Yasa’nın Tekrarı 21

M. Çeşitli Yasalar (21-25. Bölümler)

1. Kimin İşlediği Bilinmeyen Cinayetler İçin Kefaret (21:1-9)

Ülkede, kırda yere düşmüş ve kimin öldürdüğü bilinmeyen biri görüldüğünde, ölüye en yakın kentin ileri gelenleri kefarette bulunmalıydılar. Bir düve alarak içinde sürekli akan bir dere olan vadiye getirip orada öldürmeliydiler. Düvenin üzerinde ellerini yıkayarak, dökülen suçsuz kanından halkın sorumlu tutulmamasını isteyeceklerdi. Bireysel suçlu belirlenemese bile, yine de kefaret edilmesi gereken ortak bir suç bulunmaktadır; ülke, suçsuz kan dökme günahından temizlenmeliydi. Bu, en yakın kente düşen sorumluluktu.

Bazıları 1-9. ayetler için, “Tanrı’nın kendi Oğlu hakkındaki büyük soruşturması” nitelemesini yaparlar. İsrail, Mesih’in kanından sorumludur ve adil bir biçimde bu suçtan temizlenmelidir.

2. Savaş Tutsakları Arasındaki Kadınlar (21:10-14)

İsrailli bir erkek, savaşta tutsak edilen güzel bir kadın ile, kadına temizlik törenleri uygulandıktan sonra evlenebilirdi. (Ancak bu bölüm, Kenan ülkesinin kadınlarına uyarlanmaz.) Evlilik için bir deneme süresi vardı; erkek kadından hoşnut kalmazsa, ondan ayrılabilirdi. Ama onu para ile satamaz ve ona köle gibi davranamazdı.

3. İlk Oğulluk Hakkı (21:15-17)

Sevilmeyen bir eşin oğlu, eğer ilk doğan ise, ilk oğulluk hakkından yoksun bırakılamazdı. Bu ayetler, Tanrı’nın iki kişiyle evliliği onayladığını kanıtlamaz. Yalnızca, çok yönlü evliliklerde bile Tanrı’nın ilk oğulluk hakkını koruduğunu belirtirler. Bazen Tanrı, egemen davranarak bir ailenin genç olanını bereketlemek için ilk doğanı ayırır; örneğin, Yakup ve Esav, Efrayim ve Manaşşe. Ancak bu, Tanrı’nın ayıran seçimini temel alan bir istisnadır. Burada belirtilen, kural değildir.

4. İnatçı ve Söz Dinlemeyen Oğullar (21:18-21)

Dikbaşlı bir oğul, kentin ileri gelenleri tarafından suçlu bulunduktan sonra, taşlanarak öldürülmeliydi. Bu durumu, Luka 15. bölümdeki kaybolan oğul öyküsüyle karşılaştırın.

5. Asılarak Öldürülen Suçluların Bedenleri (21:22,23)

Bu metin, Mesih’e işaret etmektedir. Mesih masum olmasına rağmen, bir ağaç üstünde asıldı. Bizim hakkettiğimiz laneti O üstlendi. Bedeninin gece boyunca çarmıhta kalmasına izin verilmedi (Bk. Yu.19:31).

Canlarımızı kazanmak uğruna canını veren,
Ağaç üzerinde acı çeken kutsansın,
O’na övgü ve yücelik olsun;
Öldürülen Kuzu layıktır !
Tanrı Oğlu olarak tahtta oturan,
Tüm gökyüzü ve yeryüzünde en güçlü olan O’dur.
Onur, görkem ve kudret O’nundur.
Öldürülen Kuzu layıktır !
— James Montgomery

 

