Yeşaya 29

2. Ariel/Yeruşalim’in Vay Haline (29. Bölüm)

29:1-4   Ariel, Davut’un ordugah kurduğu Yeruşalim’in ayrıcalıklı kentidir. Orada yaşayan halk her yıl dinsel törenler yapmasına rağmen Tanrı, kenti sıkıntıya sokacaktır. Ariel iki anlama gelir: “Tanrı’nın aslanı” ve “Sunak ocağı” (Bk. Hezekiel 43:15, 16). Ariel sözcüğü burada “sunak ocağı” olarak çevrilmiştir. Bir zamanlar “Tanrı’nın aslanı” olan kent, şimdi yanan bir sunak, halkı ise sunulan kurbanlardır.

29:5-8   Ancak yine de Tanrı aniden müdahale edecek ve düşmanları ince toz ve saman ufağı gibi geri püskürtecektir. Tam düşmanların Yeruşalim’i tamamıyla yutacaklarını düşündükleri anda, bir rüyadan uyanırcasına düşmanın işleri bozulacaktır.

29:9-12   Halkın istekli körlüğü, üzerlerine yasal körlük getirmiştir. Sarhoş gibi sendelemektedirler. Tanrı sözü onlar için anlaşılmaz olmuştur. Bazıları için mühürlenmiş, bazıları içinse okunmaz bir kitaptır. Herkesin bir bahanesi vardır.

29:13-14   İnançları yüzeysel ve Tanrı’dan korkuları yalnızca ezberledikleri iman ikrarlarından ibaret olduğundan, Tanrı doğaüstü bir yargılamada bulunarak, onların akıllarını durduracaktır. 14’üncü ayetteki “harika iş” Sanherib’in istilasına işaret eder. W. E. Vine şöyle yazar:

Yahuda önderleri yardım için Mısır’a güvendiler. Bu, doğal bakış açısından politik bilgeliğin bir parçasıydı; Tanrı’nın gözündeyse bir başkaldırı. Bu nedenle Tanrı izledikleri yolu yok etti. Yahuda’yı çaresizliğe düşürdü, öyle ki yalnızca Tanrı’ya bağımlı olsunlar… 1

Bu “harika iş”, bugün Müjde tarafından tamamlanır (Bk. 1Ko.1:18-25).

29:15,16   Tanrı kendilerini görmüyormuşçasına Mısır’la birlikte gizli tasarılar yapan hilekâr önderler felakete uğrayacaktır. Her şeyi altüst etmişlerdir. Balçığı çömlekçinin yerine, çömlekçiyi ise balçığın yerine koyarak Tanrı’nın güç ve bilgisini inkâr etmişlerdir.

29:17-21   Ama Tanrı’nın her şeyi tersine çevireceği bir kurtuluş günü gelecektir. Şimdi yabanıl bir orman (Lübnan) olan yer, verimli bir tarla olacak; verimli bir tarla sayılansa ormana dönüşecektir. Körler görecek, sağırlar işitecek, yoksullar Rab’de sevinerek coşacaklardır. Acımasızlar yok olacak,  kötülük için fırsat kollayanların hepsi kesilip atılacaktır.

29:22-24   Son ayetlerde, iman edip sağ kalanlar, “Yakup soyu” olarak adlandırılır. Utanç ve korku geçmişte kalacaktır. Yakup soyu, Tanrı’nın kendileri adına nasıl müdahale ettiğini fark edecek ve bu nedenle Tanrı’yı onurlandıracaktır. Yoldan sapmış olanlar ve yakınanlar, kavrayış ve bilgiye kavuşacaklardır.

