Yaratılış 9

E. Tufandan Sonra Nuh (9. Bölüm)

9:1-7   3. ayet, tufandan sonra insanların ilk kez et yemelerine izin verildiğini bildirir. Kan yemek yasaktı, çünkü kan yaşam kaynağıydı ve yaşam Tanrı’ya aittir.

Ölüm cezasının verilmesi, yönetsel yetkinin kurulmasını gerektirir. Eğer herkes bir cinayetin öcünü almaya kalksaydı büyük karmaşa olurdu. Yalnızca layıkıyla atanmış yönetimler bunu yapabilirler. Yeni Antlaşma, yönetim hakkındaki şu sözleriyle ölüm cezasına süreklilik kazandırıyor: “…yönetim kılıcı boş yere taşımıyor” (Rom.13:4).

9:8-17   Gökkuşağı, Tanrı’nın yeryüzünü bir daha asla bir tufanla yok etmeyeceğine ilişkin bir vaat olarak verilmişti.

9:18-23   Tanrı’nın Nuh’a gösterdiği lütfa rağmen Nuh, sarhoş olarak günah işledi ve sonra çadırının içinde çırılçıplak uzandı. Bunu gören oğlu Ham durumu kardeşlerine bildirdi, onlar da babalarının çıplak vücuduna bakmadan üzerine giysi örttüler.

9:24,25   Nuh, uyandığında Kenan’a lanet okudu. “Lanet neden Ham yerine Kenan’a okundu?” diye sorulabilir. Olası bir açıklama, Ham’ın sergilediği kötülük eyleminin Kenan’da daha fazla olmasıdır. Bu nedenle lanet Kenan’ın ahlaksız davranışı ve hak ettiği ceza hakkında bir peygamberlikti. Bir başka açıklama ise Kenan’ın kendisinin büyük babasına karşı kaba davrandığı ve Nuh’un bunun farkına daha sonra vardığıdır. Nuh, küçük oğlunun ona ne yaptığını biliyordu.

24. ayette Kenan’dan Nuh’un en küçük torunu olarak söz ediliyor olabilir. Küçük oğlu ifadesiyle kastedilen Ham olmayabilir. Kutsal Kitap’ta, “oğul” genellikle “torun” ya da başka bir soy anlamına gelebilir. Bu olayda, Kenan babasının değil, kendi günahının sonucu olarak lanetlenmişti. Bir başka olasılık ise, Tanrı lütfunun Nuh’a Ham’ın soyunun yalnızca bir bölümünü lanetlemesine izin vermiş olduğudur.

9:26-29   Kenan, Sam ve Yafet’e kul olacaktı. Kenanlılar’ın İsrailliler’e kölelik etmeleri, Yeşu 9:23 ve Hakimler 1:28’de görülebilir. Bu bölüm siyahi insanların köleliği konusunda kullanılmak istenmiştir, ama bu görüşü destekleyecek kesin hiçbir kanıt yoktur. Kenan, Kenanlılar’ın atasıydı. İsrail gelmeden önce Kenanlılar, kutsal ülkede yaşarlardı. Bu kişilerin siyah olduklarına dair bir kanıt yoktur. Sam ve Yafet egemenlik sürmekle bereketlenmişlerdi. 27. ayet, Yafet’in, Sam’ın soyu İsrail aracılığıyla ruhsal bereketlerden pay alacağını belirtiyor olabilir.

Nuh’un en büyük oğlunun Sam mı yoksa Yafet mi olduğu konusunda tartışmalar vardır. 10:21. ayet şöyle çevrilebilir: “Sam… Yafet’in kardeşi” ya da “Yafet’in ağabeyi olan Sam.” Sonuncusu tercih edilendir. Sam soy ağaçlarında ilk kez Yaratılış 5:32 ve 1.Tarihler 1:4’de geçer.

