Yasa’nın Tekrarı 12

E. Tek Tapınma Yeri (12. Bölüm)

12:1-3   Tanrı halkı, ülkeye girdiğinde sunakların tümünü yıkacak, dikilitaşları parçalayacaktı. Tahta putlar (İbranice’de aşerim) dişi tanrılığın simgeleriydiler. Dikilitaşlar ise, erkek tanrılığı, yani Baal’i simgelerdi.

12:4-14   Tanrı, kurban ve sunuların getirilmesi gereken bir tapınma yeri hazırlayacaktı. Bu yer, Buluşma Çadırı’nın ilk kez kurulduğu yerdi (Şilo – Yşu.18:1) ve daha sonra aynı yerde tapınak kurulmuştu (Yeruşalim). Yalnızca atanan bu yerde yapılan tapınma onaylanırdı. Hıristiyan’ın tapınma merkezi, görünmeyen Tanrı’nın görüntüsü Rab İsa Mesih’tir… Tanrı çölde, Kenan ülkesinde uygulanmaması gereken birkaç belirli düzensizliği dikkate almamıştı (8, 9. ayetler).

12:15-28   Levililer 17:3, 4’te Tanrı, bir öküz, koyun ya da teke gibi kurbanlık hayvan öldürüldüğünde, hayvanın Buluşma Çadırı’na getirilmesini buyurmuştu. Şimdi halk Kenan’da yerleşmek üzereyken yasa değiştirilmeliydi. Bundan böyle Yahudiler genellikle kurban olarak kullanılan ev hayvanlarını kesip yiyebilirlerdi. Nasıl ceylan ya da geyik etini (kurban olarak kullanılmayan temiz sayılan hayvanlar) yiyorlarsa, aynı şekilde diğer hayvanların etlerini de yiyebilirlerdi. Bu izin, dinsel açıdan temiz ya da kirli sayılan herkes için geçerliydi. Ancak hayvanın kanını yememeleri için sürekli uyarıldılar, çünkü tüm canlılara yaşam veren kandı ve yaşam Tanrı’ya aitti.

12:29-32   İsrailliler, putperestlerin uygulamalarına katılmamaları konusunda ciddi biçimde uyarıldılar, aksi takdirde bu kötü uygulamaları gerçek Tanrı’ya tapınma sırasında da tekrarlayabilirlerdi. 31. ayet, Molek ve Kemoş adlı ilahlara sunulan tapınmadaki iğrenç uygulamaları belirtir. Yeni Antlaşmada, Pavlus bize putperestliğin arkasında şeytani güçlerin bulunduğunu söyler (1Ko.10:20). Putperestliğin gerçek doğasının farkına vardığımızda, zalimliğine ve rezilliğine şaşırmalı mıyız? İnsan yüreğinin gerçek Tanrı’nın ışığı yerine, bu tür bir karanlığa çekilmesi, Yasa’nın Tekrarı Kitabı’nın hitap ettiği ulus aracılığıyla resmedilir. İsrail’in üçüncü kralı Süleyman, Yeruşalim’de Kemoş ve Molek için bir sunak dikmişti. Bu ilahlara sunak diktiği kent, Rab’bin kendi adını verdiği kentti (1Kr.11:7).

 

