Yasa’nın Tekrarı 22

6. Dokuz Davranış Yasası (22:1-12)

22:1-3   22. bölüm, “komşunu sev” genel buyruğunu tanımlayarak, Levililer 19:18. ayetle ilgili geniş bilgi verir. Düşmana bile komşuya gösterilen sevgiyle davranılmalıdır (Çık.23:4, 5). Bir İsrailli, komşusunun (kardeş) kaybettiği herhangi bir şeye karşı kayıtsız kalamazdı. Komşusunun kaybettiği bir hayvan, bir giysi ya da her neyse, onu alıp kendi evine götürmeli ve komşusu arayıp sorana kadar evinde tutmalıydı.

22:4   İsrailliler, bir komşularının hayvanı düştüğünde, ayağa kaldırması için ona yardım etmekle yükümlüydüler.

22:5   Kadın, erkek giysisi, erkek de kadın giysisi giymemeliydi. Tanrı, erkeklerin kadın gibi giyinmesinden nefret eder.

22:6,7   Bir kuş yuvasından yavru kuşlar alınabilirdi, ama anne özgür bırakılmalıydı; bunun nedeni belki de yeni yavrular verebilmesi içindi.

22:8   Düz bir damın çevresine, bir korkuluk duvarı ya da parmaklık yapılmalıydı; dam, insanların oturup sohbet ettikleri yerdi. Hiç kimsenin aşağı düşmemesi için böyle bir önlem gerekiyordu. Topluluğu, özellikle genç ve kimsesiz olanları gözetmek önemlidir.

22:9-11   Yahudiler aşağıda belirtilenleri yapamazdı:

  1. Bağa farklı cins tohum ekemezlerdi;
  2. çift sürerken eşek (kirli), öküzle (temiz) birlikte koşulamazdı;
  3. yün ile ketenden dokunmuş karışık kumaştan giysi giyemezlerdi.

İlk yasak, Tanrı sözünün saf öğretişine katkı yapılmamasını ifade eder. İkinci yasak, hizmet konusunda eşit olmayan boyunduruğu tanımlar. Üçüncü yasak ise, imanlının pratik yaşamında doğru ve yanlışı birbirine karıştırmamasıyla ilgilidir.

22:12   Yahudiler, giysilerinin dört köşesinde püsküller taşımalıydılar; bu püsküller Rab’be itaat etmeleri gerektiğini sürekli hatırlatacaktı (Say.15:37-41). Bu püsküllerin amacı konusunda Çölde Sayım 15:37’den ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

7. Cinsel Paklığı Bozan Suçlar (22:13-30)

22:13-21   Bu paragrafta, bir kadınla evlendikten sonra onun erden olmadığından kuşkulanan bir adam anlatılır. Erdenliğin kanıtı, büyük olasılıkla, bir kadının ilk cinsel deneyiminden sonra evlilik yatağındaki çarşaf üzerinde bulunan işaretlerdir. 1 Eğer genç kadının anne babası, kızlarının erdenliğine ilişkin kanıt gösterebilirlerse, gereksiz yere kuşkulanan koca yüz şekel gümüş ödemekle cezalandırılırdı ve ömrünün sonuna kadar kadını boşayamazdı. Ancak, genç kadın evlendiğinde erden değilse, taşlanarak öldürülmeliydi.

22:22-30   Bu bölümün kalan ayetleri, cinsel ahlâksızlığın çeşitli konularıyla ilgilidir:

  1. Kadın ve erkek zina ederken yakalanırsa öldürülmeliydiler.
  2. Eğer bir adam, kentte başka biriyle, nişanlı erden bir kızla yatarsa ve kız yardım istemek için bağırmazsa, her ikisi de zina ile suçlanır ve öldürülürdü.
  3. Eğer bir adam nişanlı bir kıza kırda tecavüz ederse, kız bağırsa bile onu kurtaran olmayacağından, yalnızca tecavüz eden adam öldürülecek, kadın masum sayılacaktı.
  4. Erden bir kızla cinsel ilişkiye giren bir adam kızın babasına elli şekel gümüş ödemeli ve kızla evlenmelidir.
  5. 30. ayet, aile üyeleri arasındaki cinsel ilişkiyi yasaklamaktadır.
 

