Yasa’nın Tekrarı 26

N. Törenler ve Onaylamalar (26. Bölüm)

1. İlk Ürün Töreni (26:1-11)

Halk ülkeye yerleştikten sonra, ürünlerin ilk yetişenlerini Rab’bin huzuruna götürmeli ve görevli kâhine sevinçle sunmalıydı. Sonra Rab’bin önünde açıklama yapacaktı; göçebe bir Aramlı olan babaları Yakup ile başlayıp, Mısır’daki tutsaklık ve Tanrı’nın güçlü kurtarışını anlatacak ve açıklamayı Tanrı’nın kendilerine verdiği süt ve bal akan ülke ile bitireceklerdi. Phillip Keller bu renkli ifadeyi şöyle açıklar:

Kutsal Yazılar’da, Tanrı’nın Mısır’dan çıkardığı İsrailliler’i götürmek için çok uğraştığı vaat edilen ülke, “süt ve bal akan topraklar” olarak resmedilir. Bu yalnızca mecazi bir dil olmayıp, aynı zamanda gerekli bir bilimsel terminolojidir. Zirai terimlerde, “süt akışı” ve “bal akışı” ifadeleri bulunur. Bununla kastedilen, ilkbahar ve yazın en güzel zamanlarında, otlakların en verimli dönemlerini yaşamasıdır. Ot ve samanla beslenen hayvan sürüleri ve çiçekleri ziyaret eden arılar üretkendirler. Süt ve bal akan topraklar, yeşil, verimli, zengin bir ülkeyi ifade etmektedir. Tanrı İsrail için böyle bir ülkeden söz ettiğinde, aynı zamanda halkının sevinci, zaferi ve refahı için de bol yaşamı önceden bildirmiş olmaktadır. 1

2. Ondalığı Verme Yılı (3. yıl) Töreni (26:12-15)

Yukarıda söz edilen ilk ürünlere ek olarak Yahudiler ikinci bir ondalık ödemeliydiler. Bu ondalık, her üç yılda bir Levililer, yabancılar, öksüzler ve dul kadınlarla paylaşılır ve bayram ondalığı olarak da bilinirdi. Bu ondalık, ihtiyaç sahiplerine kendi kentlerinde dağıtılmalıydı. Halk daha sonra Rab’bin önünde, ondalığa ilişkin tüm buyruklara itaat ettiği konusunda tanıklık etmeliydi.

3. Antlaşmanın Onaylanması (26:16-19)

Halk, Rab’bin yollarında yürümeyi kabul ettiğinden, Tanrı onları öz halkı olarak açıkladı ve kendilerini bütün uluslardan üstün kılacağına söz verdi. Kutsal bir halktılar, çünkü Tanrı onları diğer uluslardan ayırmıştı – bunun nedeni, İsrail halkının çabası değildi. Yeryüzündeki diğer uluslardan farklıydılar; onlar Yehova’nın özel hazinesiydi. Bu tür bir onurlandırmaya vermeleri gereken karşılık, Tanrı’nın buyruklarına itaat etmek olmalıydı.

 

Kutsal Kitap

1 ‹‹Tanrınız RABbin miras olarak size vereceği ülkeye girip orayı mülk edinerek yerleştiğinizde,
2 Tanrınız RABbin size vereceği ülkenin topraklarından topladığınız bütün ürünlerin ilk yetişenlerini alıp sepete koyacaksınız. Sonra Tanrınız RABbin adını yerleştirmek için seçeceği yere gideceksiniz.
3 O dönemde görevli kâhine gidip, ‹RABbin bize ant içerek atalarımıza söz verdiği ülkeye geldiğimi Tanrın RABbe bugün bildiriyorum› diyeceksiniz.
4 Kâhin sepeti elinizden alıp Tanrınız RABbin sunağının önüne koyacak.
5 Sonra Tanrınız RABbin önünde şu açıklamayı yapacaksınız: ‹Babam göçebe bir Aramlıydı. Sayıca az kişiyle Mısıra gidip orada yaşamaya başladı. Orada büyük, güçlü, kalabalık bir ulus oldu.
6 Mısırlılar bize kötü davranarak baskı yaptılar. Bizi ağır işlere zorladılar.
7 Atalarımızın Tanrısı RABbe yakardık. RAB yakarışımızı duydu; çektiğimiz sıkıntıyı, emeği, bize yapılan baskıyı gördü.
8 Bunun üzerine güçlü elle, kudretle, büyük ve ürkütücü olaylarla, belirtilerle, şaşılası işlerle bizi Mısırdan çıkardı.
9 Bizi buraya getirdi; bu toprakları, süt ve bal akan ülkeyi bize verdi.
10 Şimdi, ya RAB, bize verdiğin toprağın ürününün ilk yetişenini getiriyorum.› Sonra sepeti Tanrınız RABbin önüne koyup Onun önünde yere kapanacaksınız.
11 Sizler, Levililer ve aranızda yaşayan yabancılar Tanrınız RABbin size ve ailenize verdiği bütün iyi şeyler için sevineceksiniz.
12 ‹‹Üçüncü yıl, ondalığı verme yılı, bütün ürününüzün ondalığını bir yana ayırın. Ayırma işini bitirdiğinizde, ondalığı Levililere, yabancılara, öksüzlere ve dul kadınlara vereceksiniz. Öyle ki, onlar da kentlerinizde yiyip doysunlar.
13 Sonra Tanrınız RABbe, ‹Bana buyurduğun gibi, RABbe ayırdıklarımı evden çıkarıp Levililere, yabancılara, öksüzlere ve dul kadınlara verdim› diyeceksiniz, ‹Buyruklarından ayrılmadım, hiç birini unutmadım.
14 Ne yas tutarken ayırdıklarımdan yedim, ne dinsel açıdan kirliyken onlara dokundum, ne de ölülere sundum. Tanrım RABbin sözüne kulak verdim. Bana bütün buyurduklarını yaptım.
15 Kutsal konutundan, göklerden aşağıya bak! Halkın İsraili ve atalarımıza içtiğin ant uyarınca bize verdiğin ülkeyi, süt ve bal akan ülkeyi kutsa.› ››
16 ‹‹Bugün Tanrınız RAB bu kurallara, ilkelere uymanızı buyuruyor. Onlara bütün yüreğinizle, canınızla uymaya dikkat edin.
17 Bugün RABbin Tanrınız olduğunu, Onun yollarında yürüyeceğinizi, kurallarına, buyruklarına, ilkelerine uyacağınızı, Onun sözünü dinleyeceğinizi açıkladınız.
18 Bugün RAB, size verdiği söz uyarınca, öz halkı olduğunuzu açıkladı. Bütün buyruklarına uyacaksınız.
19 Tanrınız RAB sizi övgüde, ünde, onurda yarattığı bütün uluslardan üstün kılacağını, verdiği söz uyarınca kendisi için kutsal bir halk olacağınızı açıkladı.››

1. Philip Keller, A Shepherd Looks at Psalm 23, s.46, 47.