Yasa’nın Tekrarı 13

F. Sahte Peygamberler ve Putperestlerin Cezalandırılması (13. Bölüm)

Tanrı halkını putperestlik konusunda ayartmaya kalkacak bireyler ya da gruplar taşlanarak öldürülecekti; bu kişi bir peygamber (1-5. ayetler), yakın bir akraba (6-11. ayetler), ya da bir topluluk (12-18. ayetler) olabilirdi. Halkı putperestliğe teşvik eden bir peygamberin sözü, peygamberlikleri gerçekleşse bile dinlenmemeliydi. Bu tür bir peygamber, sahte bir peygamberdi ve öldürülmeliydi. Yakın bir akraba bile ailesini putperestliğe teşvik ederse, öldürülmesi gerekirdi.

13. ayette belirtilen kötü kişiler, alçak kişiler ya da değersiz oğullar olarak adlandırılır (İbranice’de Beliyya’al). Kentlerindeki halkı Tanrı’dan ayırarak putperestliğe sürüklemek isteyen bu tür kişiler, kentin halkı ile birlikte öldürülmeliydiler. Kent de yakılmalıydı.

Aynı davranış, Kenan kentlerine olduğu kadar, putperest İsrail kentlerine de uygulanacaktı, yani kentler bütünüyle yıkılacaktı. Tanrı taraf tutmaz ve günahla ciddi biçimde ilgilenir (Bu günah kendi halkı arasında işlendiğinde de). Ancak tarzı farklıdır. Bir Yahudi kenti için kullandığı tarz, bir babanın disiplini, bir ulusun tamamının düzeltilmesi gibi görüşlere dayanır.

 

Kutsal Kitap

1 ‹‹Aranızdan bir peygamber ya da düş gören biri çıkarsa, bir belirtiyi ya da şaşılası bir olayı önceden bildirirse,
2 ‹Bilmediğiniz başka ilahlara yönelip tapınalım› derse, söz ettiği belirti, şaşılası olay gerçekleşse bile,
3 o peygamberi ya da düş göreni dinlememelisiniz. Tanrınız RAB kendisini bütün yüreğinizle, bütün canınızla sevip sevmediğinizi anlamak için sizi sınamaktadır.
4 Tanrınız RABbin ardınca yürüyün, Ondan korkun. Buyruklarına uyun, Onun sözüne kulak verin. Ona kulluk edin, Ona bağlı kalın.
5 O peygamber ya da düş gören öldürülecek. O, sizi Mısırdan çıkaran, köle olduğunuz ülkeden kurtaran Tanrınız RABbe karşı gelmeye kışkırttı. Tanrınız RABbin yürümenizi buyurduğu yoldan sizi saptırmaya çalıştı. Aranızdaki kötülüğü ortadan kaldırmalısınız.
6-7 ‹‹Öz kardeşin, oğlun, kızın, sevdiğin karın ya da en yakın dostun seni gizlice ayartmaya çalışır, senin ve atalarının önceden bilmediğiniz, dünyanın bir ucundan öbür ucuna dek uzakta, yakında, çevrenizde yaşayan halkların ilahları için, ‹Haydi gidelim, bu ilahlara tapalım› derse,
8 ona uymayacak, onu dinlemeyeceksin. Ona acımayacak, sevecenlik göstermeyecek, onu korumayacaksın.
9 Onu kesinlikle öldüreceksin. Onu önce sen, sonra bütün halk taşa tutsun.
10 Taşlayarak öldürün onu. Çünkü Mısırdan, köle olduğunuz ülkeden sizi çıkaran Tanrınız RABden sizi saptırmaya çalıştı.
11 Böylece bütün İsrail bunu duyup korkacak. Bir daha aranızda buna benzer kötü bir şey yapmayacaklar.
12-13 ‹‹Tanrınız RABbin yaşamanız için size vereceği kentlerin birinde, içinizden kötü kişiler çıktığını ve, ‹Haydi, bilmediğiniz başka ilahlara tapalım› diyerek kentlerinde yaşayan halkı saptırdıklarını duyarsanız,
14 araştıracak, inceleyecek, iyice soruşturacaksınız. Duyduklarınız gerçekse ve bu iğrenç olayın aranızda yapıldığı kanıtlanırsa,
15 o kentte yaşayanları kesinlikle kılıçtan geçireceksiniz. Kenti yok edip orada yaşayan bütün halkı ve hayvanları kılıçtan geçireceksiniz.
16 Yağmalanan malların tümünü toplayıp meydanın ortasına yığın. Kenti ve malları Tanrınız RABbe tümüyle yakmalık sunu olarak yakın. Kent sonsuza dek yıkıntı halinde bırakılacak. Yeniden onarılmayacak.
17 Yok edilecek mallardan hiçbir şey almayın. Böylece RABbin kızgın öfkesi yatışacak ve RAB atalarınıza içtiği ant uyarınca size acıyacak, sevecenlik gösterecek, sizi çoğaltacaktır.
18 Çünkü Tanrınız RAB’bin sözünü dinleyeceksiniz. Böylece bugün size bildirdiğim buyruklara uyup O’nun gözünde doğru olanı yapmış olacaksınız.››