Yasa’nın Tekrarı 25

25:1-3   Eğer bir kişi suçlu bulunur ve kamçılanma cezası alırsa, kendisine kırk kırbaçtan fazla vurulmamalıydı. Yanlış sayabilecekleri ve bu yüzden kuralı bozabilecekleri düşüncesiyle, Yahudiler genellikle otuz dokuz kırbaç uygularlardı (bk. 2Ko.11:24).

25:4   Harman döven öküzün ağzı bağlanmayacak, biraz tahıl yemesine izin verilecekti. Pavlus bu ayeti, 1.Korintliler 9:9-11’de ruhsal konularla ilgili çalışan kişinin maddi ihtiyaçlarının karşılanması konusunda öğretmek için kullanır. Pavlus böylelikle bize yasanın ruhsal bir görünüşü olduğunu gösterir. Bu birebir anlamı azaltmaz; yalnızca çoğu kez gözle görünenin altında ruhsal bir ders bulunduğunu belirtir. Gayretli öğrenci, bu önemli ruhsal dersi arayacak ve öğüdünü tutacaktır.

13. Oğlu Olmadan Ölen Kardeşin Dul Eşiyle Evlilik (25:5-10)

Oğlu olmadan ölen kişinin adının kaybolma ve mülkünün aile dışına çıkma tehlikesi vardı. Bu nedenle, ölen erkeğin erkek kardeşi onun dul karısıyla evlenmeliydi. Bu tür bir uygulama, eski ulusların birçoğunda görülmüştür. Eğer erkek kardeş bunu kabul etmezse, o zaman ölen adamın dul eşi, kentin ileri gelenlerine gidecek ve bunu bildirecekti. Erkek kardeş, ileri gelenler tarafından çağrılacak ve isteksizliğini onaylaması konusunda kendisine bir fırsat tanınacaktı. Eğer reddetmeyi sürdürürse, dul kadın erkek kardeşin çarıklarından birini çıkartarak yüzüne tükürecekti. O andan itibaren erkek kardeş, ölen kardeşinin soyunu sürdürme konusundaki isteksizliği nedeniyle kötü bir adla anılacaktı.

Levililer 20:21’de bir erkeğin, erkek kardeşinin karısıyla evlenmesi yasaklanır; ancak burada evlenmesi buyrulmaktadır. Levililer’deki bölüm hiç kuşkusuz, koca hayattayken uygulanacak bir kuraldı. Burada, Yasa’nın Tekrarı’nda ise, arkasında erkek mirasçı bırakmadan ölen bir kocadan söz edilmektedir.

14. Üç Ayrı Yasa (25:11-19)

25:11,12   İki adam kavga ederken, adamlardan birinin karısı kocasını dövenin elinden kurtarmak için diğer adamın erkeklik organını tutarsa, kadının eli kesilmeliydi. Kadının bu eylemi adamın bir mirasçıya sahip olmasını engelleyebileceğinden cezası ağırdı.

25:13-16   Tartı ve ölçüler konusunda, Tanrı tarafından dürüst olunması gerektiği buyrulmaktadır. Genellikle satıcıların, satın alırken ve satarken kullandıkları biri ağır, diğeri hafif iki çeşit tartıları bulunurdu. Rab, bunlardan tiksinir.

25:17-19   Amalek soyu, hainlik ve zalimliği nedeniyle bütünüyle yok edilmeliydi (Çık.17:8-16). İsrail’e Amalekliler’i yok etmeyi unutmamaları söylenmişti, ama bunu unuttular. Saul, kendi zamanında onları öldürmeyerek Rabbe itaatsizlik etti (1Sa.15). Aslında, Hizkiya’nın zamanına kadar bu buyruk yerine getirilmedi. “Amalekliler’den sağ kalanları öldürdüler” (1Ta.4:43).

 

Kutsal Kitap

1 ‹‹Kişiler arasında bir sorun çıktığında, taraflar mahkemeye gittiğinde, yargıçlar davaya bakacak; suçsuzu aklayacak, suçluyu cezaya çarptıracaklar.
2 Eğer suçlu kişi kamçılanmayı hak ettiyse, yargıç onu yere yatırtacak ve önünde suçu oranında sayıyla kamçılatacak.
3 Suçluya kırk kırbaçtan fazla vurulmamalı. Kırbaç sayısı kırkı aşarsa, kardeşiniz gözünüzde aşağılanabilir.
4 ‹‹Harman döven öküzün ağzını bağlamayacaksın.
5 ‹‹Birlikte oturan kardeşlerden biri oğlu olmadan ölürse, ölenin dulu aile dışından biriyle evlenmemeli. Ölenin kardeşi dul kalan kadına gidecek. Onu kendine karı olarak alacak, ona kayınbiraderlik görevini yapacak.
6 Kadının doğuracağı ilk oğul, ölen kardeşin adını sürdürsün. Öyle ki, ölenin adı İsrailden silinmesin.
7 Ama adam kardeşinin dul karısıyla evlenmek istemiyorsa, dul kadın kent kapısında görev yapan ileri gelenlere gidip şöyle diyecek: ‹Kayınbiraderim İsrailde kardeşinin adını yaşatmayı kabul etmiyor. Bana kayınbiraderlik görevini yapmak istemiyor.›
8 Kentin ileri gelenleri adamı çağırıp onunla konuşacaklar. Eğer adam, ‹Onunla evlenmek istemiyorum› diye üstelerse,
9 kardeşinin dul karısı ileri gelenlerin önünde adamın yanına gidecek, onun ayağındaki çarığı çıkaracak, yüzüne tükürecek ve, ‹Kardeşine soy yetiştirmek istemeyen adama böyle yapılır› diyecek.
10 Adamın soyu İsrailde ‹Çarığı çıkarılanın soyu› diye bilinecek.
11 ‹‹Eğer iki adam kavgaya tutuşur da birinin karısı kocasını dövenin elinden kurtarmak için gelip elini uzatır, öbür adamın erkeklik organını tutarsa,
12 kadının elini keseceksiniz; ona acımayacaksınız.
13 ‹‹Torbanızda biri ağır, öbürü hafif iki türlü tartı olmayacak.
14 Evinizde biri büyük, öbürü küçük iki türlü ölçü olmayacak.
15 Tartınız da ölçünüz de eksiksiz ve doğru olacak. Öyle ki, Tanrınız RABbin size vereceği ülkede ömrünüz uzun olsun.
16 Tanrınız RAB bunları yapandan da, haksızlık edenden de tiksinir. ölçek.
17 ‹‹Siz Mısırdan çıktıktan sonra Amaleklilerin yolda size neler yaptığını anımsayın.
18 Siz yorgun ve bitkinken yolda size saldırdılar; geride kalan bütün güçsüzleri öldürdüler. Tanrıdan korkmadılar.
19 Tanrınız RAB mülk edinmek için miras olarak size vereceği ülkede sizi çevrenizdeki bütün düşmanlardan kurtarıp rahata kavuşturunca, Amalekliler’in anısını gökler altından sileceksiniz. Bunu unutmayın!››