Yeşaya 55

6. Müjdeci Olarak Mesih (55:1 – 56:8)

55:1   Tanrı’nın Ruhu İsrail’e geri dönmesi için çağrıda bulunur ve her yerdeki herkesi Müjde şenliğine davet eder. Gerekli olan tek şey, ihtiyacın (susamışlığın) bilincinde olmaktır. Bereketler, Kutsal Ruh’un suları, sevinç şarabı ve Tanrı sözünün sütüdür. Bunlar lütfun karşılıksız armağanlarıdır.

55:2-5   Tanrı’dan soğuyan İsrail, enerji ve kaynaklarını boşa harcamıştır. Gerçek doyum ve kalıcı zevk yalnızca Rab’de bulunur. Eğer İsrail Rab’be geri dönerse, sonsuz antlaşma ile Davut’a vaat edilen bütün merhametlere kavuşacaktır (Bk. Mez.89:3, 4, 28, 29). Bu bereketler Rab İsa’da ve O’nun görkemli egemenliğinde yerine gelecektir. Diğer uluslar da krallığın bereketlerinden yararlanacak, İsrail ve uluslar arasında dostça ilişkiler kurulacaktır.

55:6-7   Bereketin yolu Rab’bi aramaktan ve günahı terk etmekten geçer. Rab’be dönenler, O’nun bol merhametine ve bağışlamasına kavuşacaklardır.

55:8,9   İnsanlar, Rab’bi kendi düşünce ya da yollarına göre yargılamamalıdır. O’nun düşünceleri insanın düşüncelerinden yüksek, yolları çok farklıdır. Bu gerçek, özellikle insan çabasının övülmesine izin vermeyen ve bütünüyle Tanrı’nın lütfu olan kurtuluş planının temelinde yatar. William Cowper, “Gerçek” adlı şiirinde bunu ifade etmiştir:

İnsanın karmaşık işleri, göğün kolay, hilesiz ve yükleri kaldıran
Planına hiç benzemez!
Akıl çelmek için cicili bicili lütuflarla kandırmaya
Demet demet süsler ile büyük yığınları tıkamaya yer yoktur;
Hem gösteriş, hem zayıflıktan özgür,
Gök mavisi kemerler gibi, kendi sadeliği içinde görkemli olarak görünür.
Uzaktan göze çarpan bir yıldızın parlaklığı gibi,
Süslü büyük kapıların taşlarına yazılmıştır;
Yalnızca verdikleri ışık aracılığıyla okunabilen,
Cana yaşam veren şu sözler durur:
İMAN ET VE YAŞA.

55:10,11   Tanrı’nın sözü yağmur ve kar gibi karşı konulmaz ve etkilidir. Dünyadaki hiçbir ordu O’nu durduramaz. O, amacını mutlaka gerçekleştirir. Tanrı’nın sözü hedeflerine her zaman başarıyla ulaşır:

Ağzımdan çıkan söz de öyle olacaktır. Bana boş dönmeyecek, istemimi yerine getirecek, yapması için onu gönderdiğim işi başaracaktır.

55:12,13   Rab’bi arayanlar tutsaklık ülkesini sevinçle terk edecek ve esenlik içinde eve döneceklerdir. Onların özgürlüğüyle bütün doğa sevinecektir. Toprak lanetten özgür kılınmanın keyfini yaşayacak ve meyve verecektir. Dikenli çalı ve ısırgan yerine çam ve mersin ağacı bitecektir. Bin yıllık dönemin bütün bereketleri, Rab’be ün getirecek, O’nun lütuf ve iyiliğinin sonsuz bir belirtisi olacaktır.

 

Kutsal Kitap

1 ‹‹Ey susamış olanlar, sulara gelin,
Parası olmayanlar, gelin, satın alın, yiyin.
Gelin, şarabı ve sütü parasız, bedelsiz alın.
2 Paranızı neden ekmek olmayana,
Emeğinizi doyurmayana harcıyorsunuz?
Beni iyi dinleyin ki, iyi olanı yiyesiniz,
Bolluğun tadını çıkarasınız!
3 ‹‹Kulak verin, bana gelin.
Dinleyin ki yaşayasınız.
Ben de sizinle sonsuz bir antlaşma,
Davuta söz verdiğim kalıcı iyilikleri içeren bir antlaşma yapayım.
4 Bakın, onu halklara tanık,
Önder ve komutan yaptım.
5 Tanımadığınız ulusları çağıracaksınız,
Sizi tanımayan uluslar koşa koşa size gelecek.
Tanrınız RABden,
İsrailin Kutsalından ötürü gelecekler.
Çünkü RAB sizleri yüceltecek.››
6 Bulma fırsatı varken RABbi arayın,
Yakındayken Ona yakarın.
7 Kötü kişi yolunu,
Fesatçı düşüncelerini bıraksın;
RABbe dönsün, merhamet bulur,
Tanrımıza dönsün, bol bol bağışlanır.
8 ‹‹Çünkü benim düşüncelerim
Sizin düşünceleriniz değil,
Sizin yollarınız benim yollarım değil›› diyor RAB.
9 ‹‹Çünkü gökler nasıl yeryüzünden yüksekse,
Yollarım da sizin yollarınızdan,
Düşüncelerim düşüncelerinizden yüksektir.
10 Gökten inen yağmur ve kar,
Toprağı sulamadan, yeri yeşertmeden,
Ekinciye tohum, yiyene ekmek vermeden
Nasıl göğe dönmezse,
11 Ağzımdan çıkan söz de öyle olacaktır.
Bana boş dönmeyecek,
İstemimi yerine getirecek,
Yapması için onu gönderdiğim işi başaracaktır.
12 Sevinçle çıkacak,
Esenlikle geri götürüleceksiniz.
Dağlar, tepeler önünüzde sevinçle çığıracak,
Kırdaki bütün ağaçlar alkış tutacak.
13 Dikenli çalı yerine çam,
Isırgan yerine mersin ağacı bitecek.
Bunlar bana ün getirecek,
Yok olmayan sonsuz bir belirti olacak.››