Yeşaya 42

4. Rab’bin Hizmetkârı’ndan Teselli (42. Bölüm)

42:1-4   Hizmetkâr ya da Kul sözcüğü Yeşaya tarafından Mesih için kullanılmıştır. O, İsrail ulusunun tümünün, sağ kalan tanrısayar halkın (43:10) ve Koreş’in Mesihi’dir. Genellikle hangi ifadenin amaçlandığı, ifadenin geçtiği yer ve koşullara göre belirlenir. 1-4’üncü ayetlerde ifade edilenin Rab İsa Mesih olduğu açıktır; Tanrı tarafından yüceltilmiş, seçilmiş ve Kutsal Ruh’la donatılmıştır. Uluslara adaleti ulaştıracak, iman kıvılcımını söndürmeyecektir. Yeryüzünde adaleti sağlayana dek, umudunu ve cesaretini yitirmeyecektir.

42:5-9   Kudretli Yaratıcı Tanrı, şimdi Mesih’e hitap eder ve doğrulukla çağırdığı bu Kişi aracılığıyla gerçekleştireceği amaçları anlatır. Tanrı, yüceliğini bir başkasıyla paylaşmayacaktır, övgülerini putlara bırakmayacaktır. Önceden bildirdikleri şimdi gerçekleşmiştir. O, şimdi bir kez daha geleceği açıklar.

42:10-13   İsrail, Tanrı’nın, düşmanlarından öç almak için çıkarttığı yiğit savaşçı Mesih’i övmeleri için dünyanın dört bucağındaki ulusları bir araya gelmeye çağırır. Burada, Kedar ve Sela köylerinden söz edilmesi, yeni ezgiye Arapların da katılacağı anlamına gelir.

42:14-17   Bu ayetlerde Rab konuşmaktadır. Kendini tutarak susması geçmişte kalmıştır; şimdi öfkesini düşmanlarının üzerine salacak, İsrail’den sağ kalan az sayıda insana merhamet edecek ve tüm putperestleri utandıracaktır.

42:18-22   19’uncu ayette sözü edilen kul, Mesih değildir. Rab’bin sözlerine ve işlerine sağır ve kör kalan, İsrail’dir. “Kulum kadar kör olan var mı?” ifadesi ayrıcalık açısından mükemmeliyet ya da “güvendiğim kişi kadar kör olan var mı?” veya “benimle barışık olan kadar kör olan kim var?” anlamına gelebilir. İsrail Rab’le esenlik antlaşmasına sahiptir, ama bu dev çağrıya layık olamamıştır. Rab yasayı yüceltti. Yasa, Rab’bi hoşnut etti. Ama İsrail yasayı küçümsedi ve ona itaatsizlik etti. Bunun sonucu olarak, soyulmaya, yağmalanmaya ve cezaevine kapatılmaya terk edildi.

42:23-25   Peygamber Yeşaya şunu sorar: “Hanginiz kulak verecek?… Yakup soyunun soyulmasına, İsrail’in yağmalanmasına kim olur verdi? Kendisine karşı günah işlediğimiz RAB değil mi?” Tanrı, kızgın öfkesini ve savaşın şiddetini İsrail’in üzerine yağdırdı, ancak hiç kimse cezasının boyutunu fark etmişe benzemiyordu. O’nun yasasına kulak asmadılar.

 