Kutsal Kitap

1 ‹‹Tanrınız RABbin mülk edinmek için size vereceği ülkede, kırda yere düşmüş, kimin öldürdüğü bilinmeyen birini görürseniz,
2 ileri gelenleriniz ve yargıçlarınız gidip ölünün çevredeki kentlere olan uzaklığını ölçsünler.
3 Ölüye en yakın kentin ileri gelenleri işe koşulmamış, boyunduruk takmamış bir düve alacaklar.
4 Düveyi toprağı sürülmemiş, ekilmemiş ve içinde sürekli akan bir dere olan bir vadiye getirecekler. Orada, derede düvenin boynunu kıracaklar.
5 Levili kâhinler de oraya gidecek. Çünkü Tanrınız RAB, onları kendisine hizmet etsinler, Onun adıyla kutsasınlar diye seçti. Kavga, saldırı davalarına da onlar bakacak.
6 Ölüye en yakın kentin ileri gelenleri, derede boynu kırılan düvenin üzerinde ellerini yıkayacaklar.
7 Sonra şöyle bir açıklama yapacaklar: ‹Bu kanı ellerimiz dökmedi, kimin yaptığını gözlerimiz de görmedi.
8 Ya RAB, kurtardığın halkın İsraillileri bağışla. Halkını dökülen suçsuz kanından sorumlu tutma.› Böylece kan dökme günahından bağışlanacaklar.
9 RABbin gözünde doğru olanı yapmakla, suçsuz kanı dökme günahından arınacaksınız.››
10 ‹‹Düşmanlarınızla savaşmaya çıktığınızda ve Tanrınız RAB onları elinize teslim ettiğinde, tutsaklar alır ve
11 aralarında sevdiğiniz güzel bir kadın görürseniz, onu kendinize eş olarak alabilirsiniz.
12 Onu evinize götürün. Başını tıraş etsin, tırnaklarını kessin.
13 Üzerinden tutsaklık giysilerini çıkarsın. Evinizde otursun. Anne babası için bir ay yas tutsun. Sonra kadını alan kişi onunla yatabilir. Erkek ona koca, kadın da ona karı olacak.
14 Kadından hoşnut kalmazsa, onu özgür bıraksın. Kadınla yattığı için onu parayla satmasın, ona köle gibi davranmasın.››
15 ‹‹Eğer bir adamın iki karısı varsa, birini seviyor, öbüründen hoşlanmıyorsa; iki kadın da kendisine oğullar doğurmuşsa; ilk oğul hoşlanmadığı kadının oğluysa;
16 adam malını miras olarak oğullarına bölüştürdüğü gün sevdiği kadının oğlunu kayırıp ona ilk oğulluk hakkını veremez.
17 Hoşlanmadığı kadının oğlunu ilk doğan oğul olarak tanıyacak ve ona bütün malından iki pay verecektir. Çünkü bu oğul babasının gücünün ilk ürünüdür. İlk oğulluk hakkı onun olacak.››
18 ‹‹Eğer bir adamın dikbaşlı, başkaldıran, annesinin ve babasının sözünü dinlemeyen, onların tedibine aldırmayan bir oğlu varsa,
19 annesiyle babası onu tutup kent kapısında görev yapan kent ileri gelenlerine götürecekler.
20 Onlara şöyle diyecekler: ‹Oğlumuz dikbaşlı, başkaldıran bir çocuktur. Sözümüzü dinlemiyor. Savurgan ve içkicidir.›
21 Bunun üzerine kentin bütün erkekleri onu taşlayarak öldürecekler. Aranızdaki kötülüğü ortadan kaldıracaksınız. Bütün İsrailliler bunu duyup korkacaklar.››
22 ‹‹Eğer bir adam bir günahtan ötürü ölüm cezasına çarptırılıp öldürülür ve ölüsü ağaca asılırsa,
23 ölüyü gece ağaçta asılı bırakmamalısınız. O gün kesinlikle gömmelisiniz. Asılan kişi Tanrı tarafından lanetlenmiştir. Tanrınız RAB’bin mülk olarak size vereceği ülkeyi kirletmeyeceksiniz.