Yeremya 28

E. Sahte Peygamber Hananya ve Ölümü (28. Bölüm)

28:1-9   Azzur oğlu Hananya, Babil tutsaklığının iki yıl içinde sona ereceğine ilişkin sahte bir duyuru yapar. Yeremya bunun doğru olmasını arzuladığını söyler, ama bildirinin gerçekleşmeyeceğini bildirir. Gerçek peygamberler bir ağızdan felaket, sahte peygamberler ise esenlik bildirdiler.

28:10-17   Hananya, Yeremya’nın boynundaki boyunduruğu çıkartıp kırdı ve sahte peygamberlikte bulundu. Peygamber Yeremya ise yoluna gitti (11. ayet). Kelly, peygamberin kendisini nasıl tuttuğuna ilişkin şu yorumu yapar:

 Rab’bin hizmetkârı çekişmemelidir. Tunç bir duvara benzeyen, krallara, peygamberlere ve kâhinlere karşı direnen aynı kişi, şimdi peygamber Hananya’yı desteklemeyi reddeder.

Davranışının nedeni açıktır. Tövbe umudu varken ya da lütuf sayesinde dayanılması söylendiğinde Yeremya paylamamış ve uyarmamıştı, ama Rab’bin adıyla yapılan bildiriler sahte olduğunda, yanlarından ayrılarak yoluna gitti. Peygamberleri yargılamayı Tanrı’ya bıraktı. Yeremya doğruyu söylüyorsa, Hananya yalan söylüyordu. 1

Tanrı, ulusların boynuna Babil Kralı Nebukadnessar’a hizmet etmeleri için demirden bir boyunduruk takacaktı. Hananya yalan söyleyen peygamber olarak suçlanır ve o yıl öleceği bildirilir; iki ay sonra da ölür (1. ayet, 5. ay; 17. ayet, 7. ay).

 

Kutsal Kitap

1 Aynı yıl Yahuda Kralı Sidkiyanın krallığının başlangıcında, dördüncü yılının beşinci ayında Givonlu Azzur oğlu Peygamber Hananya RABbin Tapınağında kâhinlerle bütün halkın önünde bana şöyle dedi:
2 ‹‹İsrailin Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB diyor ki, ‹Babil Kralının boyunduruğunu kıracağım.
3 Babil Kralı Nebukadnessarın buradan alıp Babile götürdüğü RABbin Tapınağına ait bütün eşyaları iki yıl içinde buraya geri getireceğim.
4 Yahuda Kralı Yehoyakim oğlu Yehoyakinle Babile sürgüne giden bütün Yahudalıları buraya geri getireceğim› diyor RAB, ‹Çünkü Babil Kralının boyunduruğunu kıracağım.› ››
5 Bunun üzerine Peygamber Yeremya, kâhinlerin ve RABbin Tapınağındaki halkın önünde Peygamber Hananyayı yanıtladı.
6 Yeremya şöyle dedi: ‹‹Amin! RAB aynısını yapsın! RAB, tapınağına ait eşyalarla bütün sürgünleri Babilden buraya geri getirerek ettiğin peygamberlik sözlerini gerçekleştirsin!
7 Yalnız şimdi sana ve halka söyleyeceğim şu sözü dinle:
8 Çok önce, benden de senden de önce yaşamış peygamberler birçok ülke ve büyük krallığın başına savaş, felaket, salgın hastalık gelecek diye peygamberlik ettiler.
9 Ancak esenlik olacağını söyleyen peygamberin sözü yerine gelirse, onun gerçekten RABbin gönderdiği peygamber olduğu anlaşılır.››
10 Bunun üzerine Peygamber Hananya, Peygamber Yeremyanın boynundan boyunduruğu çıkarıp kırdı.
11 Sonra halkın önünde şöyle dedi: ‹‹RAB diyor ki, ‹Babil Kralı Nebukadnessarın bütün ulusların boynuna taktığı boyunduruğu iki yıl içinde işte böyle kıracağım.› ›› Böylece Peygamber Yeremya yoluna gitti.
12 Peygamber Hananya Peygamber Yeremyanın boynundaki boyunduruğu kırdıktan sonra RAB Yeremyaya şöyle seslendi:
13 ‹‹Git, Hananyaya de ki, ‹RAB şöyle diyor: Sen tahtadan yapılmış boyunduruğu kırdın, ama yerine demir boyunduruk yapacaksın!
14 Çünkü İsrailin Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB diyor ki, Babil Kralı Nebukadnessara kulluk etmeleri için bütün bu ulusların boynuna demir boyunduruk geçirdim, ona kulluk edecekler. Yabanıl hayvanları da onun denetimine vereceğim.› ››
15 Peygamber Yeremya Peygamber Hananyaya, ‹‹Dinle, ey Hananya!›› dedi, ‹‹Seni RAB göndermedi. Ama sen bu ulusu yalana inandırdın.
16 Bu nedenle RAB diyor ki, ‹Seni yeryüzünden silip atacağım. Bu yıl öleceksin. Çünkü halkı RABbe karşı kışkırttın.› ››
17 Peygamber Hananya o yılın yedinci ayında öldü.

1. Kelly, Jeremiah, s.67.