırın, çekinmeyin,
Sesinizi boru sesi gibi yükseltin;
Halkıma isyanlarını,
Yakup soyuna günahlarını bildirin.
2 Bana her gün danışıyor,
Yollarımı öğrenmekten zevk duyuyorlarmış!
Doğru davranan,
Tanrısının buyruğundan ayrılmayan bir ulusmuş gibi…
Benden adil yargılar diliyor,
Bana yaklaşmaktan zevk alıyorlarmış. yakın olmamı istiyorlarmış››.
3 Diyorlar ki, ‹Oruç tuttuğumuzu neden görmüyor,
İsteklerimizi denetlediğimizi neden farketmiyorsun?› ‹‹Bakın, oruç tuttuğunuz gün keyfinize bakıyor,
İşçilerinizi eziyorsunuz.
4 Orucunuz kavgayla, çekişmeyle,
Şiddetli yumruklaşmayla bitiyor.
Bugünkü gibi oruç tutmakla
Sesinizi yükseklere duyuramazsınız.
5 İstediğim oruç bu mu sanıyorsunuz?
İnsanın isteklerini denetlemesi gereken gün böyle mi olmalı?
Kamış gibi baş eğip çul ve kül üzerine mi oturmalı?
Siz buna mı oruç, RABbi hoşnut eden gün diyorsunuz?
6 Benim istediğim oruç,
Haksız yere zincire, boyunduruğa vurulanları salıvermek,
Ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak,
Her türlü boyunduruğu kırmak değil mi?
7 Yiyeceğinizi açla paylaşmak değil mi?
Barınaksız yoksulları evinize alır,
Çıplak gördüğünüzü giydirir,
Yakınlarınızdan yardımınızı esirgemezseniz,
8 Işığınız tan gibi ağaracak,
Çabucak şifa bulacaksınız.
Doğruluğunuz önünüzden gidecek,
RABbin yüceliği artçınız olacak.
9 O zaman yardım çağrılarınızı RAB yanıtlayacak,
Feryat ettiğinizde, ‹İşte buradayım› diyecek. ‹‹Eğer boyunduruğa, başkalarını suçlamaya,
Kötücül konuşmalara son verirseniz,
10 Açlar uğruna kendinizi feda eder,
Yoksulların gereksinimini karşılarsanız,
Işığınız karanlıkta parlayacak,
Karanlığınız öğlen gibi ışıyacak.
11 RAB her zaman size yol gösterecek,
Kurak topraklarda sizi doyurup güçlendirecek.
İyi sulanmış bahçe gibi,
Tükenmez su kaynağı gibi olacaksınız.
12 Halkınız eski yıkıntıları onaracak,
Geçmiş kuşakların temelleri üzerine
Yeni yapılar dikeceksiniz.
‹Duvardaki gedikleri onaran,
Sokakları oturulacak hale getiren› denecek sizlere.
13 ‹‹Kutsal günümde dilediğinizi yapmaz, Şabat Gününü çiğnemezseniz,
Şabat Gününe ‹Zevkli›,
RABbin kutsal gününe ‹Onurlu› derseniz,
Kendi yolunuzdan gitmez,
Keyfinize bakmayıp boş konulara dalmaz,
O günü yüceltirseniz,
14 RAB’den zevk alırsınız.
O zaman sizi yeryüzünün yüksek yerlerine çıkarır,
Atanız Yakup’un mirasıyla doyururum.››
Bunu söyleyen RAB’dir.

1. Alfred Martin, Isaiah, s.107.

2. Yeni Antlaşma oruç tutmayı buyurmasa da, oruç tutmak ruhsal disip­lin için iyi bir araç olabilir. Rabbimiz, “Oruç tuttuğunuz zaman…” de­miştir, “Eğer oruç tutarsanız” değil.

3. Şabat konusu ve bu konunun Hıristiyan’la ilişkisini görmek için Kutsal Kitap Yorumu, Yeni Antlaşma Serisi’ne bakın. s.64.