Yeremya 39

5. Yeruşalim’in Düşüşü (39. Bölüm)

39:1-10   Yeruşalim Babilliler tarafından ele geçirildiğinde (İ.Ö. 586), Sidkiya, oğulları ve askerleri kaçmayı denediler, ama yakalanarak Rivla’ya götürüldüler. Kralın oğulları öldürüldü, kendisinin gözleri oyuldu ve sürgüne gönderildi. Kent yıkıldı, sadece yoksullar ülkede kaldı.

39:11-14   Babil Kralı Nebukadnessar, muhafız birliği komutanı Nebuzaradan aracılığıyla, Yeremya’ya iyi davranılmasını buyurdu. Böylece peygamber, muhafız avlusundan ayrılarak Gedalya’ya teslim edildi.

39:15-18   Etiyopyalı Hadım Ebet-Melek 1, daha önce Rab’den güvence vaadi almıştı. O tarihlerde kurtulduğunu tahmin ediyoruz. 15-18’inci ayetler tarihsel sıraya uygundurlar ve 38:13’ten sonraki ayetlerle bu uyumu gösterirler.

 

Kutsal Kitap

1 Yahuda Kralı Sidkiyanın dokuzuncu yılının onuncu ayında Babil Kralı Nebukadnessar bütün ordusuyla Yeruşalim önlerine gelerek kenti kuşattı.
2 Sidkiyanın krallığının on birinci yılında, dördüncü ayın dokuzuncu günü kent surlarında gedik açıldı.
3 Yeruşalim ele geçirilince Babil Kralının bütün komutanları -Samgarlı Nergal-Sareser, askeri danışman Nebo- Sarsekim, baş görevli Nergal-Sareser ve bütün öteki görevliler- içeri girip Orta Kapıda oturdular.
4 Yahuda Kralı Sidkiyayla askerler onları görünce kaçtılar. Gece kral bahçesinin yolundan iki duvarın arasındaki kapıdan kaçarak Arava yoluna çıktılar.
5 Ama artlarına düşen Kildani ordusu Eriha ovalarında Sidkiyaya yetişti, onu yakalayıp Hama topraklarında, Rivlada Babil Kralı Nebukadnessarın huzuruna çıkardılar. Nebukadnessar onun hakkında karar verdi:
6 Rivlada Sidkiyanın gözü önünde oğullarını, sonra da bütün Yahuda ileri gelenlerini öldürttü.
7 Sidkiyanın gözlerini oydu, zincire vurup Babile götürdü.
8 Kildaniler sarayla halkın evlerini ateşe verdiler, Yeruşalim surlarını yıktılar.
9 Komutan Nebuzaradan kentte sağ kalanları, kendi safına geçen kaçakları ve geri kalan halkı Babile sürgün etti.
10 Ancak hiçbir şeyi olmayan bazı yoksulları Yahudada bıraktı, onlara bağ ve tarla verdi.
11 Babil Kralı Nebukadnessar, muhafız birliği komutanı Nebuzaradan aracılığıyla Yeremyayla ilgili şu buyruğu verdi:
12 ‹‹Onu sorumluluğun altına al, ona iyi bak, hiç zarar verme, senden ne dilerse yap.››
13 Bunun üzerine muhafız birliği komutanı Nebuzaradan, askeri danışman Nebuşazban, baş görevli Nergal-Sareser ve Babil Kralının öbür görevlileri
14 adam gönderip Yeremyayı muhafız avlusundan getirttiler. Evine geri götürmesi için Şafan oğlu Ahikam oğlu Gedalyanın koruyuculuğuna verdiler. Böylece Yeremya halkı arasında yaşamını sürdürdü.
15 Yeremya daha muhafız avlusunda tutukluyken RAB ona şöyle seslenmişti:
16 ‹‹Git, Kûşlu Ebet-Meleke de ki, ‹İsrailin Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB şöyle diyor: Bu kent üzerine yarar değil, zarar verecek sözlerimi yerine getirmek üzereyim. O gün olanları sen de göreceksin.
17 Ama o gün seni kurtaracağım diyor RAB. Korktuğun adamların eline teslim edilmeyeceksin.
18 Seni kesinlikle kurtaracağım, kılıçla öldürülmeyeceksin. Hiç değilse canını kurtarmış olacaksın. Çünkü bana güvendin, diyor RAB.› ››

1. “Kralın hizmetkârı” anlamına gelir.