Yeremya 25

B. Önceden Bildirilen, Babil’deki Yetmiş Yıllık Sürgünlük (25:1-11)

Yeremya, Yahuda halkını yirmi üç yıl boyunca uyarmış, diğer Tanrı adamları da onları sürekli tövbeye çağırmışlardı. Dinlemedikleri için Tanrı, kulu Nebukadnessar tarafından tutsak edilecek ve yetmiş yıl boyunca sürgünde kalacaklardı.

Sürgünlüğün yetmiş yıl süreceği ve Tanrı’nın bunu Yahudiler’e önceden bildirdiği, 2.Tarihler 36:20, 21’de belirtilmiştir:

Kılıçtan kaçanları, kendisine kul olacakları Babil’e taşıdı ve oğulları Pers Krallığı’nın egemenliğine kadar Yeremya tarafından iletilen Tanrı sözünün yerine gelmesi için tutsak düştüler. Virane olarak yaşadığı sürece, yetmiş yıl dolana kadar Şabat’ı yerine getirdi.

Levililer 25:3-5’de, toprağın her yedi yılda bir ekilmeyip dinlendirilmesi gerektiği öğretilir. Halk bu yasayı yerine getirmedi.

C. Yargılanacak Olan Babilliler (25:12-38)

25:12-29   Sürgünden çabuk dönüş umudu, bu nedenle bir yalandı. Yetmiş yıl sonra, Tanrı gazabını Kildaniler’e (Babilliler’e) yönlendirecekti. Tanrı, Yeremya’ya, Yahuda’ya ve Nebukadnessar tarafından ezilecek olan diğer uluslara duyduğu öfkeyi bildirmesi için bir şarap kasesi verir. Tanrı’nın gazabı, sonunda Nebukadnessar’ın (Şeşak Kralı) üzerine de inecektir. Yeremya peygamberlik sözleriyle, bu uluslara Tanrı gazabının kasesinden içmeleri gerektiğini anlatmalıdır. Eğer Tanrı önce Yeruşalim’i cezalandırırsa, ulusların cezadan kaçmayı beklemeleri saçmalıktır.

25:30-38   Bu ayetler, Tanrı’nın şiddetli öfke kasesinin korkularını kükremek, gürlemek gibi ifadelerle güçlendirir. Yahudi sürüsünün önderleri feryat edeceklerdir, çünkü Rab onların otlaklarını yok etmiştir.

 

