Yeremya 48

C. Moav’a İlişkin Önbildiriler (48. Bölüm)

48:1-10   Moav da Babil istilasıyla büyük yıkıma uğrayacaktır. Kentleri yıkılacak, yıkım çığlığı bütün ülkede duyulacaktır. Halka yağmacılardan kaçmaları öğütlenir. Kendi işlerine ve hazinelerine boş yere güvenmişlerdir; şimdi ulusal ilahları Kemoş da onlarla sürgüne gidecektir. 10’uncu ayet, istilacıya edilmiş bir lanettir. Bizler için de Rab’bin işini baştan savma yaptığımızda ve Tanrı’nın öğüdünü bildirme konusunda başarısız olduğumuzda, hoşumuza gitmese de bir uyarı niteliğinde olabilir.

48:11-27   Moav, tarihi boyunca güvenlik içindeydi, ama bu onun davranışlarını düzeltmesine yetmedi. Şarap tortusu gibi durgun kaldı, bir kaptan öbürüne boşaltılmadı ve bu nedenle tadını yitirmedi. Şimdi Kildaniler, ulusun güvendiği her şeyi yok edeceklerdir. Moav, İsrail nasıl Beytel’den utandırıldıysa, aynı şekilde Kemoş’tan utanacaktır. Boş övünmeler ağıtlara döndü. Kaleler yıkıldı, insanlar kaçıştı, ülke aşağılandı. Yayladaki kentler harabeye döndü. Moav, İsrail’le alay ettiği için Tanrı tarafından alay konusu edildi.

48:28-39   Bir zamanlar gururlanan insanlar, kentlerden kaçarak kayalara sığındılar. Küstahlık ve kibirleriyle ünlüydüler, ama şimdi Tanrı mahvolan ürünleri, sevinç ve mutluluklarını yitirmeleri nedeniyle onlar için içtenlikle yas tutmaktadır. Tanrı bu putperest ulusu yok etmekle tehdit ederken, Moavdan bir umutsuzluk çığlığı yükselir. Tanrı, bütün zenginliğini kaybetmiş olan Kîr-Hereset halkı için tekrar yas tutar. Moav halkı bu sırada acıyla feryat etmektedir.

48:40-47   Babil, bir kartal gibi dehşet ve yıkım saçarak kanatlarını Moavın üzerine açacaktır. Kaçmak imkansız olacaktır. Halk sürgüne gitse de, daha sonraki günlerde yenileceklerdir.

 