 

Kutsal Kitap

1 Ariel, Ariel,
Davutun ordugah kurduğu kent, vay haline!
Sen yıla yıl kat, bayramların süredursun. anlamına gelebilir. Yeruşalim Kentini simgeliyor.
2 Ama seni sıkıntıya sokacağım.
Feryat, figan edeceksin,
Benim için sunak ocağı gibi olacaksın.
3 Sana karşı çepeçevre ordugah kuracak,
Çevreni rampalarla, kulelerle kuşatacağım.
4 Alçaltılacaksın, yerin altından konuşacak,
Toz toprak içinden boğuk boğuk sesleneceksin.
Sesin ölü sesi gibi yerden,
Sözlerin fısıltı gibi toprağın içinden çıkacak.
5 Ama sayısız düşmanların ince toz,
Acımasız orduları savrulmuş saman ufağı gibi olacak.
Bir anda, ansızın,
6 Her Şeye Egemen RAB gök gürlemesiyle,
Depremle, büyük gümbürtü, kasırga ve fırtınayla,
Her şeyi yiyip bitiren ateş aleviyle seni cezalandıracak.
7 Sonra Ariele karşı savaşan çok sayıda ulus,
Ona ve kalesine saldıranların hepsi,
Onu sıkıntıya sokanlar bir rüya gibi,
Gece görülen görüm gibi yok olup gidecekler.
8 Rüyada yemek yediğini gören aç kişi,
Uyandığında hâlâ açtır;
Rüyada su içtiğini gören susuz kişi,
Uyandığında susuzluktan hâlâ baygındır.
İşte Siyon Dağına karşı savaşan
Kalabalık uluslar da böyle olacak.
9 Şaşırın, şaşkına dönün,
Kendinizi kör edin, görmez olun.
Şarap içmeden sarhoş olun,
İçki içmeden sendeleyin.
10 Çünkü RAB size uyuşukluk ruhu verdi;
Gözlerinizi mühürledi, ey peygamberler,
Başlarınızı örttü, ey biliciler.
11 Sizin için bütün görüm
Mühürlenmiş bir kitabın sözleri gibi oldu.
İnsanlar böyle bir kitabı
Okuma bilen birine verip,
‹‹Rica etsek şunu okur musun?›› diye sorduklarında,
‹‹Okuyamam, çünkü mühürlenmiş›› yanıtını alırlar.
12 Kitabı okuma bilmeyen birine verip,
‹‹Rica etsek şunu okur musun?›› diye sorduklarında ise,
‹‹Okuma bilmem›› yanıtını alırlar.
13 Rab diyor ki, ‹‹Bu halk bana yaklaşıp
Ağızlarıyla, dudaklarıyla beni sayar,
Ama yürekleri benden uzak.
Benden korkmaları da
İnsanlardan öğrendikleri buyrukların sonucudur.
14 Onun için ben de bu halkın arasında yine bir harika,
Evet, şaşılacak bir şey yapacağım.
Bilgelerin bilgeliği yok olacak,
Akıllının aklı duracak.››
15 Tasarılarını RABden gizlemeye uğraşanların vay haline!
Karanlıkta iş gören bu adamlar,
‹‹Bizi kim görecek, kim tanıyacak?›› diye düşünürler.
16 Ne kadar ters düşünceler!
Çömlekçi balçıkla bir tutulur mu?
Yapı, kendini yapan için,
‹‹Beni o yapmadı›› diyebilir mi?
Çömlek kendine biçim veren için,
‹‹O bir şeyden anlamaz›› diyebilir mi?

17 Lübnan pek yakında meyve bahçesine,
Meyve bahçesi ormana dönmeyecek mi?
18 O gün sağırlar kitabın sözlerini işitecek,
Körler koyu karanlıkta görecek.
19 Düşkünlerin RABde buldukları sevinç artacak,
Yoksullar İsrailin Kutsalı sayesinde coşacak.
20 Çünkü acımasızlar yok olacak, alaycılar silinecek,
Kötülüğe fırsat kollayanların hepsi kesilip atılacak.
21 Onlar ki, insanı tek sözle davasında suçlu çıkarır,
Kent kapısında haksızı azarlayana tuzak kurar,
Yok yere haklının hakkını çiğnerler.
22 Bundan dolayı, İbrahimi kurtarmış olan RAB
Yakup soyuna diyor ki,
‹‹Yakup soyu artık utanmayacak,
Yüzleri korkudan sararmayacak.
23 Elimin yapıtı olan çocuklarını
Aralarında gördüklerinde
Adımı kutsal sayacaklar;
Evet, Yakupun Kutsalını kutsal sayacak,
İsrailin Tanrısından korkacaklar.
24 Yoldan sapmış olanlar kavrayışa,
Yakınıp duranlar bilgiye kavuşacak.››

1. Vine, First Corinthians, s.23.