Yeşaya 33

5. Yağmacı Asur’un Vay Haline (33. Bölüm)

33:1-6   Yıkıp yok eden, ama kendisi yıkılmayan Asur yıkılacaktı (1, 2. ayetler). Daha sonra Tanrı halkı sıkıntıdan kurtarılmak için Rab’be dua edecekti. Tanrı harekete geçtiğinde, kükreyişinden halklar kaçışacaktır. Yahudiler kaçan düşmanın malının üzerine çekirge sürüsü gibi saldıracaklardır. Mesih yükseklerde oturur, Siyon’u adalet ve doğrulukla doldurur. Böylece yaşadıkları sürenin güvencesi olur ve halkını ruhsal hazineyle zenginleştirir.

33:7-9   Bu ayetlerde, Hizkiya’nın Sanherib’e barış elçileri gönderdiği zamana geri dönülür. Hizkiya’ya üç yüz gümüş, otuz altın talant ödeme cezası verilmişti (2Kr.18:13-16). Ama bu bile Asur’u satın almaya yetmemiştir. Asur, Yahuda’ya saldırmış, ardında utancın izlerini bırakmıştı.

Yahuda elçileri acı acı ağlıyordu, çünkü görevlerini yerine getirememişlerdi. Asurlular, Yahuda’yı istila ederek sözlerini bozmuşlardı. Görünen tek manzara, harabelerdi.

33:10-12   Rab düşmana yüceliğini göstermek için harekete geçer. Asurlular’ı, “samana gebe kalıp anız doğuracaksınız” diyerek küçümser. Düşmanların yaptığı planlar hiçbir işe yaramayacaktır. Asur’u tamamen yıkacaktır. “Kesilip yakılan dikenli çalı”, yıkımın büyüklüğüne işaret etmektedir.

33:13-16   Tanrısız uluslara (uzaktakiler) ve Siyon’da inanç değiştiren Yahudiler’e (yakındakiler) seslenilir. Tanrı yargısının yangını ve gazabının alevlerinden kurtulup hayatta kalacak olanlar yalnızca doğru yolda yürüyüp kendilerini kötülüklerden uzak tutanlardır.

33:17   Sağ kalan imanlılar, güvenlik içinde Kral’ın güzelliğini ve sınırları genişletilen ülkeyi göreceklerdir.

J. Gordon, bu ayeti, ilahilerinden birine uyarlamıştır:

Uzaklardaki ülkede, Rab’bi güzelliği içinde göreceğim,
Gölgeler kalktığında ve karanlık güne döndüğünde.
Bir zamanlar boğazlanmış olan Kuzu’yu,
Yüceliği içinde göreceğim.
Fidye ile kurtarılmış toplulukla birlikte,
Öyküyü herkese yayacağım!
Haleluya haleluya!
Boğazlanmış Kuzu’ya.
Haleluya haleluya
Haleluya! Amin.

33:18,19   Asurlular haraç olarak ödenen altını tartmış, casusları kentteki kuleleri saymış ve Yahudiler aralarında Asurlular’ın anlaşılmaz dilini işitmişlerdi. Geçmişteki tüm bu dehşet verici olaylar şimdi zararsız anılara dönüşmekteydi.

33:20-22   Bin yıllık dönemde Siyon’da yine kutsal bayram törenleri düzenlenecektir. Kent sağlam ve kalıcı olarak kurulmuş bir çadıra benzeyecektir. Bir nehir, bir kent için nasıl koruma, tazeleme ve güzellik ifade ediyorsa, Rab de Siyon için öyle olacaktır. Düşmanın kürekli tekneleri ve büyük gemileri artık oradan geçemeyecektir, çünkü Rab oradadır.

33:23,24   Yorumcular arasında, 23a ayetinin Yeruşalim’e mi yoksa düşmanlarına mı işaret ettiği konusunda görüş birliği sağlanamamıştır. Belirtilen, Siyon’un düşmanlarıysa, o zaman şehre saldırmaya cüret edecek olan gemilerin yazgısı resmedilmektedir. Eğer 23’üncü ayet Yeruşalim’i belirtiyorsa:

Halkın zayıflık ve yetersizliğinden söz etmektedir. Halk ya gemiye rehberlik edemeyecek ya da gerekli ip, çadır direği ve çadır beziyle çadırlarını, konutları olarak kuramayacakları şekilde resmedilmiştir. 1

Krallıkta topallar bile yağmaya katılabilecektir. Hastalık olmayacak, halkın suçları bağışlanacaktır.