Kutsal Kitap

1 ‹‹Kardeşinin yolunu yitirmiş sığırını ya da koyununu görünce, onları görmezlikten gelme. Sığırı ya da koyunu kesinlikle kardeşine geri götüreceksin.
2 Kardeşin sana uzaksa ya da hayvanın kime ait olduğunu bilmiyorsan evine götür. Kardeşin sığırını ya da koyununu aramaya çıkıncaya dek hayvan evinde kalsın. Sonra ona geri verirsin.
3 Kardeşinin eşeğini, giysisini ya da yitirdiği başka bir şeyini gördüğünde, aynı biçimde davranacaksın. Görmezlikten gelmeyeceksin.
4 ‹‹Kardeşinin eşeğini ya da sığırını yolda düşmüş gördüğünde, görmezlikten gelme. Hayvanı ayağa kaldırması için kesinlikle kardeşine yardım edeceksin.
5 ‹‹Kadınlar erkek giysisi, erkekler de kadın giysisi giymesin. Tanrınız RAB bu gibi şeyleri yapanlardan tiksinir.
6 ‹‹Yolda rastlantıyla ağaçta ya da yerde bir kuş yuvası görürseniz, ana kuş yavruların ya da yumurtaların üzerinde oturuyorsa, anayı yavrularıyla birlikte almayacaksınız.
7 Yavruları kendiniz için alabilirsiniz, ama anayı kesinlikle özgür bırakacaksınız. Öyle ki, üzerinize iyilik gelsin ve ömrünüz uzun olsun.
8 ‹‹Yeni bir ev yaparken, dama korkuluk yapacaksın. Öyle ki, biri damdan düşüp ölürse ailen sorumlu sayılmasın.
9 ‹‹Bağına iki çeşit tohum ekmeyeceksin. Yoksa ektiğin tohumun da bağın da ürününü kullanamazsın.
10 ‹‹Çift sürmek için eşeği öküzle birlikte koşmayacaksın.
11 ‹‹Yünle ketenden dokunmuş karışık kumaştan giysi giymeyeceksin.
12 ‹‹Giysinin dört yerine püskül dikeceksin.››
13 ‹‹Bir adam bir kadın alır, yattıktan sonra ondan hoşlanmazsa,
14 ona suç yükler, adını kötüler, ‹Bu kadınla evlendim ama onunla yatınca erden olmadığını gördüm› derse,
15 kadının annesiyle babası kızlarının erden olduğuna ilişkin kanıtı alıp kapıda görevli kent ileri gelenlerine getirecekler.
16-17 Kadının babası ileri gelenlere, ‹Kızımı bu adamla evlendirdim ama o kızımdan hoşlanmıyor› diyecek, ‹Şimdi kızımı suçluyor, onun erden olmadığını söylüyor. İşte kızımın erden olduğunun kanıtı!› Sonra anne-baba kızlarının erden olduğunu kanıtlayan yatak çarşafını ileri gelenlerin önüne serip gösterecekler.
18 Kent ileri gelenleri de adamı cezalandıracaklar.
19 Ceza olarak ondan yüz gümüş alıp kadının babasına verecekler. Çünkü adam İsrailli bir erden kızın adını kötülemiştir. Kadın adamın karısı kalacak ve adam yaşamı boyunca onu boşayamayacaktır.
20 ‹‹Ancak bu sav doğruysa, kızın erden olduğuna ilişkin bir kanıt bulunamazsa,
21 kızı baba evinin kapısına çıkaracaklar. Kent halkı taşlayarak kızı öldürecek. Babasının evindeyken fuhuş yapmakla İsrailde iğrençlik yapmıştır. Aranızdaki kötülüğü ortadan kaldıracaksınız.
22 ‹‹Eğer bir adam başka birinin karısıyla yatarken yakalanırsa, hem kadınla yatan adam, hem kadın, ikisi de öldürülecek. İsrailden kötülüğü atacaksınız.
23 ‹‹Eğer bir adam kentte başka biriyle nişanlı erden bir kızla karşılaşır ve onunla yatarsa,
24 ikisini de kentin kapısına götürecek, taşlayarak öldüreceksiniz. Çünkü kız kentte olduğu halde yardım istemek için bağırmadı; adam da komşusunun karısıyla ilişki kurdu. Aranızdaki kötülüğü ortadan kaldıracaksınız.
25 ‹‹Eğer bir adam kırda nişanlı bir kızla karşılaşır, onu yakalayıp tecavüz ederse, yalnız tecavüz eden adam öldürülecek.
26 Kıza hiçbir şey yapmayacaksınız. Çünkü kızın ölümü hak edecek bir günahı yoktur. Bu, komşusuna saldırıp onu öldüren adamın davasına benzer.
27 Adam kızı kırda gördüğünde nişanlı kız bağırmışsa da onu kurtaran olmamıştır.
28 ‹‹Eğer bir adam nişanlı olmayan erden bir kızla karşılaşır, tutup onunla yatarsa ve bu ortaya çıkarsa,
29 kızla yatan adam kızın babasına elli gümüş verecek. Kıza tecavüz ettiği için onu karı olarak alacak ve yaşamı boyunca onu boşayamayacaktır.
30 ‹‹Kimse babasının karısını almayacak, babasının evlilik yatağına leke sürmeyecektir.››

1. “Erdenlik belirtileri”, “Ergenlik belirtileri” olarak da çevrilebilir. Bunun anlamı, “kızın düzenli adet görüyor” olmasıdır. Kız evlendikten sonra hemen hamile kalmadığı takdirde, kızla evlenen erkek, bu konuda kanıt isteyecektir. İstenen kanıt, evlilik zamanında kızın hamile olmadığı ve adet görüyor olduğu konusundadır. Ni­şanlandıktan sonra cinsel ilişki kurmakla suçlanırsa, evlenmeden önce hamile olup olmadığı anlaşılacak ve dokuz ay geçmeden doğuracaktı. 13-21. ayetlerdeki yasa, bu nedenle gelinin evlenmeden önce, nişanlılığı sırasındaki davranışlarıyla   ilgiliydi ve “ergenlik belirtileri” bir hamilelik testi olabilirdi (Thompson, Deuteronomy, s.236. Aynı zamanda s.235’teki tartışmaya bakın).