Yaratılış 8

8:1-19   Tufanın kronolojisi aşağıda belirtilmiştir:

  1. Yedi gün – Nuh’un gemiye girmesinden, tufanın başlamasına kadar geçen süre (7:10).
  2. Kırk gün ve gece – yağmurun devam etmesi (7:12).
  3. Yüz elli gün – yağmurun başladığı günden, suların alçalmasına kadar (8:3) geçen süre. Sonra gemi Ararat dağlarına oturdu (7:11 ve 8:4’ü karşılaştırın).
  4. İki yüz yirmi dört gün – tufanın başlangıcından dağların tepeleri tekrar görünene kadar (7:11 ve 8:5’i karşılaştırın).
  5. Kırk gün – dağların tepesinin göründüğü zamandan, Nuh’un kuzgunu dışarı göndermesine kadar (8:7).
  6. Yedi gün – kuzgunun gönderilmesinden güvercinin ilk gönderilmesine kadar (8:6-10; 10. ayet, “yedi gün daha bekledi”).
  7. Yedi gün daha – güvercinin ikinci kez gönderilmesine kadar (8:10).
  8. Yedi gün daha – güvercinin son kez gönderilişine kadar (8:12).
  9. Üç yüz on dört gün – tufanın başlangıcından, Nuh’un geminin üstündeki kapağı kaldırmasına kadar (7:11 ve 8:13’ü karşılaştırın).
  10. Üç yüz yetmiş bir gün – tufanın başlangıcından, toprağın tümüyle kurumasına kadar (7:11 ve 8:14’ü karşılaştırın). Bu sırada Nuh’a gemiden çıkması buyruldu (16. ayet).

Kirli hayvanlardan sayılan kuzgun (7. ayet) ve temiz hayvanlardan sayılan güvercin (8. ayet), imanlının eski ve yeni doğasını simgeler. Eski yaratılış, çöp ve leşle beslenmeyi severken, yeni yaratılış ölüm ve yargıdan hoşlanmaz. Yeni yaratılışın ayakları diriliş toprağında duruncaya kadar dinlenmez.

 8:20-22   Nuh, Tanrı’nın kurtaran lütfuna bir sunak inşa ederek karşılık verdi. Gazaptan kurtulan bizler de Tanrı’ya yürekten tapınmamızı getirmeliyiz. Tapınma Nuh’un gününde olduğu gibi, bugün de Tanrı’yı hoşnut eder. Rab, bir daha asla toprağı lanetlemeyeceği ya da canlıları yok etmeyeceği konusunda ant içti; aynı zamanda mevsimler, yeryüzü durduğu sürece sona ermeyeceklerdi.

6:5 ve buradaki 21. ayette, Tanrı insan yüreğinin eğilimlerinin çok kötü olduğunu söyler. Kurban olmadığında yargı gelmiştir. Burada bir kurban vardır; Tanrı da merhametle hareket eder.

 

Kutsal Kitap

1 Sonra Tanrı Nuhu ve gemideki evcil ve yabanıl hayvanları anımsadı. Yeryüzünde bir rüzgar estirdi, sular alçalmaya başladı.
2 Enginlerin kaynakları, göklerin kapakları kapandı. Yağmur dindi.
3 Sular yeryüzünden çekilmeye başladı. Yüz elli gün geçtikten sonra sular azaldı.
4 Gemi yedinci ayın on yedinci günü Ararat dağlarına oturdu.
5 Sular onuncu aya kadar sürekli azaldı. Onuncu ayın birinde dağların doruğu göründü.
6 Kırk gün sonra Nuh yapmış olduğu geminin penceresini açtı.
7 Kuzgunu dışarı gönderdi. Kuzgun sular kuruyuncaya kadar dönmedi, uçup durdu.
8 Bunun üzerine Nuh suların yeryüzünden çekilip çekilmediğini anlamak için güvercini gönderdi.
9 Güvercin konacak bir yer bulamadı, çünkü her yer suyla kaplıydı. Gemiye, Nuhun yanına döndü. Nuh uzanıp güvercini tuttu ve gemiye, yanına aldı.
10 Yedi gün daha bekledi, sonra güvercini yine dışarı saldı.
11 Güvercin gagasında yeni kopmuş bir zeytin yaprağıyla akşamleyin geri döndü. O zaman Nuh suların yeryüzünden çekilmiş olduğunu anladı.
12 Yedi gün daha bekledikten sonra güvercini yine gönderdi. Bu kez güvercin geri dönmedi.
13 Nuh altı yüz bir yaşındayken, birinci ayın birinde yeryüzündeki sular kurudu. Nuh geminin üstündeki kapağı kaldırınca toprağın kurumuş olduğunu gördü.
14 İkinci ayın yirmi yedinci günü toprak tümüyle kurumuştu.
15-16 Tanrı Nuha, ‹‹Karın, oğulların ve gelinlerinle birlikte gemiden çık›› dedi,
17 ‹‹Kendinle birlikte bütün canlıları, kuşları, hayvanları, sürüngenleri de çıkar. Üresinler, verimli olsunlar, yeryüzünde çoğalsınlar.››
18 Nuh karısı, oğulları ve gelinleriyle birlikte gemiden çıktı.
19 Bütün hayvanlar, sürüngenler, kuşlar, yeryüzünde yaşayan her tür canlı da gemiyi terk etti.
20 Nuh RABbe bir sunak yaptı. Orada bütün temiz sayılan hayvanlarla kuşlardan yakmalık sunular sundu.
21 Güzel kokudan hoşnut olan RAB içinden şöyle dedi: ‹‹İnsanlar yüzünden yeryüzünü bir daha lanetlemeyeceğim. Çünkü insan yüreğindeki eğilimler çocukluğundan beri kötüdür. Şimdi yaptığım gibi bütün canlıları bir daha yok etmeyeceğim.
22 ‹‹Dünya durdukça
Ekin ekmek, biçmek,
Sıcak, soğuk,
Yaz, kış,
Gece, gündüz hep var olacaktır.››