Yeşaya 15

4. Moav’ın Yargılanması (15, 16. Bölümler)

15:1-7   Yeşaya Moav’ın sonu hakkında etkili ve güzel bir ifadeyle ağıt yakar. Moav’ın güçlü surlara sahip iki kenti olan Ar ve Kîr aniden yok edilirler. Kentler ve küçük köyler yasa boğulur. Yeşaya bile ülkelerinden kaçan insanlara şefkat besler. Kırlık yerler ıssızlaşır ve insanlar, kazanıp biriktirdikleri ne kadar mal varsa yanlarına alarak sınıra akın ederler.

15:8-9   Feryat, Moav sınırlarına kadar yayılır. 2. ayetteki Divon Kenti’nin adı, 9’uncu ayette Dimon’a dönüşür. Bu belki de bir sözcük oyunudur, çünkü Dimon İbranice’de dam (kan) sözcüğüyle benzerdir. Bu nedenle “Dimon suları kanla dolacaktır.” Kaçanların üzerine ise aslan salınacaktır.

 

Kutsal Kitap

1 Moavla ilgili bildiri: Moavın Ar Kenti bir gecede viraneye döndü, yok oldu,
Moavın Kîr Kenti bir gecede viraneye döndü, yok oldu.
2 Bu yüzden Divon halkı ağlamak için tapınağa,
Tapınma yerlerine çıktı.
Moav halkı, Nevo ve Medeva için feryat ediyor.
İnsanlar saçlarını sakallarını kesiyor.
3 Çul giyiyorlar sokaklarda,
Damlarda, meydanlarda herkes feryat ediyor,
Gözyaşları sel gibi.
4 Heşbon ve Elalenin haykırışları
Yahasa ulaşıyor.
Moav askerleri bu yüzden feryat ediyor,
Yürekleri korku içinde.
5 Yüreğim sızlıyor Moav için.
Kaçanlar Soara, Eglat-Şelişiyaya ulaştı,
Ağlaya ağlaya çıkıyorlar Luhit Yokuşundan,
Horonayim yolunda yıkımlarına ağıt yakıyorlar.
6 Nimrim suları kuruduğu için otlar sararıp soldu.
Taze ot kalmadı, yeşillik yok artık.
7 Bu yüzden halk kazanıp biriktirdiği ne varsa,
Kavak Vadisi üzerinden taşıyacak.
8 Haykırışları Moav topraklarında yankılanıyor,
Feryatları Eglayime, Beer-Elime dek ulaştı.
9 Çünkü Dimon suları kan dolu,
Ama başına daha beterini getireceğim.
Moav’dan kaçıp kurtulanların,
Ülkede sağ kalanların üzerine aslan salacağım.