Yeşaya 16

16:1,2   Moav’ın harap edilişinin anlatılması 16’ncı bölümde de sürer. Sela’ya (Petra, Edom’un başkenti) sığınmak için kaçan Moavlılar’a, Siyon Kenti’nin kurulduğu dağa (Yeruşalim), ülkenin önderine (Yahuda Kralı), daha önce Samiriye’ye gönderilen kuzular gibi (2Kr.3:4), armağan olarak kuzu göndermesi öğütlenir. Halk başlarına gelecek felaket yakın olduğu için heyecanlı ve sinirlidir.

16:3-5   RAB Moav’a, Tanrı’nın kovulmuş Yahudileri’ni karanlık bir gölge içinde saklamasını, onlara tapınma yeri ve güvenlik sağlamasını öğütler. Kırıp geçiren, yıkan, baskı yapanlar durdurulacak ve RAB, Davut’un tahtında merhamet, gerçek, adalet ve doğrulukla egemenlik sürecektir.

16:6-12   Moav’ın düşüşünün nedeni gururudur. Ülkenin her yanında yas tutulur. Verimli Heşbon tarlaları kısırlaşmış ve Sivma’nın verimli asmaları harap olmuştu. Peygamber yine bu yaygın yıkım nedeniyle yas tutar. Moav, putlarına dua ettiğinde kendisine yardım gelmeyecektir.

16:13,14   Tanrı’nın, Moav’ın düşüşüne ilişkin önceki önbildirilerine, bunların üç yıl içinde gerçekleşecekleri bilgisi de eklenir. Öngörülen zaman bir dakika bile uzamayacaktır.

 

Kutsal Kitap

1 Seladan çöl yoluyla Siyon Kentinin kurulduğu dağa,
Ülkenin hükümdarına kuzular gönderin.
2 Moavlı kızlar yuvalarından atılmış,
Öteye beriye uçuşan kuşlar gibi
Arnon Irmağının geçitlerinde dolaşıyor.
3 ‹‹Bize öğüt ver, bir karar al,
Öğle sıcağında gece gibi gölge sal üstümüze.
Kovulanları sakla, kaçakları ele verme›› diyorlar.
4 ‹‹Kovulanlarım seninle birlikte yaşasın.
Kırıp geçirenlere karşı
Biz Moavlılara sığınak ol.››
Baskı ve yıkım son bulduğunda,
Ülkeyi çiğneyenler yok olduğunda,
Sevgiye dayanan bir yönetim kurulacak,
5 Davut soyundan biri sadakatle krallık yapacak.
Yargılarken adaleti arayacak,
Doğru olanı yapmakta tez davranacak.
6 Moavın ne denli gururlanıp büyüklendiğini,
Kendini ne denli beğendiğini,
Kibirlenip küstahlaştığını duyduk.
Övünmesi boşunadır.
7 Bu yüzden Moavlılar Moav için feryat edecek,
Hepsi feryat edecek.
Kîr-Heresetin üzüm pestillerini
Anımsayıp üzülecek, yas tutacaklar.
8 Çünkü Heşbonun tarlaları,
Sivmanın asmaları kurudu.
Ulusların beyleri onların seçkin dallarını kırdılar.
O dallar ki, Yazere erişir, çöle uzanırdı,
Filizleri yayılır, gölü aşardı.
9 Bu yüzden Yazer için,
Sivmanın asmaları için acı acı ağlıyorum.
Sizleri gözyaşlarımla sulayacağım,
Ey Heşbon ve Elale!
Çünkü savaş çığlıkları yaz meyvelerinizin,
Biçtiğiniz ekinin üzerine düştü.
10 Meyve bahçelerindeki sevinç ve neşe yok oldu.
Bağlarda ne şarkı söyleyen olacak,
Ne sevinç çığlığı atan.
Üzüm sıkma çukurlarında çalışan kalmayacak,
Sevinç çığlıklarını susturdum.
11 Yüreğim bir lir gibi inliyor Moav için,
Kîr-Hereset için içim sızlıyor.
12 Moav halkı tapınma yerine çıkarak kendini yoruyor,
Dua etmek için tapınağa gidiyor, ama hepsi boşuna!
13 RABbin Moav için geçmişte söylediği budur.
14 RAB şimdi diyor ki, ‹‹Moav’ın övündükleri de kalabalık halkı da tam üç yıl sonra rezil olacak. Sağ kalan çok az sayıda kişiyse güçsüz olacak.››