Yasa’nın Tekrarı 24

11. Boşanma ve Yeniden Evlenme (24:1-4)

Bir adam evlendiği kadında yakışıksız bir şey bulursa, boşanma belgesi yazıp ona verebilirdi. Kadın o zaman başka biriyle evlenmekte özgürdü. Ama eğer kadının ikinci kocası ölür, ya da kadını boşarsa, ilk koca kadınla tekrar evlenemezdi. Yehova, İsrail’e bir boşanma belgesi vermişti (Yer.3:1-8); ama yine de gelecekte bir gün İsrail’i, sadakatsizliğinden temiz kılıp tekrar kendisine alacaktı. Tanrı’nın sevgisi ne kadar da derin!

12. Çeşitli Sosyal Yasalar (24:5 – 25:4)

24:5   Yeni evli bir adam, bir yıl süreyle evinde kalabilir ve savaşa gitmesi istenmezdi. Bu süre, adama evlilik bağını geliştirmesi, güçlendirmesi ve bir aileye dönüştürmesi için zaman sağlardı. Eğer savaşa giderse, öldürülebilir ve adı İsrail soyundan silinebilirdi. “Yakın erkek akraba,” 1 dul kadınla evlenmek isteyen yakın akrabaydı. Böyle bir beraberlikten doğan ilk erkek çocuk, ilk kocanın mirasçısı olurdu. Böylece aile adı sürer ve topraklar ailede kalırdı.

24:6   Değirmen taşı, kişinin yaşamını sürdürmesi için kullanıldığından, rehin olarak istenmemeliydi. Değirmenin ya da üst taşının alınması, kişinin tahılı ezmesini engellerdi.

24:7   Bir İsrailli’yi kaçıran ya da onu satan adam öldürülmeliydi.

24:8,9   Bir deri hastalığı söz konusu olduğunda, özel önlemler alınmalıydı; daha önce Levililer’e verilen buyruklar izlenmeliydi. Burada bir uyarı olması için Miryam’dan söz edilir.

24:10-13   Bir komşuya ödünç verildiğinde, vereceği rehini almak için komşunun evine girilmemeliydi. Eğer kişi, giysisini rehin verecek kadar yoksulsa, günbatımında ona kesinlikle geri verilecekti, öyle ki onunla yatabilsin.

24:14,15   Ücretle çalışan işçinin parası her gün, güneş batmadan ödenmeliydi.

24:16   Hiç kimse, başka birinin günahı için öldürülmeyecekti.

24:17-22   Yabancıya, öksüze ve dul kadına haksızlık edilmeyecekti. Tarladaki ekinin tamamı biçilmeyecekti. Yabancı, öksüz ve dul kadın için ekin demetleri bırakılmalıydı. Aynı şey, zeytin ağaçlarının ürünü ve üzümler için de geçerliydi. Ronald Sider şu yorumu yapar:

Mısır’da yaşadıkları yoksulluk ve gördükleri zulüm, onları yoksul konuk, dul kadın ve öksüzlere cömert davranmaları için harekete geçirmeliydi. 2

John Newton yeniden doğduğunda, 22. ayeti büyük harflerle bir kağıda yazarak şömine duvarının üzerine asmıştı; böylelikle bu sözleri sürekli hatırlayabiliyordu.

 

Kutsal Kitap

1 ‹‹Eğer bir adam evlendiği kadında yakışıksız bir şey bulur, bundan ötürü ondan hoşlanmaz, boşanma belgesi yazıp ona verir ve onu evinden kovarsa,
2 kadın adamın evinden ayrıldıktan sonra başka biriyle evlenirse,
3 ikinci kocası da ondan hoşlanmaz, boşanma belgesi yazıp verir, onu evinden kovarsa ya da ikinci adam ölürse,
4 kadını boşayan ilk kocası onunla yeniden evlenemez. Çünkü kadın kirlenmiştir. Bu RABbin gözünde iğrençtir. Tanrınız RABbin mülk olarak size vereceği ülkeyi günaha sürüklemeyin.
5 ‹‹Yeni evli bir adam savaşa gitmeyecek, ona herhangi bir görev verilmeyecek. Bir yıl özgürce evinde kalıp karısını mutlu edecek.
6 ‹‹Rehin olarak ne değirmeni, ne de üst taşını alın. Bunu yapmakla adamın yaşamını rehin almış olursunuz.
7 ‹‹İsrailli kardeşlerinden birini kaçırıp ona kötü davranan ya da onu satan adam yakalanırsa ölmeli. Aranızdaki kötülüğü ortadan kaldıracaksınız.
8 ‹‹Deri hastalığı konusunda, Levili kâhinlerin size bütün öğrettiklerini yapmaya çok dikkat edin. Onlara verdiğim buyruklara özenle uyun.
9 Siz Mısırdan çıktıktan sonra Tanrınız RABbin yolda Miryama neler yaptığını anımsayın.
10 ‹‹Komşuna herhangi bir şey ödünç verdiğinde, vereceği rehini almak için onun evine girmeyeceksin.
11 Dışarıda bekleyeceksin. Ödünç verdiğin kişi rehini kendisi sana getirsin.
12 Eğer yoksul biriyse, onun rehini elinde olduğu sürece yatağa girmeyeceksin.
13 Ondan aldığın giysiyi gün batımında ona kesinlikle geri vereceksin ki, onunla yatabilsin. O da seni kutsayacak. Bu yaptığın, Tanrın RABbin önünde sana doğruluk sayılacak.
14 ‹‹Ücretle çalışan, gereksinimi olan, yoksul bir soydaşınızı ya da kentlerinizin birinde yaşayan bir yabancıyı sömürmeyeceksiniz.
15 Ücretini her gün, güneş batmadan ödeyeceksiniz. Yoksul olduğu için güvencesi odur. Yoksa sana karşı RABbe haykırır ve sen de günah işlemiş sayılırsın.
16 ‹‹Ne babalar çocuklarının günahından ötürü öldürülecek, ne de çocuklar babalarının. Herkes kendi günahı için öldürülecek.
17 ‹‹Yabancıya ya da öksüze haksızlık etmeyeceksiniz. Dul kadının giysisini rehin almayacaksınız.
18 Mısırda köle olduğunuzu, Tanrınız RABbin sizi oradan kurtardığını anımsayın. Bunun için böyle davranmanızı buyuruyorum.
19 ‹‹Tarlanızdaki ekini biçtiğinizde, gözden kaçan bir demet olursa, almak için geri dönmeyin. Onu yabancıya, öksüze, dul kadına bırakın. Öyle ki, Tanrınız RAB el attığınız her işte sizi kutsasın.
20 Zeytin ağaçlarınızı dövüp ürününü topladığınızda, dallarda kalanı toplamak için geri dönmeyeceksiniz. Kalanları yabancıya, öksüze, dul kadına bırakacaksınız.
21 Bağbozumunda artakalan üzümleri toplamak için geri dönmeyeceksiniz. Yabancıya, öksüze, dul kadına bırakacaksınız.
22 Mısır’da köle olduğunuzu anımsayın. Bunun için böyle davranmanızı buyuruyorum.

1. “Yakın erkek akraba” İngilizce KJV’den alınan daha eski bir terimdir..

2. Ronald Sider, Rich Christians in an Age of Hunger, s.92.