Yeşaya 48

9. İsrail’in Cezalandırıldıktan Sonra Geri Dönüşüyle Teselli (48. Bölüm)

48:1,2   Tanrı burada Babil’deki Yahudalı esirlere hitap eder. Büyük olasılıkla çoğu inançlarından dönmüş, yalnızca çok az bir bölümü Rab’be sadık kalmıştı. Halkının, kendisini İsrail’in (Tanrı’nın Prensi) adıyla çağırmasından şikayetçidir, çünkü İsrail prens değildir. Yahuda (övgü) soyundan gelir, ama Rab’bi övmez. İsrail’in Tanrısı’na dayandığını ileri sürer, ama günahını itiraf etmez. Kutsal Kentli olduğunu söyler, ama kutsal değildir. İsrail’in Tanrısı’na dayanır, ama tanrısayar değildir.

48:3-5   Rab, onların tarihini çok önceden bildirmiş ve bildirdikleri gerçekleşmiştir. Yüreklerinin katılığını ve inatçılıklarını bilen Tanrı, olaylar gerçekleştiğinde bunun onurunu putlara vermesinler diye yapacaklarını önceden duyurmuştur.

48:6-8   Şimdi yeni bir şeyi önceden açıklayacaktır: Koreş’in korumasında esaretten kurtulma. “Bunları elbette önceden biliyordum” dememeleri için Tanrı olacakları önceden haber verdi.

48:9-11   Yahuda’nın sürgününü, onların çabalarından dolayı değil, kendi adı uğruna sona erdirecektir. Onları gümüşü arıtır gibi olmasa da arıtmış, sıkıntı ocağında denemiştir (Babil sürgünü). Şimdi kendi adı uğruna onları yeniden inşa edecektir – bu adı kötüye kullanmış olsalar bile. Bu yenilenmenin onurunu, onların putlarıyla asla paylaşmayacaktır.

48:12-16   Kendisini sonsuz (İlk ve Son), Yaratıcı ve Evrenin Egemeni, Tarihi Düzenleyen, Peygamberlik Tanrısı olarak açıklamakta, Babilliler’i yenilgiye uğratmak ve İsrail halkını kurtarmak için sevdiğini (Koreş) yükselteceğini duyurmaktadır. 16’ncı ayette geçen ve Kutsal Üçlü’yü –Rab Tanrı, Ruhu ve Ben (Mesih)– ifade eden sözcüklere dikkat edin. Konu burada neredeyse fark edilemez bir şekilde Koreş’ten ayrılır ve geleceği önceden ima edilen ulusu ikinci gelişiyle, dağıtıldığı dünyadan kurtaracak olan Rab İsa’ya döner.

48:17-19   Rab tekrar İsrail halkına, onların Kurtarıcısı, Tanrısı, Öğretmeni ve Rehberi olarak konuşur. O’na itaat etselerdi, esenlik, doğruluk, bereket ve kendisiyle kesintisiz paydaşlığın tadına varacaklardı.

48:20-22   Sağ kalan tanrısayar halka Babil’den çıkmasını ve Rab’bi sevinçle Kurtarıcısı olarak duyurmasını söyler (Bk. Va.18:4). 21’inci ayet Mısır’dan çıkışta gerçekleşmişti. Rab bunu bir kez yaptıysa tekrar yapabilir. Kendilerini Babil’den ayırarak, Rab’be itaat etmeyi reddeden kötü yürekli İsrailliler için esenlik yoktu.

 

Kutsal Kitap

1 ‹‹Dinle, ey Yakup soyu!
İsrail adıyla anılan, Yahuda soyundan gelen,
RABbin adıyla ant içen sizler,
İsrailin Tanrısına yakarır,
Ama bunu doğrulukla, içtenlikle yapmazsınız.
2 Kutsal kentli olduğunuzu,
İsrailin Tanrısına dayandığınızı ileri sürersiniz.
Onun adı Her Şeye Egemen RABdir.
3 Olup bitenleri çok önceden bildirdim,
Ağzımı açıp duyurdum.
Ansızın yaptım ve gerçekleştiler.
4 İnatçı olduğunuzu,
Tunç alınlı, demir boyunlu olduğunuzu bildiğim için
5 Bunları size çok önceden bildirdim,
Olmadan önce duyurdum.
Yoksa, ‹Bunları yapan putlarımızdır,
Olmalarını buyuran
Oyma ve dökme putlarımızdır› derdiniz.
6 Bunları duydunuz, hepsini inceleyin.
Peki, kabul etmeyecek misiniz?
Şimdiden size yeni şeyler,
Bilmediğiniz gizli şeyler açıklayacağım.
7 Bunlar şimdi yaratılıyor,
Geçmişte değil;
Bugüne kadar duymadınız,
Yoksa, ‹Bunları biliyorduk› derdiniz.
8 Ne duydunuz, ne de anladınız,
Öteden beri kulaklarınız tıkalı.
Ne denli hain olduğunuzu biliyorum,
Doğuştan isyankâr olduğunuz biliniyor.
9 Adım uğruna öfkemi geciktiriyorum.
Ünümden ötürü kendimi tutuyorum,
Yoksa sizi yok ederdim.
10 Bakın, gümüşü arıtır gibi olmasa da sizleri arıttım,
Sıkıntı ocağında denedim.
11 Bunu kendim için, evet, kendim için yapıyorum.
Adımı bayağılaştırmanızı nasıl hoş görebilirim?
Bana ait olan onuru başkasına vermem.››
12 ‹‹Ey Yakup soyu, çağırdığım İsrail, beni dinle:
Ben Oyum; ilk Benim, son da Benim.
13 Yeryüzünün temelini elimle attım,
Gökleri sağ elim gerdi.
Onları çağırdığımda
Birlikte önümde dikilirler.
14 ‹‹Toplanıp dinleyin hepiniz:
Putlardan hangisi bunları önceden bildirebildi?
RABbin sevdiği kişi
Onun Babile karşı tasarladığını yerine getirecek.
Gücünü Kildanilere karşı kullanacak.
15 Ben, evet, ben söyledim, onu ben çağırdım,
Onu getirdim, görevini başaracak.
16 ‹‹Yaklaşın bana, dinleyin söyleyeceklerimi:
Başlangıçtan beri açıkça konuştum,
O zamandan bu yana oradayım.››
Egemen RAB şimdi beni ve Ruhunu gönderiyor.
17 Sizleri kurtaran İsrailin Kutsalı RAB diyor ki,
‹‹Yararlı olanı size öğreten,
Gitmeniz gereken yolda sizi yürüten
Tanrınız RAB benim.
18 ‹‹Keşke buyruklarıma dikkat etseydiniz!
O zaman esenliğiniz ırmak gibi,
Doğruluğunuz denizin dalgaları gibi olurdu.
19 Soyunuz kum gibi,
Torunlarınız kum taneleri gibi olurdu.
Adları ne unutulur,
Ne de huzurumdan yok olurdu.››
20 Babilden çıkın, Kildanilerden kaçın,
Sevinç çığlıklarıyla ilan edin bunu,
Haberini duyurun, dünyanın dört bucağına yayın.
‹‹RAB, kulu Yakupun soyunu kurtardı›› deyin.
21 Onları çöllerden geçirirken susuzluk çekmediler,
Onlar için sular akıttı kayadan,
Kayayı yardı, sular fışkırdı.
22 ‹‹Kötülere esenlik yoktur›› diyor RAB.