Yeşaya 39

C. Hizkiya’nın Günahı (39. Bölüm)

39:1-7   39’uncu bölüm, Hizkiya’nın yaptığı büyük hatanın, görünürde onun iyileşmesini kutlamak için Babil’den gelen bir kurula bütün kaynaklarını göstermesi olduğunu yazar. Hizkiya büyük olasılıkla, Babilliler’in Asur tehdidine karşı Yahuda’ya yardım edeceklerini umuyordu. Yeşaya olup bitenleri duyduğunda, Tanrı’nın yargısını açıkladı. Yahuda, Babilliler tarafından esir edilecekti. Kralın oğulları Babil sarayında hadım edileceklerdi. Bu önbildiri, olaylar gerçekleşmeden yetmiş yıl önce Yahuda’yı Babil’in değil, Asur’un tehdit ettiği döneme aittir.

39:8   Hizkiya’nın karşılığı şu oldu: “Rab’den ilettiğin bu söz iyi.” Bu sözleriyle boyun eğdiğini ve aynı zamanda bu felaketi görecek kadar yaşamayacağı için duyduğu kişisel rahatlığı yansıtıyordu.

 

Kutsal Kitap

1 O sırada Hizkiyanın hastalanıp iyileştiğini duyan Baladan oğlu Babil Kralı Merodak-Baladan, ona mektuplarla birlikte bir armağan gönderdi.
2 Bunlar Hizkiyayı sevindirdi. O da deposundaki bütün değerli eşyaları -altını, gümüşü, baharatı, değerli yağı, silah deposunu ve hazine odalarındaki her şeyi- elçilere gösterdi. Sarayında da krallığında da onlara göstermediği hiçbir şey kalmadı.
3 Peygamber Yeşaya Kral Hizkiyaya gidip, ‹‹Bu adamlar sana ne dediler, nereden gelmişler?›› diye sordu. Hizkiya, ‹‹Uzak bir ülkeden, Babilden gelmişler›› diye karşılık verdi.
4 Yeşaya, ‹‹Sarayında ne gördüler?›› diye sordu. Hizkiya, ‹‹Sarayımdaki her şeyi gördüler, hazinelerimde onlara göstermediğim hiçbir şey kalmadı›› diye yanıtladı.
5 Bunun üzerine Yeşaya şöyle dedi: ‹‹Her Şeye Egemen RABbin sözüne kulak ver.
6 RAB diyor ki, ‹Gün gelecek, sarayındaki her şey, atalarının bugüne kadar bütün biriktirdikleri Babile taşınacak. Hiçbir şey kalmayacak.
7 Soyundan gelen bazı çocuklar alınıp götürülecek, Babil Kralının sarayında hadım edilecek.› ››
8 Hizkiya, ‹‹RAB’den ilettiğin bu söz iyi›› dedi. Çünkü, ‹‹Nasıl olsa yaşadığım sürece barış ve güvenlik olacak›› diye düşünüyordu.