Yeşaya 49

B. Mesih ve İsrail Tarafından Reddedilmesi (49-57. Bölümler)

1. Hizmetkâr Olarak Mesih (49. Bölüm)

49’uncu bölümden 53’üncü bölüme kadar Tanrı, Mesih’i reddeden halkıyla uğraşmaktadır. Bu, Rab’bin Acı Çeken Kulu’nun kitabıdır.

49:1-6   49’uncu bölümde geçen Rab’bin kulu, 1-3’üncü ayetlerdeki İsrail ulusu olabilir. Ama metni tamamıyla yanıtlayan yalnızca Rab İsa’dır. 3’üncü ayette İsrail adıyla çağrılır. Ama bu, “Tanrı Prensi” olan Mesih’tir, ulus değil. 5 ve 6’ncı ayetlerde Kul, İsrail’den ayırt edilir. İsrail’in yenilenmesi bu ayetlerde ortaya çıkar; önce Koreş’in korumasındaki geri dönüş, sonra Mesih egemenliğini kurduğunda gerçekleşecek olan gelecekteki yenilenme.

Kul, dünya insanlarına kendi doğumunu anlatırken, doğumundan önce kendine verilmiş olan ada kulak vermeye çağırır (Mat.1:21). Kesin, açık, yetkili mesajı ve Tanrı tarafından Kul olarak atanması, kendisinde Rab’bin yüceltileceği Tanrı Prensi (İsrail) olduğunu belirtir. İsrail tarafından reddedileceğinden dolayı yaşadığı üzüntüyü ima eder (Mat.11:16-24). Ama sonra, Tanrı’nın kendisini ödüllendireceğinden emin olduğu için, sahip olduğu güvenceyi dile getirir (4’üncü ayeti, Mat.11:25, 26 ile karşılaştırın).

Tanrı O’nu yalnızca İsrail’in ruhsal yeniden doğuşu için çağırmamış, aynı zamanda uluslara kurtuluş getirmesi için de göndermiştir. 6b. ayeti, Elçilerin İşleri 13:47’de Mesih’e işaret etmek üzere aktarılmıştır.

49:7   Rab, ilk gelişinde küçümsendi ve İsrail ulusu kendisinden tiksindi. O’na toplumsal merdivende ulusların kralları kadar bile yer verilmedi ve aşağı basamaklarda yer aldı. Ancak ikinci gelişinde, yeryüzü krallıkları O’na sadakat yemini edecektir. “Egemenlerin Kulu” ifadesi İsrail için de geçerlidir; Yusuf, Mordekay, Ezra, Nehemya ve Daniel’i karşılaştırın.

49:8-13   Tanrı Mesih’in duasını O’nu ölümden dirilterek yanıtladı ve  İsrail’i ülkeye geri götürmesi için O’nu atadı. Rab’bin Kulu, halkı ülkeye geri dönmeye çağıracak ve yol boyunca kendilerine ideal yolculuk koşulları sağlayacaktır. Dünyanın her köşesinden, Sinim’den bile (büyük olasılıkla Çin) geleceklerdir. İsrail bu şekilde Tanrı’nın teselli ve şefkatine kavuştuğunda dünya sevinçli bir gün yaşayacaktır.

49:14-16   Bu arada, Siyon Kenti Rab’bin kendisini unuttuğunu hisseder. Rab’bin yanıtı, “Bir annenin emzikteki bebeğini unutabileceği”, ama O’nun, kenti asla unutmayacağı yönündedir. Siyon’un adını avuçlarına kazımıştır ve sürekli duvarlarını gözlemektedir. İçgüdüsel olarak bu referansı Mesih’in bizlere duyduğu sevginin yaralarıyla dolu olan Rab’bin avuçlarıyla karşılaştırırız. Ünlü İngiliz Hıristiyan şairlerinden biri bunu çok güzel ifade eder:

Sonsuzluk, adımı O’nun avuçlarından silemeyecektir;
O’nun yürekten verdiği silinmez lütfun izleri
Sonsuza kadar kalacaktır.
Augustus Toplady

49:17,18   Siyon’u yıkanlar ayrılırken, İsrailoğulları koşarak Siyon’a dönmektedir. Kalabalıklar kentte birbirine yaklaşır. Bir gelinin üzerindeki mücevherlere benzemektedirler.

49:19-21   İsrail’in yıkılmış ve viraneye dönmüş yerleri bir nüfus patlaması yaşayacaktır. Siyon bu kadar çok Yahudi’nin nereden geldiğine şaşıracaktır; çünkü çok uzun zamandır dul olarak yaşamıştır!

49:22,23   Rab Tanrı’nın bir işareti üzerine uluslar, Siyon’un oğullarını kucaklarında getirecek, kızlarını omuzlarında taşıyacaklardır. Ulusların krallıkları, Tanrı’nın halkına hizmet edecek ve İsrail, sıkıntılara rağmen Rab’bin beklenmeye değer olduğunun farkına varacaktır.

49:24-26   Eğer Babil’deki esirler güçlü zorbanın elinden özgür kılınma olasılıkları konusunda karamsar olurlarsa, o zaman bilsinler ki, Rab onların düşmanlarıyla çarpışacak ve çocuklarını kurtaracaktır. Zulmedenler ektiklerini biçecekler ve dünya sonunda Rab’bin İsrail’in Kurtarıcısı, Yakup’un Güçlüsü olduğunu bilecektir.