Kutsal Kitap

1 ‹‹Atalarınızın Tanrısı RABbin mülk edinmek için size verdiği ülkede yaşamınız boyunca uymanız gereken kurallar, ilkeler şunlardır:
2 Topraklarını alacağınız ulusların ilahlarına taptıkları yüksek dağlardaki, tepelerdeki, bol yapraklı her ağacın altındaki yerleri tümüyle yıkacaksınız.
3 Sunaklarını yıkacak, dikili taşlarını parçalayacak, Aşera putlarını yakacak, öbür putlarını parça parça edeceksiniz. İlahlarının adlarını oradan sileceksiniz.
4 ‹‹Siz Tanrınız RABbe bu biçimde tapmamalısınız.
5 Tanrınız RABbin adını yerleştirmek için bütün oymaklarınız arasından seçeceği yere, konutuna yönelmeli, oraya gitmelisiniz.
6 Yakmalık sunularınızı, kurbanlarınızı, ondalıklarınızı, bağışlarınızı, dilek adaklarınızı, gönülden verdiğiniz sunuları, sığırlarınızın ve davarlarınızın ilk doğanlarını oraya götüreceksiniz.
7 Orada, sizi kutsayan Tanrınız RABbin huzurunda, siz de aileleriniz de yiyeceksiniz ve el attığınız her işte sevinç bulacaksınız.
8 ‹‹Bugün burada yaptığımızı yapmayın; herkes kendi gözünde doğru olanı yapıyor.
9 Çünkü Tanrınız RABbin size vereceği dinlenme yerine, mülke daha ulaşmadınız.
10 Ama Şeria Irmağından geçip Tanrınız RABbin mülk olarak size vereceği ülkeye yerleşeceksiniz. RAB sizi çevrenizdeki bütün düşmanlarınızdan kurtarıp rahata kavuşturacak. Güvenlik içinde yaşayacaksınız.
11 Tanrınız RAB adını yerleştirmek için bir yer seçecek. Size buyurduğum her şeyi oraya götüreceksiniz: Yakmalık sunularınızı, kurbanlarınızı, ondalıklarınızı, bağışlarınızı, RABbe adadığınız bütün özel adaklarınızı.
12 Siz, oğullarınız, kızlarınız, erkek ve kadın köleleriniz, kentlerinizde yaşayan Levililer Tanrınız RABbin huzurunda sevineceksiniz. Çünkü Levililerin sizin gibi kendilerine ait payları ve mülkleri yoktur.
13 Yakmalık sunularınızı herhangi bir yerde sunmamaya dikkat edin.
14 Yakmalık sunularınızı RABbin oymaklarınızın birinde seçeceği yerde sunacaksınız. Size buyurduğum her şeyi orada yapacaksınız.
15 ‹‹Tanrınız RABbin sizi kutsadığı ölçüde, yaşadığınız kentlerde dilediğiniz kadar hayvan kesip etini yiyebilirsiniz. Dinsel açıdan temiz ya da kirli kişi, bu eti ceylan ya da geyik eti yer gibi yiyebilir.
16 Ancak kan yemeyeceksiniz. Kanı su gibi toprağa akıtacaksınız.
17 Tahılınızın, yeni şarabınızın, zeytinyağınızın ondalığını, sığırlarınızın, davarlarınızın ilk doğanlarını, adadıklarınızın tümünü, gönülden verdiğiniz sunuları, bağışlarınızı yaşadığınız kentlerde yememelisiniz.
18 Siz, oğullarınız, kızlarınız, erkek ve kadın köleleriniz, kentlerinizde oturan Levililer bunları Tanrınız RABbin huzurunda, Onun seçeceği yerde yiyeceksiniz. Tanrınız RABbin huzurunda el attığınız her işte sevinç bulacaksınız.
19 Ülkede yaşadığınız sürece Levilileri yüzüstü bırakmamaya dikkat edin.
20 ‹‹Tanrınız RAB size verdiği söz uyarınca sınırınızı genişlettiğinde, et yemeye istek duyup, ‹Et yiyeceğiz› derseniz, dilediğiniz kadar et yiyebilirsiniz.
21 Tanrınız RABbin adını yerleştirmek için seçeceği yer sizden uzaksa, buyruğum uyarınca RABbin size verdiği sığırlardan, davarlardan kesebilirsiniz. Kentlerinizde dilediğiniz kadar et yiyebilirsiniz.
22 Dinsel açıdan temiz ya da kirli kişi bu eti ceylan ya da geyik eti yer gibi yiyebilir.
23 Ama kan yememeye dikkat edin. Çünkü ete can veren kandır. Etle birlikte canı yememelisiniz.
24 Kan yememelisiniz; kanı su gibi toprağa akıtacaksınız.
25 Kan yemeyeceksiniz. Öyle ki, size ve sizden sonra gelen çocuklarınıza iyilik gelsin. Böylece RABbin gözünde doğru olanı yapmış olursunuz.
26 ‹‹Kutsal sunularınızı, dilek adaklarınızı alıp RABbin seçeceği yere gideceksiniz.
27 Yakmalık sunularınızı, eti ve kanı Tanrınız RABbin sunağında sunacaksınız. Kurbanınızın kanı Tanrınız RABbin sunağına akacak. Ama eti yiyebilirsiniz.
28 Size bildirdiğim bütün bu buyruklara iyice uyun ki, size ve sizden sonra gelen çocuklarınıza sürekli iyilik gelsin. Böylece Tanrınız RABbin gözünde iyi ve doğru olanı yapmış olacaksınız.››
29 ‹‹Tanrınız RAB topraklarını alacağınız ulusları önünüzden yok edecek. Topraklarını miras alıp orada yaşadığınızda
30 ve onları yok ettiğinizde, onların tuzaklarına düşmekten sakının. İlahlarına yönelip, ‹Bu uluslar ilahlarına nasıl tapıyorlardı? Biz de aynısını yapalım› demeyin.
31 Tanrınız RABbe bu biçimde tapınmayacaksınız. Onlar ilahlarına RABbin tiksindiği iğrenç şeyler sunuyorlar. Oğullarını, kızlarını bile yakarak ilahlarına kurban ediyorlar.
32 ‹‹Size bildirdiğim bütün buyruklara iyice uyun. Bunlara hiçbir şey eklemeyin, hiçbir şey çıkarmayın.