Yasa’nın Tekrarı 34

Ç. Musa’nın Ölümü (34. Bölüm)

34:1-8   Her ne kadar Musa’nın ölümü burada başka biri tarafından yazılmış olsa da bu, Pentatok’un devamının Musa tarafından yazıldığı gerçeğini değiştirmez. 1 Musa ülkeyi gördükten sonra Nevo Dağı’nda öldü ve Rab tarafından gizli bir mezara gömüldü. Hiç kuşkusuz bunun nedeni insanları, yasanın verildiği Musa’nın mezarını bir türbe haline getirmelerini ve orada ona tapınmalarını engellemek içindi. Musa öldüğünde yüz yirmi yaşındaydı, ama hâlâ güçlüydü. Gözleri zayıflamamış, gücü tükenmemişti. Bu ifade, 31:2. ayetle çelişkili değildir. Musa’nın halka daha fazla önderlik etmemesinin nedeni fiziksel değil, ruhsaldı. Tanrı onu günahı nedeniyle Kenan ülkesine sokmayacağını söylemişti (31:2). Fiziksel olarak bunu yapabilmesi mümkündü, ama ruhsal olarak değildi.

34:9   Yeşu, başkomutan olarak görevi devraldı. Musa, Rab’bin Çölde Sayım 27:18-23. ayetlerindeki sözüyle uyumlu olarak Yeşu’nun kendisinden sonra önderlik etmesini onayladı. Böylece Musa’nın yardımcısı, Musa’nın alçakgönüllülüğüne tanıklık ederek onun yerine geçti.

34:10-12   Musa kadar övülen ve takdir edilen çok az kişi bulunmaktaydı. Elbette bu son ayetler yazıldığında, Mesih henüz gelmemişti. 10. ayetin gerçekliği, ancak Mesih’in İlk Gelişine kadar geçerlidir.

“Musa… Tanrı’nın bütün evinde bir hizmetkâr olarak sadık kaldı” (İbr.3:5, 6). Günahı nedeniyle öldü, gömüldüğü yer bilinmemektedir. Ama Rab İsa, “O’nun evi üzerinde yetkili Oğul olarak sadıktır” (İbr. 3:5, 6) Mesih bizim günahlarımız için öldü; mezarı boştur, çünkü göklerde Baba’nın sağına alınmıştır. “Bunun için, göksel çağrıya ortak olan kutsal kardeşlerim, dikkatinizi inancın Elçisi ve Başkâhini İsa Mesih’e çevirin… Çünkü evi yapan, nasıl evden daha çok saygı görürse, İsa da Musa’dan daha büyük yüceliğe layık görüldü” (İbr.3:1,3).

 

Kutsal Kitap

1 Bundan sonra Musa Moav ovalarından Nevo Dağına giderek Eriha Kenti karşısındaki Pisga Dağına çıktı. RAB ona bütün ülkeyi gösterdi:
2 Dana kadar uzanan Gilatı, bütün Naftaliyi, Efrayim ve Manaşşe bölgelerini, Akdenize kadar uzanan bütün Yahuda bölgesini,
3 Negevi, hurma kenti Eriha Vadisinin Soara kadar uzanan ovasını.
4 Sonra Musaya şöyle dedi: ‹‹İbrahime, İshaka, Yakupa, ‹Senin soyuna vereceğim› diye ant içtiğim ülke budur. Ülkeyi sana gösterdim ama oraya gitmeyeceksin.››
5 Böylece RABbin sözü uyarınca RABbin kulu Musa orada, Moav ülkesinde öldü.
6 RAB onu Moav ülkesinde, Beytpeor karşısındaki vadide gömdü. Bugün de mezarının nerede olduğunu kimse bilmiyor.
7 Musa öldüğünde yüz yirmi yaşındaydı; ne gözleri zayıflamıştı, ne de gücü tükenmişti.
8 İsrailliler Moav ovalarında Musa için otuz gün yas tuttular. Sonra Musa için ağlama ve yas tutma günleri sona erdi.
9 Nun oğlu Yeşu bilgelik ruhuyla doluydu. Çünkü Musa ellerini üzerine koymuştu. İsrailliler onu dinliyor ve RABbin Musaya verdiği buyruklar uyarınca davranıyorlardı.
10 O günden bu yana İsrailde Musa gibi RABbin yüz yüze görüştüğü bir peygamber çıkmadı.
11 RAB onu Mısırda firavuna, görevlilerine ve bütün ülkesine bir sürü belirtiler, şaşılası işler yapması için göndermişti.
12 Musa İsrailliler’in gözleri önünde güçlü, büyük ve ürkütücü işler yapmıştı.

1. Pentatok’un Musa tarafından yazıldığını savunan görüş için bk: “Pentatok’a Giriş”