Yeşaya 32

4. Adil Kral’ın Egemenliği (32. Bölüm)

32:1-8   İlk beş ayet, Mesih’in bin yıllık egemenliğini tanımlar. O, adaletle egemenlik süren Kral’dır; prensler 12 elçiyi simgeliyor olabilir (Bk. Mat. 19:28). “Her biri, rüzgara karşı bir sığınak olacaktır…” Bu adam; sığınak, korunma, tazeleme ve gölgelik sağlayan Rab İsa’dır. Körlük artık halka sıkıntı vermeyecek, kulaklar itaatle dinlemeye açık olacaktır. Şimdi çabuk kararlar alan kişiler anlayışlı olacaklar ve şimdi kekeleyenler kendilerini duraksamadan ifade edeceklerdir. Artık farklı ahlâk algılayışları olmayacaktır. Akılsız kişi onurlandırılmayacaktır. Mesih’in gelişi insanların gerçek kimliklerini açığa çıkaracaktır. Akılsız ve hilekârlar açıklanacak ve cezalandırılacaktır. Cömert kişiler de bilinecek ve bereketlenecektir. 6-8’inci ayetler, yaşamı, Yeşaya’nın yaşadığı döneme göre tanımlar.

32:9-15   Ama Krallık henüz gelmemiştir. Yahuda kadınları kaygı duymadan hâlâ bolluk ve gönül rahatlığı içinde yaşamaktadırlar. Çok yakında yargıyla karşılaşacaklardır; bağbozumu olmayacak, devşirecek meyve bulunmayacaklardır. Saray ıssız, kalabalık kent bomboş kalacaktır. Yahuda’nın sıkıntıları, Mesih’in ikinci gelişinde Kutsal Ruh dökülünceye kadar sürecektir. Çöl verimli tarlaya dönecektir. Şimdi verimli bir tarla olarak görülen ise, bir orman kadar bereketli olacaktır.

32:16-20   Sosyal adalet ve doğruluk yaşamın her alanına yayılacak, bunun sonucu ise huzur, sükunet ve güvenlik olacaktır. Düşman (orman) Tanrı yargısının gönderdiği doluyla harap edilecek ve kent (başkent) yerle bir olacaktır. İnsanların su kenarlarında güvenlik içinde tohum ekecekleri, sığırların da eşeklerin de çayırda güvenle otlayabilecekleri mutlu bir dönem gelecektir.

 

Kutsal Kitap

1 İşte kral doğrulukla krallık yapacak,
Önderler adaletle yönetecek.
2 Her biri rüzgara karşı bir sığınak,
Fırtınaya karşı bir barınak, çölde akarsu,
Çorak yerde gölge salan
Büyük bir kaya gibi olacak.
3 Artık görenlerin gözleri kapanmayacak,
Dinleyenler kulak kesilecek.
4 Düşüncesizin aklı bilgiye erecek,
Kekeme açık seçik, akıcı konuşacak.
5 Artık budalaya soylu,
Alçağa saygın denmeyecek.
6 Çünkü budala saçmalıyor,
Aklı fikri hep kötülükte.
İşi gücü fesat işlemek,
RABbe ilişkin yanlış sözler söylemek,
Açları aç bırakmak,
Susamışlardan suyu esirgemek.
7 Alçağın yöntemleri kötüdür;
Yoksul davasında haklı olsa da
Onu yalanlarla yok etmek için
Kötü düzenler tasarlar.
8 Soylu kişiyse soylu şeyler tasarlar,
Yaptığı soylu işlerle ayakta kalır.
9 Ey tasasızca yaşayan kadınlar,
Kalkın, sesimi işitin;
Ey kaygısız kızlar, sözüme kulak verin!
10 Bir yıl kadar sonra sarsılacaksınız,
Ey kaygısız kadınlar.
Çünkü bağbozumu olmayacak,
Devşirecek meyve bulunmayacak.
11 Titreyin, ey tasasızca yaşayan kadınlar,
Sarsılın, ey kaygısızlar.
Giysilerinizi çıkarın, soyunup belinize çul kuşanın.
12-13 Güzel tarlalar, verimli asmalar,
Halkımın diken ve çalı bitmiş toprakları için,
Neşeli kentteki mutluluk dolu evler için göğsünüzü dövün.
14 Çünkü saray ıssız,
Kalabalık kent bomboş kalacak.
Ofel Mahallesiyle gözcü kulesi
Bir çayırlığa dönecek;
Yaban eşeklerinin keyifle gezindiği,
Sürülerin otladığı bir yer olacak.
15 Ta ki yukarıdan üzerimize ruh dökülene dek;
O zaman çöl meyve bahçesine,
Meyve bahçesi ormana dönecek.
16 O zaman adalet çöle dek yayılacak,
Doğruluk meyve bahçesinde yurt bulacak.
17 Doğruluğun ürünü esenlik,
Sonucu, sürekli huzur ve güven olacaktır.
18 Halkım esenlik dolu evlerde,
Güvenli ve rahat yerlerde yaşayacak.
19 Dolu ormanları harap etse,
Kent yerle bir olsa da,
20 Sulak yerde tohum eken,
Sığırını, eşeğini özgürce çayıra salan sizlere ne mutlu!