Yeremya 35

2. Rekavlılar’ın Ödüllendirilen İtaati (35. Bölüm)

35:1-11   Yeremya, Rekavlılar’ı Rab’bin Tapınağı’na davet etti ve odalardan birinde onlara içmeleri için şarap sunarak Rab’be itaat etti. Rekavlılar içkiyi nazikçe reddettiler, çünkü atalarından böyle buyruk almışlardı. Aynı şekilde ev yapmıyor, tohum ve asma da dikmiyorlardı (Kildaniler’den kaçmak için Yeruşalim’de yaşamak zorunda kalmışlardı). Gerçek bir yolcunun özelliklerine sahiptiler.

35:12-19   Yahuda halkı ise Rab’bin buyruklarını dinlemiyor ve bu nedenle cezalandırılıyordu. Rekavlılar, daima Tanrı’nın önünde duran bir adama sahip olmakla ödüllendirileceklerdi. İ.Ö. 841’de kuzey krallığında Baal’a tapınmayı kaldırarak Yehu’ya yardım eden Yehonadav’ın babası Rekav’ın adıyla anılıyorlardı. Ataları, Yahuda’ya bağlanan ve onlarla dost olan, ama yaşam biçimleriyle özdeşleşmeyen, Kenliler’di (1Ta.2:55) (Daily Notes of the Scripture Union).

Bazı kişiler, Rehavlılar’ın Levi oymağıyla kaynaştığını ve Tanrı’nın vaadinin bu şekilde gerçekleştiğini düşünür. Bugün Rekavlılar’ı tanımlayamasak da, bin yıllık dönemde kimliklerini tanıyacağımıza inanıyoruz.

 

Kutsal Kitap

1 Yahuda Kralı Yoşiya oğlu Yehoyakim döneminde RAB Yeremyaya şöyle seslendi:
2 ‹‹Rekavlıların evine gidip onlarla konuş. Onları RABbin Tapınağının odalarından birine götürüp şarap içir.››
3 Bunun üzerine Havassinya oğlu Yirmeya oğlu Yaazanyayı, kardeşlerini, bütün çocuklarını ve Rekav ailesinin öbür üyelerini yanıma alıp
4 Tanrı adamı Yigdalya oğlu Hananın oğullarının RABbin Tapınağındaki odasına götürdüm. Bu oda önderlerin odasının bitişiğinde, kapı görevlisi Şallum oğlu Maaseyanın odasının üstündeydi.
5 Rekav ailesinin üyelerinin önüne şarap dolu testiler, kâseler koyarak, ‹‹Buyrun, şarap için›› dedim.
6 Ne var ki, ‹‹Biz şarap içmeyiz›› diye karşılık verdiler, ‹‹Çünkü atamız Rekav oğlu Yehonadav bize şu buyruğu verdi: ‹Siz de soyunuzdan gelenler de asla şarap içmeyeceksiniz!
7 Ayrıca ev yapmayacak, tohum ekmeyecek, bağ dikmeyeceksiniz. Böyle şeyler edinmeyecek, ömür boyu çadırlarda yaşayacaksınız. Öyle ki, göç ettiğiniz topraklarda uzun süre yaşayasınız.›
8 Atamız Rekav oğlu Yehonadavın bize buyurduğu her şeyi yaptık. Kendimiz de karılarımız, oğullarımız, kızlarımız da hiç şarap içmedik.
9 İçinde oturmak için evler yapmadık, bağlar, tarlalar, ekinler edinmedik.
10 Çadırlarda yaşadık; atamız Yehonadav ne buyurduysa hepsini yaptık.
11 Ama Babil Kralı Nebukadnessar bu ülkeye saldırınca, ‹Haydi, Kildan ve Aram ordusundan kaçmak için Yeruşalime gidelim› dedik. Bunun için Yeruşalimde kaldık.››
12 Bundan sonra RAB Yeremyaya şöyle seslendi:
13 ‹‹İsrailin Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB şöyle diyor: ‹Git, Yahuda halkına ve Yeruşalimde yaşayanlara şunları söyle: Sözlerimi dinleyerek hiç ders almayacak mısınız, diyor RAB.
14 Rekav oğlu Yehonadav, soyuna şarap içmemelerini buyurdu; buyruğuna uyuldu. Bugüne dek şarap içmediler. Çünkü atalarının buyruğuna uydular. Bense size defalarca seslendiğim halde beni dinlemediniz.
15 Defalarca size kullarım peygamberleri gönderdim. Kötü yolunuzdan dönmeniz, davranışlarınızı düzeltmeniz, başka ilahların ardınca gidip onlara tapınmamanız için hepinizi uyardılar. Ancak o zaman size ve atalarınıza verdiğim toprakta yaşayacaksınız. Ama kulak verip beni dinlemediniz.
16 Rekav oğlu Yehonadavın soyu atalarının verdiği buyruğu tuttu, ama bu halk beni dinlemedi.›
17 ‹‹Bu yüzden İsrailin Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB diyor ki, ‹İşte, Yahuda ve Yeruşalimde yaşayan herkesin başına sözünü ettiğim her felaketi getirmek üzereyim. Çünkü onları uyardım, ama dinlemediler; onları çağırdım, ama yanıt vermediler.› ››
18 Yeremya Rekav ailesine şöyle dedi: ‹‹İsrailin Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB diyor ki, ‹Atanız Yehonadavın buyruğuna uydunuz, onun bütün uyarılarını dikkate aldınız, size buyurduğu her şeyi yaptınız.›
19 Bunun için İsrail’in Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB diyor ki, ‹Rekav oğlu Yehonadav’ın soyundan önümde hizmet edecek olanlar hiçbir zaman eksilmeyecek.› ››