 

Kutsal Kitap

1 Tanrı, Nuhu ve oğullarını kutsayarak, ‹‹Verimli olun, çoğalıp yeryüzünü doldurun›› dedi,
2 ‹‹Yerdeki hayvanların, gökteki kuşların tümü sizden korkup ürkecek. Yeryüzündeki bütün canlılar, denizdeki bütün balıklar sizin yönetiminize verilmiştir.
3 Bütün canlılar size yiyecek olacak. Yeşil bitkiler gibi, hepsini size veriyorum.
4 ‹‹Yalnız kanlı et yemeyeceksiniz, çünkü kan canı içerir.
5 Sizin de kanınız dökülürse, hakkınızı kesinlikle arayacağım. Her hayvandan hesabını soracağım. Her insandan, kardeşinin canına kıyan herkesten hakkınızı arayacağım.
6 ‹‹Kim insan kanı dökerse,
Kendi kanı da insan tarafından dökülecektir.
Çünkü Tanrı insanı kendi suretinde yarattı.
7 Verimli olun, çoğalın.
Yeryüzünde üreyin, artın.››
8 Tanrı Nuha ve oğullarına şöyle dedi:
9-10 ‹‹Sizinle ve gelecek kuşaklarınızla, sizinle birlikteki bütün canlılarla -kuşlar, evcil ve yabanıl hayvanlar, gemiden çıkan bütün hayvanlarla- antlaşmamı sürdürmek istiyorum.
11 Sizinle antlaşmamı sürdüreceğim: Bir daha tufanla bütün canlılar yok olmayacak. Yeryüzünü yok eden tufan bir daha olmayacak.››
12 Tanrı şöyle sürdürdü konuşmasını: ‹‹Sizinle ve bütün canlılarla kuşaklar boyu sonsuza dek sürecek antlaşmamın belirtisi şu olacak:
13 Yayımı bulutlara yerleştireceğim ve bu, yeryüzüyle aramdaki antlaşmanın belirtisi olacak.
14 Yeryüzüne ne zaman bulut göndersem, yayım bulutların arasında ne zaman görünse,
15 sizinle ve bütün canlı varlıklarla yaptığım antlaşmayı anımsayacağım: Canlıları yok edecek bir tufan bir daha olmayacak.
16 Ne zaman bulutlarda yay görünse, ona bakıp yeryüzünde yaşayan bütün canlılarla yaptığım sonsuza dek geçerli antlaşmayı anımsayacağım.››
17 Tanrı Nuha, ‹‹Kendimle yeryüzündeki bütün canlılar arasında sürdüreceğim antlaşmanın belirtisi budur›› dedi.
18 Gemiden çıkan Nuhun oğulları Sam, Ham ve Yafet idi. Ham Kenanın babasıydı.
19 Nuhun üç oğlu bunlardı. Yeryüzüne yayılan bütün insanlar onlardan üredi.
20 Nuh çiftçiydi, ilk bağı o dikti.
21 Şarap içip sarhoş oldu, çadırının içinde çırılçıplak uzandı.
22 Kenanın babası olan Ham babasının çıplak olduğunu görünce dışarı çıkıp iki kardeşine anlattı.
23 Samla Yafet bir giysi alıp omuzlarına attılar, geri geri yürüyerek çıplak babalarını örttüler. Babalarını çıplak görmemek için yüzlerini öbür yana çevirdiler.
24 Nuh ayılınca küçük oğlunun ne yaptığını anlayarak,
25 şöyle dedi: ‹‹Kenana lanet olsun,
Köleler kölesi olsun kardeşlerine.
26 Övgüler olsun Samın Tanrısı RABbe,
Kenan Sama kul olsun.
27 Tanrı Yafetefö bolluk versin,
Samın çadırlarında yaşasın,
Kenan Yafete kul olsun.››
28 Nuh tufandan sonra üç yüz elli yıl daha yaşadı.
29 Toplam dokuz yüz elli yıl yaşadıktan sonra öldü.