 

Kutsal Kitap

1 Vay sana, yıkıp yok eden
Ama kendisi yıkılmamış olan!
Vay sana, ihanete uğramamış hain!
Yıkıma son verir vermez sen de yıkılacaksın,
İhanetin sona erer ermez sen de ihanete uğrayacaksın.
2 Ya RAB, lütfet bize,
Çünkü sana umut bağladık,
Gün be gün gücümüz ol!
Sıkıntıya düştüğümüzde bizi kurtar.
3 Kükreyişinden halklar kaçışır,
Sen ayağa kalkınca uluslar darmadağın olur.
4 Çekirgeler tarlayı nasıl yağmalarsa,
Ganimetiniz de öyle yağmalanacak, ey uluslar.
Malınızın üzerine çekirge sürüsü gibi saldıracaklar.
5 Yükseklerde oturan RAB yücedir,
Siyonu adalet ve doğrulukla doldurur.
6 Yaşadığınız sürenin güvencesi Odur.
Bol bol kurtuluş, bilgi ve bilgelik sağlayacak.
Halkın hazinesi RAB korkusudur.
7 İşte, en yiğitleri sokaklarda feryat ediyor,
Barış elçileri acı acı ağlıyor.
8 Anayollar bomboş,
Yolculuk eden kimse kalmadı.
Düşman antlaşmayı bozdu, kentleri hor gördü,
İnsanları hiçe saydı.
9 Ülke yas tutuyor, zayıflıyor.
Lübnan utancından soldu,
Şaron Ovası çöle döndü,
Başan ve Karmelde ağaçlar yaprak döküyor.
10 RAB diyor ki, ‹‹Şimdi harekete geçeceğim,
Ne denli yüce ve üstün olduğumu göstereceğim.
11 Samana gebe kalıp anız doğuracaksınız,
Soluğunuz sizi yiyip bitiren bir ateş olacak.
12 Halklar yanıp kül olacak,
Kesilip yakılan dikenli çalı gibi olacak.
13 ‹‹Ey uzaktakiler, ne yaptığımı işitin,
Ey yakındakiler, gücümü anlayın.››
14 Siyondaki günahkârlar dehşet içinde,
Tanrısızları titreme aldı.
‹‹Her şeyi yiyip bitiren ateşin yanında
Hangimiz oturabilir?
Sonsuza dek sönmeyecek alevin yanında
Hangimiz yaşayabilir?›› diye soruyorlar.
15 Ama doğru yolda yürüyüp doğru dürüst konuşan,
Zorbalıkla edinilen kazancı reddeden,
Elini rüşvetten uzak tutan,
Kan dökenlerin telkinlerine kulak vermeyen,
Kötülük görmeye dayanamayan,
16 Yükseklerde oturacak;
Uçurumun başındaki kaleler onun korunağı olacak,
Ekmeği sağlanacak, hiç susuz kalmayacak.
17 Kralı bütün güzelliğiyle görecek,
Uçsuz bucaksız ülkeyi seyredeceksin.
18 ‹‹Haracı tartıp kaydeden nerede,
Kulelerden sorumlu olan nerede?›› diyerek
Geçmişteki dehşetli günleri düşüneceksin.
19 Garip, anlaşılmaz bir yabancı dil konuşan
O küstah halkı artık görmeyeceksin.
20 Bayramlarımızın kenti olan Siyona bak!
Yeruşalimi bir esenlik yurdu,
Kazıkları asla yerinden sökülmeyen,
Gergi ipleri hiç kopmayan,
Sarsılmaz bir çadır olarak görecek gözlerin.
21 Heybetli RAB orada bizden yana olacak.
Orası geniş ırmakların, çayların yeri olacak.
Bunların üzerinden ne kürekli tekneler,
Ne de büyük gemiler geçecek.
22 Çünkü yargıcımız RABdir;
Yasamızı koyan RABdir,
Kralımız RABdir, bizi O kurtaracak.
23 Senin gemilerinin halatları gevşedi,
Direklerinin dibini pekiştirmediler,
Yelkenleri açmadılar.
O zaman büyük ganimet paylaşılacak,
Topallar bile yağmaya katılacak.
24 Siyon’da oturan hiç kimse ‹‹Hastayım›› demeyecek,
Orada yaşayan halkın suçu bağışlanacak.

1. Vine, Isaiah, s.83.