Yeşaya 11

3. Mesih’in Bin Yıllık Egemenliği (11, 12. Bölümler)

11:1   Yeşaya 11’inci bölüm, Kutsal Kitap’taki Bin Yıllık dönem hakkında en geniş bilgi veren kısımlardan biridir. Peygamberlerde sık sık görülen çabuk geçişlerden birinde, şimdi Mesih’in ikinci gelişine dikkatimiz çekilmektedir.

Önce Davut’un Oğlu’nun soyunu görürüz, Davut’un babası olan İşay’ın kütüğünden bir filiz 1 çıkacaktır (1Sa.17:12).

11:2   Mesih’in Rab’bin Ruhu’yla meshedilmesi, üç çift ruhsal nitelikle ifade edilir. W. E. Vine bu nitelikleri şöyle açıklar:

Bilgelik ve anlayış ruhu zihinsel güçlerle ilgilidir: Bilgelik, olanların doğasını, anlayış ise olanların farklılıklarını birbirinden ayırt eder. Öğüt ve güç ruhu pratik eylemlerle ilgilidir: Öğüt, doğru sonuçlara uyarlanma yeteneğidir, güç ise bunları uygulamak için kullanılır. Bilgi ve Rab korkusu ruhu RAB’le paydaşlıkla ilgilidir; buradaki bilgi Rab hakkındaki bilgidir (Bu özelliklerin her ikisi de Rab’be aittir). Mesih şöyle dedi: “Siz O’nu tanımıyorsunuz (ginosko; O’nu tanımaya başlamadınız), ama ben O’nu tanıyorum (oida; ben O’nu sezgiyle ve tam olarak biliyorum)” (Yuhanna 8:55). 2

11:3-5   Daha sonra Mesih’in egemenliğindeki adalet görkemli bir şiirsellikle tanımlanır; kötüleri cezalandıracağından, kişisel doğruluğundan, esenlik ve güvenlik içinde egemenlik süreceğinden söz eder.

11:6-9a   Yabanıl hayvanlar bile Mesih’in egemenliğine boyun eğeceklerdir. Emzikteki bebek, kobra yuvasının üzerinde oynayabilecektir. 3

11:9b   Kutsal Yazılar’ın tümündeki en görkemli vaatlerden biri, dokuzuncu ayetin ikinci yarısında yer alır. Bin yıllık egemenlik sırasındaki ideal koşulların nedenini bildirir. Jennings bunu kafiyeli sözlerle şiirsel olarak ortaya koymuştur:

Sular denizi nasıl dolduruyorsa

Dünya da O’nun bilgisiyle dolu olacak…

11:10-16   Mesih, ulusları kendisine çeken bir sancak olacaktır. Kaldığı yer görkemli olacaktır. Rab halkının sağ kalanlarını dünyanın her yerinden tekrar bir araya toplayacaktır. Yahuda ve İsrail (Efrayim) birlikte esenlik içinde yaşayacak ve düşmanlarına boyun eğdireceklerdir: Filistliler, Edomlular, Moavlılar ve Ammonlular. Süveyş Körfezi tamamıyla kurutulacak, Fırat Irmağı, Yahudiler’in ülkeye geri dönebilmeleri için yedi dereye bölünecektir. Asur ve İsrail’i, kuzeyden dönüşün kolaylaştırılması için bir çıkış yolu birbirine bağlayacaktır.

 

Kutsal Kitap

1 İşayın kütüğünden yeni bir filiz çıkacak,
Kökünden bir fidan meyve verecek.
2 RABbin Ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu,
Öğüt ve güç ruhu, bilgi ve RAB korkusu ruhu
Onun üzerinde olacak.
3 RAB korkusu hoşuna gidecek.
Gözüyle gördüğüne göre yargılamayacak,
Kulağıyla işittiğine göre karar vermeyecek.
4 Yoksulları adaletle yargılayacak,
Yeryüzünde ezilenler için dürüstçe karar verecek.
Dünyayı ağzının değneğiyle cezalandıracak,
Kötüleri soluğuyla öldürecek.
5 Davranışının temeli adalet ve sadakat olacak. ‹‹Adalet ve sadakat belindeki kuşaktır››.
6 Onun döneminde kurtla kuzu bir arada yaşayacak,
Parsla oğlak birlikte yatacak,
Buzağı, genç aslan ve besili sığır yanyana duracak,
Onları küçük bir çocuk güdecek.
7 İnekle ayı birlikte otlayacak,
Yavruları bir arada yatacak.
Aslan sığır gibi saman yiyecek.
8 Emzikteki bebek kobra deliği üzerinde oynayacak,
Sütten kesilmiş çocuk elini engerek kovuğuna sokacak.
9 Kutsal dağımın hiçbir yerinde
Kimse zarar vermeyecek, yok etmeyecek.
Çünkü sular denizi nasıl dolduruyorsa,
Dünya da RABbin bilgisiyle dolacak.
10 O gün İşayın kökü ortaya çıkacak,
Halklara sancak olacak,
Uluslar ona yönelecek.
Kaldığı yer görkemli olacak.
11 O gün Rab, Asurdan,
Mısır, Patros, Kûş, Elam,
Şinar, Hama ve deniz kıyılarından
Halkının sağ kalanlarını kurtarmak için
İkinci kez elini uzatacak.
12 Uluslar için sancak kaldıracak,
Sürgün İsraillileri toplayacak,
Dağılmış Yahudalıları
Dünyanın dört bucağından bir araya getirecek.
13 Efrayim halkının kıskançlığı yok olacak,
Yahudalıları sıkıştıranlar ortadan kalkacak.
Efrayim Yahudayı kıskanmayacak,
Yahuda Efrayimi sıkıştırmayacak.
14 Batıdaki Filistlilere saldırıp
Hep birlikte doğudakilerin her şeyini yağmalayacaklar.
Edom ve Moav halklarının topraklarına el koyacak,
Ammonlulara boyun eğdirecekler.
15 RAB Mısırın Süveyş Körfezini tümüyle kurutacak.
Elinin bir sallayışıyla estireceği kavurucu rüzgarla
Fıratı süpürüp yedi dereye bölecek.
Öyle ki, insanlar ırmak yatağından çarıkla geçebilsin.
16 RAB’bin Asur’da sağ kalan halkı için
Bir çıkış yolu olacak;
Tıpkı Mısır’dan çıktıkları gün
İsrailliler’in de bir çıkış yolu olduğu gibi.

1. “İşte, bir gün nasıl da çiçek açıyor” şeklinde başlayan eski ve güzel bir Alman Noel ilahisi, burada Yeşaya’nın düşüncelerini yansıtıyor gibidir. Yazar, İşay’ın kütüğünden çıkacak bir filiz için şiirsel bir ifade taşıyan gülü seçmiştir.

2. Vine, Isaiah, s.49.

3. Amerikalı sanatçı Edward Hicks bu bölümü o kadar çok sevmişti ki, “Esenlik Krallığı” olarak adlandırılan çeşitli tablolar yapmıştı. Çekici üslubu, hayvan anatomisi bilgisinin çok üstündeydi.