Yeşaya 56

56:1-8   Sürgünde, Tanrı’nın kurtarışını umutla bekleyenler, Şabat Günü’nü tutarak adalet ve doğruluğu uygulamaya yönlendirileceklerdir. Ne yabancı ne de hadım, Mesih’in egemenliğinin yararlarından yoksun bırakılmaktan korkmamalıdır. Aslında, Tanrı’nın sözüne itaat edenlerin hepsi beğenilen konumlara getirileceklerdir. Tapınak o zaman yalnızca İsrail için değil, bütün uluslar için bir dua evi olacaktır. Tanrı, İsrail eviyle birlikte ulusları da ağılına toplayacaktır.

7. Kötülerin Yargıcı Olarak Mesih (56:9 – 57:21)

56:9-12   9’uncu ayet, İsrail’in başkaldırdığı günlere geri döner. Ulusların (kır hayvanları) bekçileri, tehlikeyi göremeyen bir halkı cezalandırmaya çağrılır. Havlayamayan ve insanları uyarmayan dilsiz köpeklere benzerler. Uykuyu seven hayalperestlerdir. Paragöz, kendi çıkarını arayan, obur çobanlardır. Arkadaşlarını içmeye ve eğlence alemine davet ederek şöyle derler: “Yarın da bugün gibi geçecek, hatta çok daha iyi olacak” (Ronald Knox).

 

Kutsal Kitap

1 RAB şöyle diyor:
‹‹Adil ve doğru olanı koruyup yerine getirin.
Çünkü doğruluğum gelmek,
Adaletim görünmek üzeredir.
2 Bunu yapan insana,
Buna sımsıkı sarılan insanoğluna ne mutlu!
Şabat Gününü tutar, bayağılaştırmaz,
Her türlü kötülükten sakınır.››
3 RABbe bağlanan hiçbir yabancı,
‹‹Kuşkusuz RAB beni halkından ayıracak››,
Hiçbir hadım da,
‹‹Ben kuru bir ağacım›› demesin.
4 Çünkü RAB diyor ki,
‹‹Şabat günlerimi tutan,
Beni hoşnut edeni seçen,
Antlaşmama sımsıkı bağlı kalan hadıma
5 Evimde, evimin dört duvarı arasında
Oğullardan da kızlardan da daha iyi bir anıt ve ad vereceğim;
Yok edilemez, ebedi bir ad olacak bu.
6 ‹‹RABbe hizmet etmek,
Onun adını sevmek,
Kulu olmak için Ona bağlanan yabancıları,
Şabat Gününü tutan, bayağılaştırmayan,
Antlaşmama sımsıkı bağlı kalan herkesi,
7 Kutsal dağıma getirip
Dua evimde sevindireceğim.
Yakmalık sunularıyla kurbanları
Sunağımda kabul edilecek,
Çünkü evime ‹Bütün ulusların dua evi› denecek.››
8 İsrailin sürgünlerini toplayan Egemen RAB diyor ki,
‹‹Toplanmış olanlara katmak üzere
Daha başkalarını da toplayacağım.››
9 Ey bütün kır hayvanları,
Ormanda yaşayan bütün hayvanlar,
Yiyip bitirmek için gelin!
10 İsrailin bekçileri kördür, hepsi bilgisizdir.
Havlayamayan dilsiz köpekler gibidirler.
Uzanıp düş görürler,
Uykuyu pek severler!
11 Doymak bilmeyen azgın köpeklere benzerler,
Aklı kıt çobanlar bunlar!
Kendi yollarına döndüler,
Her biri yalnız kendi çıkarını düşünüyor.
12 Birbirlerine, ‹‹Haydi, şarap getirelim,
Bol bol içki içelim!
Yarın da bugün gibi geçecek,
Hatta çok daha iyi olacak›› diyorlar.