Kutsal Kitap

1 Yahuda Kralı Yoşiya oğlu Yehoyakimin döneminin dördüncü yılında, RAB Yahuda halkıyla ilgili olarak Yeremyaya seslendi. Nebukadnessarın Babil Kralı oluşunun birinci yılıydı bu.
2 Peygamber Yeremya Yahuda halkına ve Yeruşalimde yaşayanlara RABbin sözünü aktararak şöyle dedi:
3 Yirmi üç yıldır, Yahuda Kralı Amon oğlu Yoşiyanın döneminin on üçüncü yılından bugüne dek, RAB bana sesleniyor. Ben de RABbin sözünü defalarca size aktardım, ama dinlemediniz.
4 RAB peygamber kullarını defalarca size gönderdi, ama dinlemediniz, kulak asmadınız.
5 Sizi uyardılar, ‹‹Şimdi herkes kötü yolundan, kötü işlerinden dönsün ki, RABbin sonsuza dek size ve atalarınıza verdiği toprakta yaşayasınız›› dediler,
6 ‹‹Kulluk etmek, tapınmak için başka ilahların ardınca gitmeyin; elinizle yaptığınız putlarla beni öfkelendirmeyin ki, ben de size zarar vermeyeyim.››
7 ‹‹Ama beni dinlemediniz›› diyor RAB, ‹‹Sonuç olarak elinizle yaptığınız putlarla beni öfkelendirip kendinizi zarara soktunuz.››
8 Bunun için Her Şeye Egemen RAB diyor ki, ‹‹Madem sözlerimi dinlemediniz,
9 ben de bütün kuzeydeki halkları ve kulum Babil Kralı Nebukadnessarı çağırtacağım›› diyor RAB, ‹‹Onları bu ülkeye de burada yaşayanlarla çevresindeki bütün uluslara da karşı getireceğim. Bu halkı tamamen yok edeceğim, ülkelerini dehşet ve alay konusu edip sonsuz bir viraneye çevireceğim.
10 Sevinç ve neşe sesini, gelin güvey sesini, değirmen taşlarının sesini, kandil ışığını onlardan uzaklaştıracağım.
11 Bütün ülke bir virane, dehşet verici bir yer olacak. Bu uluslar Babil Kralına yetmiş yıl kulluk edecekler.
12 ‹‹Ama yetmiş yıl dolunca›› diyor RAB, ‹‹Suçları yüzünden Babil Kralıyla ulusunu, Kildan ülkesini cezalandıracak, sonsuz bir viranelik haline getireceğim.
13 O ülke için söylediklerimin hepsini, Yeremyanın uluslara ettiği bu kitapta yazılı bütün peygamberlik sözlerini ülkenin başına getireceğim.
14 Pek çok ulus, büyük krallar onları köle edinecek. Yaptıklarına ve ellerinden çıkan işe göre karşılık vereceğim onlara.››
15 İsrailin Tanrısı RAB bana şöyle dedi: ‹‹Elimdeki öfke şarabıyla dolu kâseyi al, seni göndereceğim bütün uluslara içir.
16 Şarabı içince sendeleyecek, üzerlerine göndereceğim kılıç yüzünden çıldıracaklar.››
17 Böylece kâseyi RABbin elinden alıp beni gönderdiği bütün uluslara içirdim:
18 Bugün olduğu gibi viranelik, dehşet ve alay konusu, lanetlik olsunlar diye Yeruşalime, Yahuda kentlerine, krallarıyla önderlerine;
19 Firavunla görevlilerine, önderlerine ve halkına,
20 Mısırda yaşayan bütün yabancılara; Ûs krallarına, Filist krallarına -Aşkelona, Gazzeye, Ekrona, Aşdottan sağ kalanlara-
21 Edoma, Moava, Ammona;
22 bütün Sur ve Sayda krallarına, deniz aşırı ülkelerin krallarına;
23 Dedana, Temaya, Bûza, zülüflerini kesen bütün halklara;
24 Arabistan krallarına, çölde yaşayan yabancı halkın krallarına;
25 Zimri, Elam, Med krallarına;
26 sırasıyla uzak yakın bütün kuzey krallarına, yeryüzündeki bütün ulusların krallarına içirdim. Hepsinden sonra Şeşak Kralı da içecektir.
27 ‹‹Sonra onlara de ki, ‹İsrailin Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB şöyle diyor: Üzerinize salacağım kılıç yüzünden sarhoş olana dek için, kusun, düşüp kalkmayın.›
28 Eğer kâseyi elinden alır, içmek istemezlerse, de ki, ‹Her Şeye Egemen RAB şöyle diyor: Kesinlikle içeceksiniz!
29 Bana ait olan kentin üzerine felaket getirmeye başlıyorum. Cezasız kalacağınızı mı sanıyorsunuz? Sizi cezasız bırakmayacağım. İşte dünyada yaşayan herkesin üzerine kılıcı çağırıyorum. Her Şeye Egemen RAB böyle diyor.›
30 ‹‹Bütün bu peygamberlik sözlerini onlara ilet: ‹‹ ‹Yükseklerden kükreyecek RAB,
Kutsal konutundan gürleyecek,
Ağılına şiddetle kükreyecek.
Dünyada yaşayanların tümüne
Üzüm ezenler gibi bağıracak.
31 Gürültü yeryüzünün dört yanında yankılanacak.
Çünkü RAB uluslara dava açacak;
Herkesi yargılayacak
Ve kötüleri kılıca teslim edecek› ›› diyor RAB.
32 Her Şeye Egemen RAB diyor ki,
‹‹İşte felaket ulustan ulusa yayılıyor!
Dünyanın dört bucağından büyük kasırga kopuyor.››
33 O gün RAB dünyayı bir uçtan bir uca öldürülenlerle dolduracak. Onlar için yas tutulmayacak, toplanıp gömülmeyecekler. Toprağın üzerinde gübre gibi kalacaklar.
34 Haykırın, ey çobanlar,
Acı acı bağırın!
Toprakta yuvarlanın, ey sürü başları!
Çünkü boğazlanma zamanınız doldu,
Değerli bir kap gibi düşüp parçalanacaksınız.
35 Çobanlar kaçamayacak,
Sürü başları kurtulamayacak!
36 Duy çobanların haykırışını,
Sürü başlarının bağırışını!
RAB onların otlaklarını yok ediyor.
37 RABbin kızgın öfkesi yüzünden
Güvenlikte oldukları ağıllar yok oldu.
38 İnini terk eden genç aslan gibi,
RAB inini bıraktı.
Zorbanın kılıcı
Ve RAB’bin kızgın öfkesi yüzünden
Ülkeleri viraneye döndü.