Yeşaya 35

7. Gelecek Olan Egemenliğin Görkemi (35. Bölüm)

35:1-7   Başkaldıran uluslar yok edildikten sonra Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih’in görkemli Krallığı ortaya çıkacaktır. Bu dönemin özellikleri, ülkede artan verimlilik ve Rab’bin yücelik ve görkem içindeki kişisel görünümü olacaktır. Kutsallar birbirlerini teşvik edecek, yetersizliğin her şekli uzaklaştırılacak ve çölün iyi sulanan tarlalara dönmesi büyük sevinçle kutlanacaktır.

35:8-10   Sürgünden Yeruşalim’e dönüş yolu olan yüzlerce kilometrelik çöl, “kutsal yol” haline gelecek ve yalnızca Tanrı’nın kurtardığı halka ait olacaktır. İsrail’in dönüşü, İsa tekrar geldiğinde, cennete götürülecek olan imanlıların sevinç ve mutluluğunu simgeler.

Kutsal Kitap’ın bazı baskılarında, Yeşaya Kitabı’nın sayfa üstü bilgilerinde yer alan özet başlıklar şöyle okunacaktır: “Kiliseye gelen bereketler”, “İsrail’e gelen lanetler.” Aslında, tüm bu önbildirilerin (bereketler ya da lanetler) neredeyse hepsi doğrudan doğruya İsrail’i hedef alır; kilise daha sonra buna uyarlanır. Jennings, pek çok Hıristiyan tarafından İsrail’e karşı yapılan bu haksız davranışı kınar:

Eski Antlaşma’nın tüm vaatlerini alıp tehditlerini zavallı Yahudiler’e bırakanları haklı olarak kınarız, çünkü büyük hata yapmaktadırlar; yine de çekişmeleri haklı nedenlere dayanmaktadır. “Tanrı’nın tüm vaatleri Mesih’te ‘evet’ ve ‘amin’dir.” Hataları, bu ifadelerin İsrail’e değil, yalnızca Hıristiyanlar’a uyarlanılabileceğini söylemeleridir. Ruhsal bir karakter taşıyan bu bereketler bizlere uyarlandığı için Tanrı’ya teşekkür etmeliyiz: İsrail’in sahip olacağı maddesel bereketler, lütuf aracılığıyla ruhsal anlamda bize de aittir. Ancak bu durum, Mesih’i İsa ile özdeşleşmiş olan İsrail’e hem doğrudan hem de Tanrı’nın Kilisesi açıklanmadan çok önce verilmiş bu sözleri yerine getirmez. 1

 

Kutsal Kitap

1 Çöl ve kurak toprak sevinecek,
Bozkır coşup çiğdem gibi çiçeklenecek.
2 Her yanı çiçeklenip sevinçle coşacak,
Sevincini haykıracak.
Lübnanın yüceliği,
Karmel ve Şaronun görkemi ona verilecek.
İnsanlar RABbin yüceliğini,
Tanrımızın görkemini görecek.
3 Gevşek elleri güçlendirin,
Pekiştirin çözülen dizleri.
4 Yüreği kaygılı olanlara,
‹‹Güçlü olun, korkmayın›› deyin,
‹‹İşte Tanrınız geliyor!
Öç almaya, karşılık vermeye geliyor.
Sizi O kurtaracak.››
5 O zaman körlerin gözleri,
Sağırların kulakları açılacak;
6 Topallar geyik gibi sıçrayacak,
Sevinçle haykıracak dilsizlerin dili.
Çünkü çölde sular fışkıracak,
Irmaklar akacak bozkırda.
7 Kızgın kum havuza,
Susuz toprak pınara dönüşecek.
Çakalların yattığı yerlerde
Kamış, saz ve ot bitecek.
8 Orada bir yol, bir anayol olacak,
‹‹Kutsal yol›› diye anılacak,
Murdar kişiler geçemeyecek oradan.
O yol kurtulmuş olanların yoludur.
O yolda yürüyenler, bön kişiler de olsa yoldan sapmayacak.
9 Aslan olmayacak orada,
Yırtıcı hayvan o yola çıkmayacak;
Orada bulunmayacaklar.
Ancak kurtulmuş olanlar yürüyecek o yolda.
10 RAB’bin kurtardıkları dönecek,
Sevinçle haykırarak Siyon’a varacaklar.
Yüzlerinde sonsuz sevinç olacak.
Onların olacak coşku ve sevinç,
Üzüntü ve inilti kaçacak.

1. Jennings, Isaiah, s.417.