Yeşaya 21

8. Babil’in Yargılanması (21:1-10)

21:1-4   21’inci bölümdeki üç peygamberlik, Babil, Edom ve Arabistan için kötü haberler verir.

Deniz kıyısındaki çöl, Babil’dir. Belki de Babil’in Pers Körfezi’ne yakın olan kısmıdır. Yıkım, Babil’in üzerine çöl fırtınaları gibi üst üste gelecektir. Yağma ve soygunu sürdürdüğü için, Persler (Elam) ve Medler tarafından alçaltılacaktır. Babil artık Yahudi esirleri inlettiği gibi, hiç kimseyi inletmeyecektir. Görüm öylesine korkunçtur ki, Yeşaya dehşete kapılır.

21:5   Önderler, sözde güvenlik içinde eğlenceye dalmışken, aniden ordulara çağrı gelir (“kalkanları yağlayın!”). Referans, elbette Belşassar’ın verdiği şölene işaret etmektedir (Daniel 5’inci bölüm).

21:6-10   Rab, Yeşaya’dan savaş arabalarını ve atlıları bildirmesi için bir gözcü dikmesini ister. Günler ve gecelerce bekledikten sonra gözcü atlıların ilerlediklerini bildirir. Burada sözü edilen ordu Medler ve Persler olabilir. Sonra, bir aslan gibi kükreyerek Babil’in düşüşünü ve putperest inancını duyurur. Duyuru, Babil tarafından, harmanda ayrılmaları için dövülen buğday taneleri gibi ezilmiş bir ülke olan İsrail’e verilen bir teselli çağrısıdır. Bu önbildirinin, Babil’in düşüşünden yaklaşık iki yüzyıl önceye ait olduğunu hatırlamak yararlı olacaktır.

Bizler de Tanrı’nın egemenliğindeki gözcüler olabiliriz:

Gözcü, Tanrı’nın öğüdüne uyan kişidir, neler olacağını bilir ve olacakları bekler. Bu nedenle, Kutsal Yazılar’ı kurgu yorumlarla değil, ayetleri birbiriyle karşılaştırarak ve orada açıklananları kabul ederek öğrenen kişi, diğerlerini uyararak öğüt verebilir. Gözcü, gözcü kulesinin üzerinde (7. ayet) Tanrı’yla paydaşlık ederek durmaktadır. 1

9. Duma’nın (Edom) Yargılanması (21:11, 12)

Duma, Edom’un diğer adıdır. Kaygılı bir Edomlu, geceden geriye ne kaldığını gözcüye sorar. Bunun anlamı, Asur tehdidinin kalkıp kalkmadığıdır. Aldığı yanıt şöyledir:

Karışıklık gecesi sona erecek ve onu yeni bir gün izleyecektir. Ama çok yakında başka bir gece gelecektir. Eğer kaygı dolu sorularınıza teselli edici yanıtlar arıyorsanız, öncelikle tövbe etmelisiniz. Ancak o zaman yanıt, umduğunuz gibi olacaktır; sıkıntılı gece sona erecek, kurtuluş güneşi üzerinize doğacaktır. 2

10. Arabistan’ın Yargılanması (21:13-17)

Arabistan da sıkıntılı günler yaşayacaktır. Kervanlar, Asur ordusundan kaçarak ormanda saklanacak, katliamdan kaçanlar aç ve susuz bırakılacaklardır. Rab, Arabistan’ın görkeminin bir yıl içinde yok olacağını, savaşçılarından yalnızca birkaçının hayatta kalacağını söylemişti. ‘Ücretli adamın bir yılı’ ifadesinin anlamı, belirlenen sürenin bir yıldan bir gün bile daha uzun olmayacağıdır.

 

Kutsal Kitap

1 Deniz kıyısındaki çölle ilgili bildiri: Negevden fırtınalar nasıl üst üste gelirse,
Çölden, korkunç ülkeden bir istilacı öyle geliyor.
2 Korkunç bir görüm gördüm:
Hain hainlik etmede,
Harap eden harap etmede.
Ey Elam, saldır!
Ey Meday, onu kuşat!
Onun neden olduğu iniltileri sona erdireceğim.
3 Gördüklerimden ötürü belime ağrı saplandı,
Doğuran kadının ağrıları gibi ağrılar tuttu beni.
Duyduklarımdan sarsıldım,
Gördüklerimden dehşete düştüm.
4 Şaşkınım, titremeler sardı beni.
Özlediğim alaca karanlık bana korku veriyor artık.
5 Gördüğüm görümde sofrayı hazırlıyor,
Halıları seriyor, yiyip içiyorlar.
Kalkın, ey önderler, kalkanları yağlayın!
6 Rab bana dedi ki,
‹‹Git, bir gözcü dik, gördüğünü bildirsin.
7 Savaş arabalarının,
Atlara, eşeklere, develere binmiş insanların
Çifter çifter geldiğini görünce dikkat kesilsin.››
8 Gözcüfü, ‹‹Ey efendim,
Her gün aralıksız gözcü kulesinde duruyor,
Her gece yerimde nöbet tutuyorum›› diye bağırdı,
9 ‹‹Bak, savaş arabalarıyla atlılar
Çifter çifter geliyor!››
Sonra, ‹‹Yıkıldı, Babil yıkıldı!›› diye haber verdi,
‹‹Taptıkları bütün putlar yere çalınıp parçalandı!››
10 Ey halkım, harman yerinde
Buğday gibi dövülmüş olan halkım!
Her Şeye Egemen RABden,
İsrailin Tanrısından duyduklarımı
Size bildirdim.
11 Duma ile ilgili bildiri: Arabistanda bir yer olduğu sanılıyor. ‹‹Sessizlik›› anlamına gelir. ‹‹Edom›› sözcüğünü çağrıştırıyor. Biri Seirden bana sesleniyor:
‹‹Ey gözcü, geceden geriye ne kaldı?
Geceden geriye ne kaldı?››
12 Yanıtım şöyle: ‹‹Sabah olmak üzere,
Ama yine gece olacak.
Soracaksanız sorun, yine gelin.››
13 Arabistanla ilgili bildiri: Arabistan çalılıklarında geceleyeceksiniz,
Ey Dedan kervanları!
14 Ey Temada oturanlar,
Su getirin, susamışları karşılayın,
Kaçıp kurtulana ekmek verin.
15 Çünkü onlar kılıçtan, yalın kılıçtan,
Gerilmiş yaydan, çetin çarpışmalardan kaçtılar.
16 Rab bana şöyle dedi: ‹‹Kedarın bütün övüncü tam bir yıl sonra sona erecek.
17 Okçulardan, Kedar savaşçılarından pek az sağ kalan olacak.›› Bunu söyleyen, İsrail’in Tanrısı RAB’dir.

1. Vine, Isaiah, s.62.

2. Victor Buksbazen, The Prophet Isaiah, s.224.