Kutsal Kitap

1 ‹‹İşte kendisine destek olduğum,
Gönlümün hoşnut olduğu seçtiğim kulum!
Ruhumu onun üzerine koydum.
Adaleti uluslara ulaştıracak.
2 Bağırıp çağırmayacak,
Sokakta sesini yükseltmeyecek.
3 Ezilmiş kamışı kırmayacak,
Tüten fitili söndürmeyecek.
Adaleti sadakatle ulaştıracak.
4 Yeryüzünde adaleti sağlayana dek
Umudunu, cesaretini yitirmeyecek.
Kıyı halkları onun yasasına umut bağlayacak.››
5 Gökleri yaratıp geren,
Yeryüzünü ve ürününü seren,
Dünyadaki insanlara soluk,
Orada yaşayanlara ruh veren RAB Tanrı diyor ki,
6 ‹‹Ben, RAB, seni doğrulukla çağırdım,
Elinden tutacak,
Seni koruyacağım.
Seni halka antlaşma,
Uluslara ışık yapacağım.
7 Öyle ki, kör gözleri açasın,
Zindandaki tutsakları,
Cezaevi karanlığında yaşayanları özgür kılasın.
8 ‹‹Ben RABbim, adım budur.
Onurumu bir başkasına,
Övgülerimi putlara bırakmam.
9 Bakın, önceden bildirdiklerim gerçekleşti.
Şimdi de yenilerini bildiriyorum;
Bunlar ortaya çıkmadan önce size duyuruyorum.››
10 Ey denizlere açılanlar ve denizlerdeki her şey,
Kıyılar ve kıyı halkları,
RABbe yeni bir ilahi söyleyin,
Dünyanın dört bucağından Onu ezgilerle övün.
11 Bozkır ve bozkırdaki kentler,
Kedar köylerinde yaşayan halk
Sesini yükseltsin.
Selada oturanlar sevinçle haykırsın,
Bağırsın dağların doruklarından.
12 Hepsi RABbi onurlandırsın,
Kıyı halkları Onu övsün.
13 Yiğit gibi çıkagelecek RAB,
Savaşçı gibi gayrete gelecek.
Bağırıp savaş çığlığı atacak,
Düşmanlarına üstünlüğünü gösterecek.
14 ‹‹Uzun zamandır ses çıkarmadım,
Sustum, kendimi tuttum.
Ama şimdi feryat edeceğim doğuran kadın gibi,
Nefesim tutulacak, kesik kesik soluyacağım.
15 Harap edeceğim dağları, tepeleri,
Bütün yeşilliklerini kurutacağım.
Irmakları adalara çevirip havuzları kurutacağım.
16 Körlere bilmedikleri yolda rehberlik edeceğim,
Onlara kılavuz olacağım bilmedikleri yollarda,
Karanlığı önlerinde ışığa,
Engebeleri düzlüğe çevireceğim.
Yerine getireceğim sözler bunlardır.
Onlardan geri dönmem.
17 Oyma putlara güvenenler,
Dökme putlara, ‹İlahlarımız sizsiniz› diyenlerse
Geri döndürülüp büsbütün utandırılacaklar.››
18 ‹‹Ey sağırlar, işitin,
Ey körler, bakın da görün!
19 Kulum kadar kör olan var mı?
Gönderdiğim ulak kadar sağır olan var mı?
Benimle barışık olan kadar,
RABbin kulu kadar kör olan kim var?
20 Pek çok şey gördünüz, ama aldırmıyorsunuz,
Kulaklarınız açık, ama işitmiyorsunuz.››
21 Kendi doğruluğu uğruna Kutsal Yasayı
Büyük ve yüce kılmak RABbi hoşnut etti.
22 Ama bu yağmalanmış, soyulmuş bir halktır.
Hepsi deliklere, cezaevlerine kapatılmışlardır.
Yağmalanmak için varlar, kurtaran yok.
Soyulmak içinler, ‹‹Geri verin›› diyen yok.
23 Hanginiz kulak verecek?
Gelecekte kim can kulağıyla dinleyecek?
24 Yakup soyunun soyulmasına,
İsrailin yağmalanmasına kim olur verdi?
Kendisine karşı günah işlediğimiz RAB değil mi?
Çünkü Onun yolunda yürümek istemediler,
Yasasına kulak asmadılar.
25 Bu yüzden kızgın öfkesini,
Savaşın şiddetini üzerlerine yağdırdı.
Ama ateş çemberi içinde olduklarını farketmediler,
Aldırmadılar kendilerini yakıp bitiren ateşe.