 

Kutsal Kitap

1 Ey kıyı halkları, işitin beni,
Uzaktaki halklar, iyi dinleyin.
RAB beni ana rahmindeyken çağırdı,
Annemin karnındayken adımı koydu.
2 Ağzımı keskin kılıç yaptı,
Elinin gölgesinde gizledi beni.
Beni keskin bir ok yaptı,
Kendi ok kılıfına sakladı.
3 Bana, ‹‹Kulumsun, ey İsrail,
Görkemimi senin aracılığınla göstereceğim›› dedi.
4 Ama ben, ‹‹Boşuna emek verdim›› dedim,
‹‹Gücümü boş yere, bir hiç için tükettim.
RAB yine de hakkımı savunur,
Tanrım yaptıklarımın karşılığını verir.››
5 Kulu olmam için,
Yakup soyunu kendisine geri getirmem,
İsraili önünde toplamam için
Rahimde beni biçimlendiren RAB şimdi şöyle diyor:
-Onun gözünde onurluyum,
Tanrım bana güç kaynağı oldu.-
6 ‹‹Yakupun oymaklarını canlandırmak,
Sağ kalan İsraillileri geri getirmek için
Kulum olman yeterli değil.
Seni uluslara ışık yapacağım.
Öyle ki, kurtarışım yeryüzünün dört bucağına ulaşsın.››
7 İnsanların hor gördüğüne,
Ulusların iğrendiğine,
Egemenlerin kulu olana
İsrailin Kurtarıcısı ve Kutsalı RAB diyor ki,
‹‹Seni seçmiş olan İsrailin Kutsalı sadık RABden ötürü
Krallar seni görünce ayağa kalkacak,
Önderler yere kapanacak.››
8 RAB şöyle diyor:
‹‹Lütuf zamanında seni yanıtlayacağım,
Kurtuluş günü sana yardım edecek,
Seni koruyacağım.
Seni halka antlaşma olarak vereceğim.
Öyle ki, yıkık ülkeyi yeniden kurasın,
Mülk olarak yeni sahiplerine veresin.
9 Tutsaklara, ‹Çıkın›,
Karanlıktakilere, ‹Dışarı çıkın› diyeceksin.
Yol boyunca beslenecek,
Her çıplak tepede otlak bulacaklar.
10 Acıkmayacak, susamayacaklar,
Kavurucu sıcak ve güneş çarpmayacak onları.
Çünkü onlara merhamet eden kendilerine yol gösterecek
Ve onları pınarlara götürecek.
11 Bütün dağlarımı yola dönüştüreceğim,
Anayollarım yükseltilecek.
12 İşte halkım ta uzaklardan,
Kimi kuzeyden, kimi batıdan, kimi de Sinimden gelecek.››
13 Ey gökler, sevinçle haykırın,
Neşeyle coş, ey yeryüzü!
Ey dağlar, sevinç çığlıklarına katılın,
Çünkü RAB halkını avutacak,
Ezilene merhamet gösterecek.
14 Oysa Siyon, ‹‹RAB beni terk etti,
Rab beni unuttu›› diyordu.
15 Ama RAB, ‹‹Kadın emzikteki çocuğunu unutabilir mi?›› diyor,
‹‹Rahminden çıkan çocuktan sevecenliği esirger mi?
Kadın unutabilir,
Ama ben seni asla unutmam.
16 Bak, adını avuçlarıma kazıdım,
Duvarlarını gözlüyorum sürekli.
17 Oğulların koşar adım geliyor,
Seni yıkıp viran edenlerse çıkıp gidecek.
18 Başını kaldır da çevrene bir bak:
Hepsi toplanmış sana geliyor.
Ben RAB, varlığım hakkı için diyorum ki,
Onların hepsi senin süsün olacak,
Bir gelin gibi takınacaksın onları.
19 ‹‹Çünkü yıkılmış, viraneye dönmüştün,
Ülken yerle bir olmuştu.
Ama şimdi halkına dar geleceksin,
Seni harap etmiş olanlar senden uzak duracaklar.
20 Yitirdiğini sandığın çocuklarının sesini yine duyacaksın:
‹Burası bize dar geliyor,
Yaşayacak bir yer ver bize› diyecekler.
21 O zaman içinden,
‹Kim doğurdu bunları bana?› diyeceksin,
‹Çocuklarımı yitirmiştim, doğuramıyordum.
Sürgüne gönderilmiş, dışlanmıştım.
Öyleyse bunları kim büyüttü?
Yapayalnız kalmıştım,
Nereden çıkıp geldi bunlar?› ››
22 Egemen RAB diyor ki,
‹‹Bakın, uluslara elimle işaret verdiğimde,
Sancağımı yükselttiğimde halklara,
Senin oğullarını kucaklarında getirecek,
Kızlarını omuzlarında taşıyacaklar.
23 Krallar size babalık,
Prensesler sütannelik yapacak,
Yüzüstü yere kapanıp
Ayaklarının tozunu yalayacaklar.
O zaman benim RAB olduğumu anlayacaksın.
Bana umut bağlayan utandırılmayacak.››
24 Güçlünün ganimeti elinden alınabilir mi?
Zorbanın elindeki tutsak kurtulabilir mi? ‹‹Doğru olanın›› (bkz. 25. ayet).
25 Ama RAB diyor ki,
‹‹Evet, güçlünün elindeki tutsaklar alınacak,
Zorbanın aldığı ganimet de kurtarılacak.
Seninle çekişenle ben çekişeceğim,
Senin çocuklarını ben kurtaracağım.
26 Sana zulmedenlere kendi etlerini yedireceğim,
Tatlı şarap içmiş gibi kendi kanlarıyla sarhoş olacaklar.
Böylece bütün insanlar bilecek ki
Seni kurtaran RAB benim;
Kurtarıcın, Yakup’un Güçlüsü benim.››