Yeşaya 30

3. Mısır’la Anlaşanların Vay Haline (30, 31. Bölümler)

30:1-7   Sözü edilen dik başlı çocuklar, Asur’a karşı Mısır’la birleşen Yahuda önderleridir. Böyle bir birleşme henüz gerçekleşmediğinden, bunun gelecekte olacağını düşünmek yanlış olmaz. Yahuda, Mısır’ın güvenilmeye değer olmadığını öğrenecektir. Negev’deki (Güney) tehlikeli bölgelerden geçerek Yahuda’dan Mısır’a armağanlar taşıyan kervanlar görülür, ama Yahudi elçiler Soan ve Hanes kadar uzak noktalara ulaşsalar da, tüm plan başarısızlıkla sonuçlanır. Tanrı Mısır’a, “Haylaz Rahav” adını verir.

30:8-14   Mısır’la yapılan antlaşmanın (ve yanlış kişiye güvenmenin), gelecek kuşaklar için kaydedilmesi istenir. O’nun peygamberleri aracılığıyla Rabbin yasası açıkça reddedilmiştir. Yahuda, Mısır’ın zayıf bir savunma suru olduğunu anlayacaktır. Yüksek görünen sur sırt vererek yıkılacaktır. Bir toprak çömlek gibi, basit günlük işlerde kullanmak için tek bir parçası bile kalmayacak biçimde, bütünüyle parçalanacaktır.

30:15-17   Tanrı Yahuda’ya şöyle seslendi: “Kurtuluşun bana dönmene ve bende huzur bulmana bağlı. Çılgınca Mısır’a kaçmakla değil, sessizce bana güvenerek güçlü olursun.” Ama Yahuda şöyle dedi: “Hayır, biz düşmandan kaçacağız.” Tanrı’nın yanıtı şöyle oldu: “Evet kaçacaksınız, ama panik içinde kaçmak zorunda kalacaksınız! Az sayıda kişinin tehdidinden kaçacak, dağ başındaki kuru bir direk gibi kalana dek kaçacaksınız.”

30:18-25   Yine de Rab size lütfetmeyi bekleyecek. “Tanrı, seçimimizin akılsızlığını öğretene kadar bekler.” Yahuda Rab’be döndüğünde, Rab onun Öğretmeni, Rehberi, Bereketi, Verimliliği ve Refahı, İyileştireni, Kayası ve Savunanı olacaktır. Halkı, “putlarını kirli ilan ederek terk edecektir.”

30:26-33   26’ncı ayette söz edilen yoğun ışık, yücelik ve doğruluğu simgeler. Tanrısız uluslar yıkım eleğinden geçirileceklerdir. Asur Rab tarafından vurulacak ve her ceza vuruşuna Yahuda’dan kutlama müziği eşlik edecektir. Tofet’in (cehennem) alevleri kötü kralı karşılamaya hazırdır.

 