Kutsal Kitap

1 Moava ilişkin: İsrailin Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB şöyle diyor: ‹‹Vay Nevonun başına gelenlere!
Çünkü viraneye çevrilecek.
Kiryatayim utandırılacak, ele geçirilecek.
Misgav utandırılacak, kırılıp dökülecek.
2 Moav artık övülmeyecek,
Heşbonda onun yıkımı için düzen kuracak,
‹Haydi, şu Moav ulusuna son verelim› diyecekler.
Ey Madmenfö, sen de susturulacaksın,
Kılıç kovalayacak seni. çağrıştırıyor.
3 Horonayimden feryat duyulacak:
‹Kent mahvoldu, büyük yıkıma uğradı!›
4 ‹‹Moav yıkılacak,
Yavrularının ağlayışı duyulacak.
5 Ağlaya ağlaya çıkıyorlar Luhit Yokuşundan,
Horonayim inişinde
Yıkımın neden olduğu acı feryatlar duyuluyor.
6 Kaçın, canınızı kurtarın!
Çölde yaban eşeğifö gibi koşun! ağacı››.
7 ‹‹Evet, başarılarına, mal varlığına güvendiğin için
Sen de ele geçirileceksin.
İlahın Kemoş da kâhinleri ve görevlileriyle birlikte
Sürgün edilecek.
8 Yok edici her kente uğrayacak,
Tek kent kurtulmayacak.
Vadi yerle bir olacak,
Yayla altüst edilecek›› diyor RAB.
9 ‹‹Moav toprağına tuz dökün, kısırlaşsın,
Kentleri öyle viran olacak ki,
Kimse yaşamayacak oralarda.
10 Lanet olsun RABbin işini savsaklayana!
Kılıcını kan dökmekten alıkoyana lanet olsun!
11 Moav gençliğinden bu yana güvenlikteydi,
Şarap tortusu gibi durgun kaldı,
Bir kaptan öbürüne boşaltılmadı,
Sürgüne gönderilmedi.
O yüzden tadını yitirmedi, kokusu bozulmadı.
12 ‹‹Ama onu boşaltacak adamları göndereceğim günler geliyor›› diyor RAB, ‹‹Onu boşaltacaklar. Kaplarını boşaltacak, küplerini paramparça edecekler.
13 İsrail halkı güvendiği Beytelden nasıl utandıysa, Moav da Kemoş ilahından öyle utanacak.
14 ‹‹Nasıl, ‹Biz yiğidiz,
Savaşa hazır askerleriz› dersiniz?
15 Moav ve kentlerini yerle bir eden,
Saldırıya geçti.
En seçkin gençleri kesime gidecek.
Adı Her Şeye Egemen RAB olan Kral böyle diyor.
16 Moavın yıkımı yakında geliyor,
Uğrayacağı felaket hızla yaklaşıyor.
17 Dövünün onun için,
Ey çevresinde yaşayan, ününü bilen sizler!
‹Kudret asası,
Görkemli değnek nasıl da kırıldı!› deyin.
18 ‹‹Ey Divon Kentinde yaşayan halk,
Görkeminden in,
Kuru toprak üstünde otur.
Çünkü Moavı yerle bir eden sana da saldıracak,
Kalelerini yıkacak.
19 Ey sen, Aroerde oturan,
Yol kenarında dur da gözle!
Kaçan adama, kurtulan kadına,
‹Ne oldu?› diye sor.
20 Moav utandırıldı, darmadağın oldu.
Feryat et, haykır!
Moavın yıkıldığını Arnon Vadisinde duyur.
21-24 ‹‹Yayladaki kentler -Holan, Yahas, Mefaat, Divon, Nevo, Beytdivlatayim, Kiryatayim, Beytgamul, Beytmeon, Keriyot, Bosra, uzak yakın bütün Moav kentleri- yargılanacak.
25 Moavın boynuzu kesildi, kolu kırıldı›› diyor RAB.
26 ‹‹Moavı sarhoş edin,
Çünkü RABbe büyüklük tasladı.
Moav kendi kusmuğunda yuvarlanacak,
Alay konusu olacak.
27 İsrail senin için gülünesi bir ulus mu oldu?
Hırsızlar arasında mı yakalandı ki,
Ondan söz ettikçe baş sallıyorsun?
28 ‹‹Ey Moavda yaşayanlar,
Kentlerinizi terk edip kayalara sığının.
Uçurumun ağzında yuvasını yapan
Güvercin gibi olun.
29 Moavın ne denli gururlanıp büyüklendiğini,
Kendini ne denli beğendiğini,
Kibirlenip küstahlaştığını,
Övünüp kabardığını duyduk.
30 Küstahlığını biliyorum›› diyor RAB,
‹‹Övünmesi boşunadır, yaptıkları da.
31 Bu yüzden Moav için haykıracak,
Bütün Moav için feryat edeceğim.
Ağlayacağım Kîr-Hereset halkı için.
32 Ey Sivma asması,
Senin için Yazer halkından çok ağlayacağım.
Filizlerin gölü aşıp
Yazere ulaştı.
Yok edici yaz meyvelerini, üzümünü yok etti.
33 Moavın meyve bahçelerinden, tarlalarından
Sevinç ve neşe yok oldu.
Üzüm sıkma çukurlarından şarap akışını durdurdum;
Kimse sevinç çığlıklarıyla üzüm ezmiyor,
Çığlıklar var, ama sevinç çığlıkları değil.
34 ‹‹Heşbon ve Elalenin haykırışları
Yahasa ulaşıyor.
Soardan Horonayime,
Eglat-Şelişiyaya dek çığlıklar yükseliyor.
Çünkü Nimrim suları bile kurudu.
35 Moavda puta tapılan yerlerde
Sunu sunanları,
İlahlarına buhur yakanları
Yok edeceğim›› diyor RAB.
36 ‹‹Bu yüzden yüreğim ney gibi
İnliyor Moav için;
Kîr-Hereset halkı için ney gibi
İnliyor yüreğim.
Çünkü elde ettikleri zenginlik uçup gitti.
37 ‹‹Herkes saçını sakalını kesecek,
Elini yaralayacak,
Beline çul saracak.
38 Moav damlarında, meydanlarında
Yalnız ağlayış var.
Çünkü Moavı kimsenin beğenmediği
Bir kap gibi kırdım›› diyor RAB.
39 ‹‹Nasıl da darmadağın oldu Moav!
Nasıl acıyla feryat ediyor!
Nasıl da sırtını dönüyor utançtan!
Moav çevresindekilere alay konusu,
Dehşet verici bir örnek oldu.››
40 RAB diyor ki,
‹‹Bakın! Düşman birden çullanan bir kartal gibi
Kanatlarını Moavın üzerine açacak.
41 Keriyot ele geçirilecek,
Kaleler alınacak.
O gün Moavlı askerlerin yüreği,
Doğum sancısı çeken kadının yüreği gibi olacak.
42 Moav yıkıma uğrayacak,
Halk olmaktan çıkacak;
Çünkü RABbe karşı büyüklük tasladı.
43 Önünde dehşet, çukur ve tuzak var,
Ey Moav halkı!›› diyor RAB.
44 ‹‹Dehşetten kaçan çukura düşecek,
Çukurdan çıkan tuzağa yakalanacak;
Çünkü Moavın üzerine
Cezalandırma yılını getireceğim›› diyor RAB.
45 ‹‹Heşbonun gölgesinde
Bitkin düşmüş kaçkınlar.
Çünkü Heşbondan ateş,
Sihonun ortasından alev çıktı;
Moavlıların alınlarını,
Kargaşa çıkaranların başlarını yakıp yok etti.
46 Vay sana, ey Moav!
İlah Kemoşun halkı yok oldu,
Oğulların sürgüne gönderildi,
Kızların tutsak alındı.
47 Ama son günlerde
Yine eski gönencine kavuşturacağım Moav’ı›› diyor RAB. Moav’ın yargısı burada sona eriyor.