Kutsal Kitap

1 RAB, ‹‹Vay haline bu dikbaşlı soyun!›› diyor,
‹‹Benim değil, kendi tasarılarını yerine getirip
Ruhuma aykırı anlaşmalar yaparak
Günah üstüne günah işliyorlar.
2 Bana danışmadan firavunun koruması altına girmek,
Mısırın gölgesine sığınmak için oraya gidiyorlar.
3 Ne var ki, firavunun koruması onlar için utanç,
Mısırın gölgesine sığınmaları onlar için rezillik olacak.
4 Önderleri Soanda olduğu,
Elçileri Hanese ulaştığı halde,
5 Kendilerine yararı olmayan bir halk yüzünden hepsi utanacak.
O halkın onlara ne yardımı ne de yararı olacak,
Ancak onları utandırıp rezil edecek.››
6 Negevdeki hayvanlara ilişkin bildiri:
‹‹Elçiler erkek ve dişi aslanların,
Engereklerin, uçan yılanların yaşadığı
Çetin ve sıkıntılı bir bölgeden geçerler.
Servetlerini eşeklerin sırtına,
Hazinelerini develerin hörgücüne yükleyip
Kendilerine hiç yararı olmayan halka taşırlar.
7 Mısırın yardımı boş ve yararsızdır,
Bu yüzden Mısıra ‹Haylaz Rahavfç› adını verdim. ‹‹Fırtına›› ya da ‹‹Küstah›› anlamına gelir.
8 ‹‹Şimdi git, söylediğimi onların önünde
Bir levhaya yazıp kitaba geçir ki,
Gelecekte kalıcı bir tanık olsun.
9 Çünkü o asi bir halk, yalancı bir soy,
RABbin yasasını duymak istemeyen bir soydur.
10 Bilicilere, ‹Artık görüm görmeyin›,
Görenlere, ‹Bizim için doğru şeyler görmeyin,
Bize güzel şeyler söyleyin, asılsız şeyler açıklayın› diyorlar,
11 ‹Yoldan çekilin, yolu açın,
Bizi İsrailin Kutsalıyla yüzleştirmekten vazgeçin.› ››
12 Bu nedenle İsrailin Kutsalı diyor ki,
‹‹Madem bu bildiriyi reddettiniz,
Baskıya ve hileye güvenip dayandınız;
13 Bu suçunuz yüksek bir surda
Sırt veren çatlağa benziyor.
Böyle bir sur birdenbire yıkılıverir.
14 O, toprak çömlek gibi parçalanacak.
Parçalanması öyle şiddetli olacak ki,
Ocaktan ateş almaya ya da sarnıçtan su çıkarmaya
Yetecek büyüklükte bir parça kalmayacak.››
15 Egemen RAB, İsrailin Kutsalı şöyle diyor:
‹‹Bana dönün, huzur bulun, kurtulursunuz.
Kaygılanmayın, bana güvenin, güçlü olursunuz.
Ama bunu yapmak istemiyorsunuz.
16 ‹Hayır, atlara binip kaçarız› diyorsunuz,
Bu yüzden kaçmak zorunda kalacaksınız.
‹Hızlı atlara bineriz› diyorsunuz,
Bu yüzden sizi kovalayanlar da hızlı olacak.
17 Bir kişinin tehdidiyle bin kişi kaçacak,
Beş kişinin tehdidiyle hepiniz kaçacaksınız;
Dağ başında bir gönder,
Tepede bir sancak gibi kalana dek kaçacaksınız.
18 ‹‹Yine de RAB size lütfetmeyi özlemle bekliyor,
Size merhamet göstermek için harekete geçiyor.
Çünkü RAB adil Tanrıdır.
Ne mutlu Onu özlemle bekleyenlere!››
19 ‹‹Ey Yeruşalimde oturan Siyon halkı,
Artık ağlamayacaksın!
Feryat ettiğinde Rab sana nasıl da lütfedecek!
Feryadını duyar duymaz seni yanıtlayacak.
20 Rab ekmeği sıkıntıyla,
Suyu cefayla verse de,
Öğretmeniniz artık gizlenmeyecek,
Gözünüzle göreceksiniz onu. ‹‹Öğretmenlerinizi artık dışlamayacaksınız››.
21 Sağa ya da sola sapacağınız zaman,
Arkanızdan, ‹Yol budur, bu yoldan gidin›
Diyen sesini duyacaksınız.
22 Gümüş kaplı oyma putlarınızı,
Altın kaplama dökme putlarınızı
‹Kirli› ilan edecek,
Kirli bir âdet bezi gibi atıp
‹Defol› diyeceksiniz.
23 Rab toprağa ektiğiniz tohum için yağmur verecek,
Toprağın ürünü olan yiyecek bol ve zengin olacak.
O gün sığırlarınız geniş otlaklarda otlanacak.
24 Toprağı işleyen öküzlerle eşekler
Kürekle, yabayla savrulmuş,
Tuzlanmış yem yiyecekler.
25 Kalelerin düştüğü o büyük kıyım günü
Her yüksek dağda, her yüce tepede
Akarsular olacak.
26 RAB halkının kırıklarını sardığı,
Vuruşuyla açtığı yaraları iyileştirdiği gün,
Ay güneş gibi parlayacak,
Güneş yedi kat, yedi günün toplam parlaklığı kadar parlak olacak.››
27 Bakın, RABbin kendisi uzaktan geliyor,
Kızgın öfkeyle kara bulut içinde.
Dudakları gazap dolu,
Dili her şeyi yiyip bitiren ateş sanki.
28 Soluğu adam boynuna dek yükselmiş taşkın ırmak gibi.
Ulusları elekten geçirecek, değersizleri ayıracak,
Halkların ağzına yoldan saptıran bir gem takacak.
29 Ama sizler bayram gecesini kutlar gibi
Ezgiler söyleyeceksiniz.
RABbin dağına, İsrailin Kayasına
Kaval eşliğinde çıktığınız gibi
İçten sevineceksiniz.
30 RAB heybetli sesini işittirecek;
Kızgın öfkeyle, her şeyi yiyip bitiren ateş aleviyle,
Sağanak yağmurla, fırtına ve doluyla
Bileğinin gücünü gösterecek.
31 Asur RABbin sesiyle dehşete düşecek,
Onun değneğiyle vurulacak.
32 RABbin terbiye değneğiyle onlara indirdiği her darbeye
Tef ve lir eşlik edecek.
RAB silahlarını savura savura onlarla savaşacak.
33 Tofet çoktan hazırlandı,
Evet, kral için hazırlandı.
Geniş ve yüksektir odun yığını,
Ateşi, odunu boldur.
RAB kızgın kükürt selini andıran
Soluğuyla tutuşturacak onu.